Zonnepanelen (PV)

U heeft interesse in zonnepanelen op uw gebouwen, maar weet niet of uw daken geschikt zijn? Of u weet niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden? U heeft eigen budget, maar wilt zich liever niet bezig houden met de aanbesteding?
 
Dan heeft VEB de oplossing voor u!
 
Wij werken als aankoopcentrale en u bent dus zelf volledig gevrijwaard van het aanbestedingsproces. Verder heeft VEB de kwaliteitsscreening voor u gedaan en zorgen voor een ontzorging van A tot Z. Kortom VEB zorgt voor een zowel juridisch als technisch waterdichte dienstverlening.

Klik hier om uw gratis haalbaarheidsstudie zonnepanelen te bestellen


In het kader van een volledige ontzorging, stellen we een compleet traject voorop. Hierbij wordt eerst gratis een haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Vervolgens krijgt u een ontwerp met gedetailleerde studie en raming. Hierna gaan we over tot de effectieve plaatsing van de installatie, met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Finaal wordt ook monitoring verzorgd, alsook optioneel een onderhoudscontract aangeboden.

Deze raamovereenkomst biedt u uitgebreide garanties:
  • Tot 25 jaar productgarantie op PV-panelen (80% opbrengst na 25 jaar).
  • Een standaard all-in garantie van 10 jaar (correct functioneren van de installatie).
  • Een optionele prestatiegarantie (bij het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract) voor een optimale ontzorging.
We plaatsten al voor 3MWp aan zonnepanelen over heel Vlaanderen. Bekijk hier het huidige overzicht van onze aanvragen voor zonnepanelen:


kaart bestelde zonnepanelen via VEB
 

Fase 1 – haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie wordt opgeleverd binnen een vooropgestelde termijn, na de afroep door u van de opdracht. Deze haalbaarheidsstudie omvat een indicatieve prijsopgave en rendabiliteitsindicatie. Tevens zal deze haalbaarheidsstudie U een duidelijker beeld geven van hoe de toekomstige installatie er uit kan zien, door het concreter en meer vatbaar voor te stellen.
U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst.

De doorlooptijd van deze fase bedraagt 20 werkdagen inclusief plaatsbezoek.
 

Fase 2 – ontwerp

Bij een positieve haalbaarheidsstudie en uw akkoord wordt het ontwerp opgestart. Op basis van de bevindingen van het plaatsbezoek kan de netstudie bij de netbeheerder opgestart worden. Deze netstudie wordt kosteloos uitgevoerd via de raamovereenkomst. Blijkt na het plaatsbezoek het dak alsnog niet geschikt, dan wordt de netstudie niet opgestart. In de ontwerpfase wordt verder, indien relevant, een stabiliteitsstudie uitgevoerd en wordt de staat van het dak geïnspecteerd. Als de verwachte levensduur van het dak of de dakbedekking korter is dan de verwachte levensduur van de PV-installatie, koppelt de installateur dit in deze fase aan u terug. De installateur coördineert al het bijhorend studiewerk en de benodigde aanvragen zoals een netstudie bij de netbeheerder. Deze tweede fase resulteert in een finale prijsopgave, een gedetailleerde studie en een update van de rendabiliteitsberekening. U heeft in deze fase eveneens de mogelijkheid om het kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Voor de ontwerpfase moet u eveneens 20 werkdagen rekenen.

 

Fase 3 – uitvoering en garantie

Na de start van deze fase, zal de installateur binnen de 50 werkdagen de PV-panelen installeren. Vanaf de keuring is de installatie gebruiksklaar en kan u aanspraak maken op groenestroomcertificaten (bij installaties van meer dan 10 kWp). Ook de garantieperiode van 10 jaar begint vanaf dan te lopen. Bij deze ‘voorlopige’ oplevering hoort een proces-verbaal, waaraan u opmerkingen kan toevoegen. De installateur moet deze opmerkingen zo snel mogelijk verwerken. Ten vroegste 1 jaar later kan de definitieve oplevering plaatsvinden. Pas na de definitieve oplevering betaalt u de laatste schijf.

 

Fase 4 – monitoring en onderhoud

VEB voorziet sowieso een monitoringstool met uitgebreid dashboard via de fabrikant van de omvormers. U krijgt dus perfect inzage in de opbrengsten en rendabiliteit van uw installatie. U kiest zelf of u gaat voor het optionele onderhoudscontract, inclusief opbrengstgarantie. Naast het jaarlijkse onderhoud volgt de installateur hierbij proactief de installatie op. Hij neemt contact op bij een daling van uw rendement.

 

Rol van VEB

De rol van VEB houdt niet op bij de aanbesteding. VEB ontzorgt u bij elke stap. We staan in voor de projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden. Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing.

Om de verschillende aanvragen vlot te verwerken, ontwikkelde VEB een online platform. Dit verzekert u een snelle en accurate opvolging.

 

Rol van CJM

Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor een energielening via departement CJM.

Voorwaarden:
  • Een maximumbedrag van 135.000 euro (excl. btw). De opname van het leningsbedrag gebeurt in één keer na het plaatsen van de zonnepanelen.
  • Rentevoet: lening aan 1% vaste rente.
  • Duurtijd: max. 10 jaar met maandelijkse terugbetaling.
  • De terugverdientijd van de investering dient korter dan 10 jaar te zijn.

Klik hier voor meer informatie over de energielening voor Cultuur en Jeugd.

 

Rol van AGION

AGION stelt in dit kader 3,876 miljoen euro aan energieleningen ter beschikking. Het is in uw belang dat u gebruik maakt van de zonnelening van AGION.

De voordelen kort op een rij:

  • U heeft geen eigen investeringsmiddelen nodig.
  • Al tijdens de terugbetalingsperiode van de zonnelening (15 jaar) kan u zelf winst maken op uw installatie. Gemiddeld is de terugverdientijd van zonnepanelen 10 jaar.
  • U bent zelf eigenaar van de installatie. U hoeft dus geen notariskosten voor ‘recht van opstal’ te betalen.

Klik hier voor meer informatie over de energielening van Agion.

 

Rol van GO! Centraal

Ook in 2018 kunnen GO!-scholen gebruik maken van een renteloze Zonnelening voor de installatie van zonnepanelen op schoolgebouwen. 
Deze moet u aanvragen bij GO! Centraal, die eveneens de behandeling van de aanvraag uitvoert.

Momenteel worden de details voor de projectoproepen 2018 gefinaliseerd door GO! Centraal.
De exacte timing van de geplande oproepen en de voorwaarden om hieraan te kunnen deelnemen, zijn weldra beschikbaar. 

Klik hier voor meer informatie over de Zonnelening van GO!


Klik hier om uw haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen te bestellen