Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

energie besparen

 • Hoe kan het VEB ons helpen om efficiënter om te gaan met energie?
  Het VEB bekijkt bij voorkeur uw energiestrategie in zijn totaliteit binnen een 'energetisch masterplan'. 'Waar staat u nu' en 'waar wilt u in de toekomst naartoe' zijn de cruciale vragen. Vervolgens bekijken we samen hoe we deze doelstellingen kunnen realiseren. Energiediensten met korte en langere terugverdientijd, maar evenzeer de mogelijkheid van energieprestatieprojecten, moeten ons toelaten uw energiefactuur aan te pakken. U hoeft geen klant te zijn voor uw energielevering om deze dienst aan te vragen. Dit vergemakkelijkt wel het proces: als uw energieleverancier beschikken we over uw (actuele en historische) verbruiksgegevens en uw technische aansluitgegevens. Op basis van deze gegevens wordt data-analyse een stuk eenvoudiger.

  Klik hier voor een overzicht van de energiebesparende maatregelen.
 • Voert het VEB alle studies rond energie-efficiëntie zelf uit?

  Het VEB heeft alle expertise in huis om zelf de studies uit te voeren, zowel de voorstudies als de diepgaandere studies (bijvoorbeeld conditiemetingen NEN2767, het in kaart brengen van de technische installaties, …). Toch kan er, in functie van de werklast en om een snelle doorlooptijd te garanderen, voor gekozen worden om de studie uit te besteden.

 • Wat is IPMVP®?
  IPMVP® staat voor International Performance Measurement and Verification Protocol, het is een berekeningsmethode om de nullijn te berekenen op basis van vastgelegde parameters. Indien een van deze parameters (bijvoorbeeld bezetting, gebruiksuren, functie,…) wijzigt, zal de nullijn op basis van dit protocol herberekend worden.
 • Wat is energieboekhouding?
  De doelstelling van een energieboekhouding is inzicht verwerven in het energieverbruik. De regelmatige opvolging en de analyse van de verschillende types energie (elektriciteit, aardgas en stookolie) en het waterverbruik van een gebouw heeft verschillende voordelen, waaronder het opsporen van abnormale verbruiken, het doeltreffend energiebesparende maatregelen opvolgen en het gemakkelijk definiëren van besparingspotentieel.
 • Kunnen we de achterliggende bestekken raadplegen?
  Neen. Deze zijn ook veel te lijvig om er kant-en-klare informatie uit te halen. Uiteraard krijgt u wel na de aanvraag van een dienst, de offerte met de prijs en de algemene voorwaarden. Uw bestelling is pas definitief na het opladen van de getekende offerte.
 • Wat is reactief vermogen? Hoe kunnen we ons reactief verbruik verminderen?
  Uit je stopcontact komt wisselstroom. Toestellen op wisselstroom vragen altijd meer vermogen dan wat ze omzetten in actief vermogen. Het resterende vermogen noemen we reactief vermogen. Een inductiemotor bijvoorbeeld zet 80 tot 90% om in actieve energie en gebruikt het reactief vermogen om een magnetisch veld in de motor te creëren. De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de Cosinus Phi of arbeidsfactor. Die kan dus maximaal 1 zijn, bij 100% actief vermogen. 

  Bij een te hoog reactief vermogen en dus een te lage Cos Phi zijn er grotere warmteverliezen en daalt het rendement. Een belangrijke reden waarom het minimum op 0,9 is gesteld en netbeheerders een boete aanrekenen bij een lagere Cos Phi, is dat door een lagere waarde de stroom in de kabels toeneemt. Hierdoor stijgt ook de warmteontwikkeling in deze kabels. Het zorgt ook voor een extra zware belasting van de schakelinstallaties.

  Er bestaan manieren om de faseverschuiving tot een aanvaardbare waarde terug te brengen. Deze Cos Phi-compensatie gebeurt voornamelijk met condensatoren. Het Vlaams Energiebedrijf maakt je attent op een consequent te hoog reactief verbruik, en adviseert je in eventuele acties.
   
 • We willen werk maken van energiebesparing. Hoe weten we welke energiedienst het meest geschikt is voor ons?
  Als u niet weet waar te beginnen met uw energiebesparing, kan u best een potentieelscan laten doen. Een potentieelscan is geen lijvige audit maar concentreert zich op de elementen waar u het snelst en best energie kan besparen. U krijgt na afloop duiding door onze energie-experts en ziet alle maatregelen in een handige planningstool.

  Uiteraard kan u zelfs nog voor deze stap even afstemmen met een van onze klantverantwoordelijken voor advies. Omschrijf uw vraag in het contactformulier, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
 • Wat is de EPN-methode?
  EPN staat voor EnergiePrestatie voor Niet-residentiële gebouwen. Klik hier voor meer informatie
 • Wat wordt bedoeld met een gezond binnenklimaat en welke maatregelen dragen hiertoe bij?
  Het isoleren van de gebouwschil heeft doorgaans een positief effect op de gevoelstemperatuur. Doordat men luchtdichter bouwt en er dus minder kieren zijn verlaagt het tochtgevoel, maar verhoogt ook het belang van een globaal ventilatieconcept. Het voorzien van gecontroleerde ventilatie is daarbij cruciaal om een blijvende goede binnenluchtkwaliteit te verzekeren. Aanvragen van subsidies voor isolerende maatregelen die voorzien zijn van een gecontroleerd ventilatieconcept krijgen een positievere evaluatie.
 • Hoe zit het met de kostendekkende vergoeding bij energie-efficiëntieprojecten?

  VEB zoekt altijd naar de efficiëntste manier van werken om de kostendekkende vergoeding zo laag mogelijk te houden. Kosten worden transparant gecommuniceerd bij de aanvraag van een dienst.

 • Hoeveel bedraagt de kostendekkende vergoeding voor energiebesparende maatregelen?
  Voor het studietraject is de kostendekkende vergoeding een percentage op het geraamde investeringsbedrag, betaalbaar per fase.
  Voor aanneming is de kostendekkende vergoeding een percentage op het offertebedrag, betaalbaar in schijven.
 • Is er veel administratie als ik samenwerk met het VEB?
  Veel minder dan wanneer je de aanbesteding zelf doet. We vragen je enkel onze algemene en bijzondere voorwaarden te ondertekenen. Afhankelijk van je keuze, zorgen wij verder voor een studie en/of aanneming conform de wet overheidsopdrachten. Je hoeft zelf geen bestekken meer op te stellen of aankoopprocedures te voeren. Afhankelijk van het type product, vragen we je tussendoor om enkele validaties, zodat je ook weet dat het project op het goede spoor zit.
 • Ik zit met een concrete renovatienood, maar weet niet goed hoe ik eraan moet beginnen. Kan het VEB mij helpen?
  Jazeker. Dien je aanvraag in via het Portaal Energie-Efficiëntie van het VEB. We nemen contact met jou op om je concrete noden te bespreken en de meest gepaste oplossing voor te stellen. Een aanvraag is nog geen definitieve bestelling.