Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

klantenportaal

 • Wat kan ik allemaal doen op het klantenportaal?
  U kan uw facturen en verbruik in detail raadplegen en exporteren. Verder is het klantenportaal het voornaamste communicatiemiddel tussen u en het VEB. U kan er alle mogelijke vragen en opmerkingen ingeven. De historiek van die vragen en antwoorden blijft ook beschikbaar. U kan wijzigingen aan uw klantgegevens of afnamepunten aangeven. Eveneens kan de portaaladministrator van uw organisatie zelf gebruikers toevoegen.

  De functionaliteiten van het (nieuwe) klantenportaal worden komende weken en maanden uitgebreid.
 • Mag ik dan niet meer bellen of mailen?
  Dat is uiteraard niet verboden, maar we moedigen het gebruik van het klantenportaal leveringen zoveel mogelijk aan. De voordelen voor u zijn niet alleen bereikbaarheid en historiek van alle vragen en antwoorden, maar ook dat we zo de werkingskosten zo laag mogelijk kunnen houden en uw energiefactuur dus ook.
 • Wordt er een technische helpdesk voorzien voor het klantenportaal?
  Via het klantenportaal kan u alle vragen stellen, en indien dat technisch niet mogelijk is, kan u ons mailen of (in laatste instantie) bellen.
 • Hoe filter ik tussen mijn afnamepunten op het klantenportaal?

  Bij ‘verbruiken’ en ‘facturen’ kan u bovenaan op een loep-icoontje klikken om een geavanceerde filter in te stellen. U kan filteren op aansluitingen, metertype, productie versus verbruik, inactieve versus actieve punten, postcode, gas versus elektriciteit en eigen referentienummers.

  In de resultaatstabel onderaan kunt u ook per kolom filteren.

 • Kunnen facturen opgevraagd worden op basis van meternummer of installatienummer?
  De unieke sleutel is het EAN-nummer, deze is gekoppeld aan de aansluiting; een meternummer is gekoppeld aan een teller die kan vervangen worden en is dus niet uniek en ook niet permanent. Het EAN-nummer is uniek en permanent. Wel staat het u vrij om als een van de twee referentiecodes waarover iedere klant beschikt het meternummer in te geven. 
 • Vanaf wanneer staan de verbruiksgegevens online?
  Dat hangt af van het type meter. Bij een telegelezen meter kan u het verbruik een paar dagen later bekijken.
 • Waarom toont het VEB bij de module verbruiken gestandaardiseerde jaar- en maandverbruiken in plaats van de verbruiken waarop de facturatie gebaseerd is?
  De verbruiken van de maandelijks en jaarlijks gemeten tellers krijgen we niet exact per kalendermaand door. Ook is de periode tussen twee opeenvolgende opnames nooit helemaal dezelfde. Om vergelijking tussen verschillende maanden dan mogelijk te maken, herleiden we de werkelijke opnames naar een standaard maand of jaar gebruik makend van de standaard lastenprofielen (SLP’s). Bijkomend splitsen we de jaarlijks gemeten tellers van het enkelvoudige type toch (kunstmatig) op in piek- en dalverbruik om sommatie en vergelijking over alle jaarlijks gemeten tellers heen mogelijk te maken.
 • Waar kan ik de effectieve maandverbruiken downloaden?
  Onder het menu-item ‘Facturen’ op het klantenportaal. Bij ‘download’ kan u ervoor kiezen om enkel de verbruiken te downloaden, hierbij krijgt u de opgenomen waarden voor de maandelijks en jaarlijks gelezen tellers.
 • Kunnen we door te klikken op de factuur enkel het voorblad afdrukken of krijgen we ook alle achterliggende afnamepunten?
  Vanop het klantenportaal in het facturenoverzicht kan beide: enkel voorblad of voorblad en bijlages.
  Ga naar het onderdeel 'Facturen' op het klantenportaal. Selecteer de gewenste facturen en klik op 'Facturen exporteren'. Er opent zich dan een scherm met verschillende selectievakjes. U kan ervoor kiezen al dan niet de bijlages mee te exporteren. Het aantal downloads is beperkt tot 100 facturen of 50 facturen met bijlages.

  Wanneer u deze pdf’s nu in een gewone map plaatst (kopieert) of de gecomprimeerde map uitpakt, dan kan u tot 15 bijlagen tegelijk afdrukken door ze te selecteren, rechts te klikken en voor afdrukken te kiezen. Om meer dan 15 bijlagen tegelijk af te drukken volgt u deze werkwijze. Indien u Acrobat Pro heeft, kan u ook meerdere pdf's comprimeren en vervolgens in één keer afdrukken.
 • Wat zijn de tariefcodes die ik terugvind op het klantenportaal?
  De tariefcodes (T01, T02, …) die u op het klantenportaal terugvindt zijn codes die door de netbeheerder gehanteerd worden.
  Deze code bepaalt hoe de transport- en distributiekosten berekend worden. Voor elke regio en voor elk type aansluitpunt (EAN) of verbruik worden er andere tarieven gehanteerd.
  Op de websites van Eandis en Infrax gaat u de prijzen daarvan kunnen terugvinden. Wij nemen die tarieven over bij het berekenen van uw factuur.
 • Welke stappen dienen we te doorlopen bij een nieuwe aansluiting?
  Er zijn drie verschillende types nieuwe aansluitingen:

  Actieve aansluitingen:
  U logt een verzoek via het klantenportaal via menu-item Verzoeken, knop 'Nieuw verzoek', vervolgens: Verzoek - Aansluiting toevoegen. U vult alle velden in en laadt een zipfile van het 'VEB energieovernamedocument' en de Excel 'Afnamepunten doorgeven' op. Deze documenten kan u terugvinden onder 'Downloads' op het klantenportaal. Vergeet ook zeker niet de meterstanden in te vullen op dit document.
  Verder ook graag alle kolommen invullen van de Excel: de precieze, laagste tak in uw boomstructuur is hierbij belangrijk.

  Hoe zet u de twee documenten samen in een zipfile? Klik rechts op beide bestanden en kies voor Kopiëren naar – Gecomprimeerde (gezipte) map. Deze map kan u tenslotte opladen. 

  Inactieve aansluitingen:
  Gloednieuwe aansluitingen:
  U logt een verzoek via het klantenportaal: menu-item Verzoeken, knop 'Nieuw verzoek', vervolgens: Verzoek - Aansluiting toevoegen. U vult alle velden in en laadt daarbij het volledig ingevulde Excelbestand op (zie hierboven).


   
 • Waarom moeten we zeker de EAN-code doorgeven?
  De EAN-code is een unieke code per aansluiting. Wanneer een leverancier een aansluitpunt moet overnemen, moet hij dit doen op basis van een EAN-code. De netbeheerders (DNB’s) maken de EAN-codes aan en doen de aansluitingen op het net. Er zijn zo’n 9.000.000 EAN’s in omloop in België. Een kleine vergissing kan dus grote gevolgen hebben. Het is dus van het grootste belang altijd de juiste EAN door te geven voor het verwerken van de overnames. 

  Extra info over EAN: EAN staat voor European Article Numbering. De code wordt in heel Europa gebruikt en erkend. Naast gas en elektriciteit hebben dus ook andere artikels zo’n EAN-code van 18 cijfers. U vindt de EAN-code op uw energiefactuur, en soms ook op de meter.
   
 • Hoelang blijven de facturen en verbruiksgegevens beschikbaar?
  In het klantenportaal kan u een historiek zien van drie jaar. Bij het VEB blijven de gegevens evenwel zeven jaar beschikbaar.