Zorg en welzijn

Relancesteun

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' is ons plan goedgekeurd voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Met deze relancemiddelen mogen we in de periode 2021 tot eind 2022 ter waarde van 20 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Je kan steun krijgen voor onze diensten energiescanenergieauditmuurisolatievloerisolatiedakisolatieschrijnwerk en beglazingrelightingverwarmen en koelenenergieopslagwarmtekrachtkoppelinggeothermie en energieprestatiecontract.

Lees hier alles over Relance

Gratis energiescans en klimaatsubsidies

In 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Lees hier meer over de klimaatengagementen.

De Vlaamse overheid voorziet middelen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen voor gratis energiescans. Deze worden uitgevoerd door studiebureaus uit ons raamcontract. Verder houdt VIPA regelmatig oproepen om subsidies te krijgen voor energiebesparende maatregelen die uit de scan naar voor kwamen.


Kom hier meer te weten over deze steunmaatregelen