Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

prijs

 • Hoeveel bedraagt de kostendekkende vergoeding in 2020?

  Door het toenemend aantal klanten merken we meer verschillen op tussen onze klanten. Eén kostendekkende vergoeding (KDV) voor alle klanten energielevering is voorbijgestreefd. Sommige klanten dragen veel bij aan het schaalvoordeel. Andere klanten kennen zeer veel beweging in hun aansluitingen, waardoor onze operationele kost stijgt. Door middel van segmentering streven we naar een betere verdeling van de kosten en baten, zonder dat er ook maar één klant inboet. 

  We verdelen de klanten in groepen, naargelang hun grootte en de hoeveelheid beweging in hun aansluitingen. Uw KDV staat in uw contract, bestaande klanten kregen een mail met hun nieuwe KDV. Ook in de tariefkaart op het klantenportaal en op de facturen vinden bestaande klanten hun KDV terug.

  Nieuw vanaf 2019 is dat de netverliezen en garanties van oorsprong uit de kostendekkende vergoeding worden gehaald. Het zijn immers kosten de we een op een moeten doorrekenen. Voortaan staan ze dus apart en transparant op uw factuur.

  De vaste kost per aansluitpunt blijft op 48 euro/EAN/jaar.

  Jaarlijks wordt in het najaar de kostendekkende vergoeding ingeschat voor het komende jaar en nagerekend voor het voorbije jaar. Stel dat zou blijken dat VEB meer inkomsten heeft gegenereerd dan de kosten die ze gemaakt heeft (= een te hoge kostendekkende vergoeding), dan zullen deze meer-inkomsten aan de klant van het voorbije jaar worden terugbetaald. Stel dat zou blijken dat VEB te weinig inkomsten heeft gegenereerd (= een te lage kostendekkende vergoeding), dan zal dit tekort worden verrekend in de kostendekkende vergoeding van het komende jaar. We communiceren transparant over alle wijzigingen van KDV.

 • Is de kostendekkende vergoeding vast of variabel?

  De kostendekkende vergoeding is vast qua formule maar variabel afhankelijk van uw verbruik. De kostendekkende vergoeding bestaat uit een vast bedrag per aansluiting plus een vast bedrag per MWh. Jaarlijks wordt deze dienstenvergoeding aangepast, en het teveel wordt verrekend. Het VEB hanteert een kostendekkende vergoeding (KDV), de vergoeding voor jaar n+1 wordt jaarlijks bepaald in het najaar van jaar n. Deze vergoeding houdt rekening met het volume dat zal geleverd worden in jaar n+1 en bevat zowel alle kosten die zullen gemaakt worden in jaar n+1  als de afschrijvingskost over 5 jaar van de investeringen om het project levering op te zetten. Deze laatste kost bevat onder andere de investering in het klantenbeheersysteem. De berekening en narekening van deze vergoeding wordt jaarlijks transparant gecommuniceerd.

   

 • Betalen we bij het VEB tweemaal een werkingskost: die van de bevoorrader en die van het VEB?
  Neen, u betaalt één kostendekkende vergoeding. Het klopt dat de bevoorrader een kleine werkingskost doorrekent aan ons. Wij hanteren slechts één gunningscriterium, namelijk de laagste prijs, om deze kost zo voor u te drukken. Deze kleine kost zit al vervat in onze kostendekkende vergoeding. Er komen dus geen kosten bij. U betaalt maar één dienstenvergoeding en dat is onze kostendekkende vergoeding. Er zijn geen verdoken kosten.

  Elke leverancier moet zich bevoorraden en rekent die kost door. Zo ook het VEB. Alleen kozen wij om deze taak voorlopig niet zelf te doen, wel uit te besteden aan een andere marktpartij. Gezien onze KDV alle kosten bevat, dus ook de kost van de partner die deze bevoorrading op zich neemt. 
 • Hoe zit het met de kostendekkende vergoeding bij energie-efficiëntieprojecten?

  VEB zoekt altijd naar de efficiëntste manier van werken om de kostendekkende vergoeding zo laag mogelijk te houden. Kosten worden transparant gecommuniceerd bij de aanvraag van een dienst.

 • Wat zit vervat in de kostendekkende vergoeding van het VEB?

  Onze kostendekkende vergoeding dekt alle werkingskosten:

  • Alle dienstverlening die VEB als uw collega-overheid vanzelfsprekend vindt: we bekijken bij elke stap waar het efficiënter kan, zowel voor ons als voor u. En telkens bespaart u in tijd en moeite. Of krijgt u inzicht en kansen.
  • De afbetaling van ons klantenbeheersysteem of, in het geval van energiebesparende maatregelen, de ontwikkeling van het bestel- en opvolgingsportaal Portaal Energie-Efficiëntie.
  • Personeel en kantoor.
  • Opmaak van (technische) bestekken.
  • Bevoorradingskost (voor energielevering). Deze houden we laag door prijs als enige gunningscriterium te hanteren in de openbare aanbesteding.

  Waar dient onze kostendekkende vergoeding alleszins nièt voor?
  • Winst maken.
  • Reclame en doorgedreven marketing.
   
 • Hoeveel bedraagt de kostendekkende vergoeding voor energiebesparende maatregelen?
  Voor het studietraject is de kostendekkende vergoeding een percentage op het geraamde investeringsbedrag, betaalbaar per fase.
  Voor aanneming is de kostendekkende vergoeding een percentage op het offertebedrag, betaalbaar in schijven.
 • Hoeveel kan de indicatieve prijsopgave na de haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen verschillen met de definitieve prijsopgave?
  De installateur van de zonnepanelen doet er alles aan om de haalbaarheidsstudie zo correct mogelijk uit te voeren. Hoe meer van de opgevraagde informatie u bij uw aanvraag kan bezorgen, hoe correcter de kostprijs bij de haalbaarheidsstudie zal zijn.
  Een eventuele hogere kostprijs na opmaak van het ontwerp valt echter niet uit te sluiten, o.a. omdat de stabiliteitsstudie van het dak of de netstudie van de netbeheerder een meerkost kan genereren. U kan echter op dat moment nog afzien van de effectieve plaatsing van de PV-installatie.