Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

studie, uitvoering en werfopvolging

 • Wat als er een architect vereist is, bv. voor de aanvraag van de omgevingsvergunning?
  Momenteel heeft het VEB nog geen raamovereenkomst voor architecten. In principe dien je in dat geval zelf een architect aan te stellen. Als gewenst kan het VEB wel advies verlenen bij het zoeken naar een architect.
 • Hoeveel bedraagt de kostendekkende vergoeding voor energiebesparende maatregelen?
  Voor het studietraject is de kostendekkende vergoeding een percentage op het geraamde investeringsbedrag, betaalbaar per fase.
  Voor aanneming is de kostendekkende vergoeding een percentage op het offertebedrag, betaalbaar in schijven.
 • Ik weet niet of een studie voor mijn project vereist is, of ik meteen een aannemer moet aanstellen. Wat moet ik doen?
  Neem contact met ons op. We bekijken, kosteloos, samen met jou hoe complex de werken zijn en hoe we de werken best kunnen aanbesteden. Bij hogere complexiteit raden we aan eerst een studie te laten uitvoeren. Voor aannemingswerken met een geraamde investering van boven de 250.000 euro eveneens. We hebben een raamcontract voor studie voor jou, je hoeft dus zelf geen aanbesteding te doen.
 • Wanneer wordt een minicompetitie gevoerd om een aannemer te selecteren?
  Als er een studie werd uitgevoerd, wordt op basis van de studie een technisch dossier opgemaakt en wordt de opdracht via een minicompetitie aanbesteed. Wanneer er geen studie nodig is, betreft het een eenvoudiger project en wordt er geen minicompetitie gevoerd. Er is dan geen technisch dossier, de opdracht wordt rechtstreeks aan één van de geselecteerd aannemers toegewezen die op zijn beurt een offerte opmaakt ter goedkeuring. Deze aannemers werden door het VEB nauwkeurig geselecteerd via verschillende raamovereenkomsten.
 • We lieten al een studie uitvoeren. Volstaat die om een aannemer via het VEB aan te stellen?
  Als het VEB voor uw project een minicompetitie opzet, moet de studie minimaal een technisch bestek en een meetstaat bevatten. Op basis van deze twee componenten kan het VEB een aannemer voor u selecteren.
 • Is er veel administratie als ik samenwerk met het VEB?
  Veel minder dan wanneer je de aanbesteding zelf doet. We vragen je enkel onze algemene en bijzondere voorwaarden te ondertekenen. Afhankelijk van je keuze, zorgen wij verder voor een studie en/of aanneming conform de wet overheidsopdrachten. Je hoeft zelf geen bestekken meer op te stellen of aankoopprocedures te voeren. Afhankelijk van het type product, vragen we je tussendoor om enkele validaties, zodat je ook weet dat het project op het goede spoor zit.
 • Wanneer wordt er een verkort advies opgemaakt en wanneer een voorontwerp?
  Het verkort advies is een alternatief voor de combinatie van het voorontwerp en het definitief ontwerp. In plaats van een uitgebreid voorontwerp en definitief ontwerp, kan voor relatief eenvoudige projecten gekozen worden om slechts een verkorte versie op te stellen. Hierbij worden de volgende indicatieve doch onderbouwde elementen opgeleverd: totaalraming, energiebesparing, CO2-besparing, terugverdientijd, levensduur installatie en uitvoeringstermijn. Een omschrijving van de uit te voeren maatregelen is ook voorzien, zodat aannemers die de opdracht wensen uit te voeren voldoende op de hoogte zijn van de situatie zonder dat er een lastenboek moet opgesteld worden. 
  Voor complexere projecten wordt gewerkt met een uitgebreide studie. Het voorontwerp is daarbij de eerste fase om de voorgestelde maatregelen samen met u af te toetsen.
  Het VEB kan de complexiteit voor u inschatten.
 • Welk engagement ga ik aan door de voorwaarden te ondertekenen?
  Bij een studietraject kan u na ondertekening van de voorwaarden na elke fase beslissen om de opdracht niet verder te zetten. In dat geval dienen enkel de geleverde prestaties vergoed te worden. Bij een aannemingstraject kan u beslissen om niet in te gaan op de offerte. Wanneer er geen minicompetitie is gevoerd, betaalt u niets. Wanneer er wel een minicompetitie werd gevoerd, betaalt u hiervoor een vergoeding.
 • We werken al jaren met hetzelfde studiebureau samen. Kunnen we hen de studie laten uitvoeren en via het VEB een aannemer selecteren?
  Ja, dat kan. U wijst zelf de opdracht aan het bureau van uw voorkeur toe. Het VEB gaat daarna met hun studie aan de slag om de aannemer te selecteren.
 • Wat houdt de haalbaarheidsstudie bij een project via 'Studie, uitvoering en werfopvolging' juist in?
  De haalbaarheidsstudie is een optionele fase waarin wordt nagegaan of het project haalbaar is of niet. In deze fase wordt een indicatieve kostenraming opgesteld, zodat u kan beslissen of het project al dan niet verdergezet mag worden. Moest er beslist worden dat het project niet haalbaar is, zijn er dus geen grote kosten gemaakt.
  De haalbaarheidsstudie is niet hetzelfde als een verkort advies. Een verkort advies is een alternatief voor de combinatie van een voorontwerp en een definief ontwerp, bij eenvoudige projecten. Terwijl de haalbaarheidsstudie het voorontwerp voorafgaat, voor complexe of budgettair beperkte projecten.
 • Komt de leverancier op plaatsbezoek?
  In de meeste gevallen komt de leverancier op plaatsbezoek. Zodra de toegewezen leverancier uw opdracht heeft geaccepteerd, wordt u gecontacteerd om een afspraak in te plannen.
 • Kan een door onszelf aangesteld studiebureau de werken opvolgen?
  Ja, dat kan zeker. U heeft de vrijheid om uw eige studiebureau deze opdracht toe te wijzen.
 • Is de assistentie van een studiebureau nodig bij het aanstellen van een aannemer via minicompetitie?
  Ja, het studiebureau kent het ontwerp en is daarom de aangewezen partij voor verschillende taken tijdens de minicompetitie:
  • bijwonen van het plaatsbezoek met de aannemers
  • beantwoorden van technische vragen over het ontwerp
  • ondersteunen bij de technische analyse van de offertes,
  • prijsvergelijking
  Het studiebureau is ook de geschikte partij om bij het uitvoeren van uw project de werfopvolging te verzorgen, werfvergaderingen bij te wonen en de vooruitgang te verzekeren.
  Als u de studie via het VEB heeft laten opmaken, kan ditzelfde studiebureau al deze taken voor zich nemen. Als u een eigen studie heeft, kunnen deze taken het best worden uitgevoerd door het studiebureau dat voor u de studie heeft opgemaakt.
 • Zijn er go/no-go momenten voorzien bij renovatieprojecten met een voorafgaande studie?
  Ja, in het traject zijn er meerdere go/no-go momenten. Je kan beslissen te stoppen op het einde van elke fase, dus na de haalbaarheidsstudie, het voorontwerp, het definitief ontwerp, de assistentie bij aanbesteding en de werfopvolging.
 • Ik heb mijn aanvraag ingediend, wat nu?
  Het VEB zal contact met u opnemen om te bekijken welk traject nodig is voor uw noden. Vervolgens zal het VEB u de voorwaarden bezorgen. Zodra u deze ondertekent, zal het VEB uw aanvraag valideren en doorzetten naar de geselecteerde leverancier voor verdere opvolging.
 • Ik zit met een concrete renovatienood, maar weet niet goed hoe ik eraan moet beginnen. Kan het VEB mij helpen?
  Jazeker. Dien je aanvraag in via het Portaal Energie-Efficiëntie van het VEB. We nemen contact met jou op om je concrete noden te bespreken en de meest gepaste oplossing voor te stellen. Een aanvraag is nog geen definitieve bestelling. 
 • Kan ik een opdracht faseren?
  U kan bij contactname door het VEB of de leverancier perfect aangeven dat u de werken niet gelijktijdig wenst te laten uitvoeren. Wel is het belangrijk dat de leverancier zicht krijgt op alle geplande werken, omdat het studiewerk van bepaalde onderdelen inhoudelijk op elkaar dient afgestemd te worden.
 • Wat is inbegrepen in een studietraject en wat niet?
  In de verschillende fases van een studietraject zijn volgende zaken inbegrepen:
  • Voorontwerp: ontwerp van de nieuwe installatie gestaafd met de nodige documentatie
  • Definitief ontwerp: uitgewerkte studie, lastenboek, meetstaat, detailraming, schema's, beschrijving van de werken...
  • Assistentie bij de aanbesteding: toelichting ontwerp bij aannemers (bij vragen), analyse offertes, gunningsadvies
  • Werfopvolging: opstartvergadering met aannemer, aansturen aannemer, werfvergaderingen bijwonen, opvolgen werf, voorlopige oplevering...
  Volgende zaken zijn niet inbegrepen:
  • Bouwaanvragen/omgevingsvergunningen
  • Stabiliteitsstudies
  • Opmetingen en opmaak plannen bestaande toestand als er geen plannen aanwezig zijn
  • Meer plaatsbezoeken of overlegmomenten dan in het bestek voorzien
  • Het uitwerken van meer varianten dan in het bestek voorzien
  • EPB-verslaggeving
  Deze elementen kunnen wel in regie aan uurtarief worden afgerekend.