In 2022 bestaat het VEB tien jaar. We hebben al een mooi parcours afgelegd in die tijd. Graag nemen we jullie even mee in onze geschiedenis.

In februari 2012 werd het Vlaams Energiebedrijf boven het doopvont gehouden onder impuls van Andries Gryffroy en Ingrid Lieten, met als voornaamste doel om de energie-efficiëntie van de Vlaamse overheid te verbeteren. Dirk Meire werd aangesteld als algemeen directeur.

Het VEB kende een trage start, maar vanaf de tweede helft van 2013 kwam er schot in de zaak. Alle voorbereidingen werden getroffen voor het startschot van VEB als energieleverancier vanaf januari 2015. Met 57 centrale Vlaamse overheidsentiteiten gingen we over die startmeet. Eveneens zette het VEB in 2015 als eerste een energieprestatiecontract binnen de Vlaamse overheid in de markt, voor een totaalaanpak met besparingsgarantie bij het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem.

In de zomer van 2016 keurde de Vlaamse regering het Klimaatplan voor de Vlaamse overheid goed. Daarbij stelde de regering het VEB aan als trekker voor het Actieplan Energie-Efficiëntie. In 2017 konden centrale overheidsentiteiten voor het eerst projecten indienen binnen dit Actieplan, en zo subsidies verkrijgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De evolutie van het energieverbruik van de Vlaamse overheid zou voortaan opgevolgd worden in het gloednieuwe energie- en datawarehouse Terra.

Ons grootste sectorale samenwerkingsverband tot op vandaag zag in 2017 het levenslicht: het VEB tekende mee de klimaatengagementen binnen zorg en welzijn. VIPA kreeg klimaatfondsmiddelen om zorg- en welzijnsvoorzieningen gratis energiescans aan te bieden. Het VEB zorgde voor het raamcontract, en een bestel- en opvolgingsplatform binnen Terra.

In oktober 2017 kwam Frederik Hindryckx aan het roer van het VEB, na een jaartje met een ad interim directeur.

Vanaf 2018 konden publieke diensten studies voor diverse energiebesparende maatregelen laten uitvoeren via het VEB, evenals monitoring en zonnepanelen. Aanvragen opvolgen werd ook eenvoudiger met de komst van het Portaal Energie-Efficiëntie. Vanaf 2020 vereenvoudigden we ook het aanstellen van een aannemer via onze raamovereenkomsten.

Voor het VEB en zijn klanten was 2019 het startjaar van verschillende Europese projecten. Elena-korting werd mogelijk op tal van energiebesparende maatregelen. Ook stak het SURE2050-traject van wal, waarbij 102 lokale besturen en centrale entiteiten opleidingen en tools aangereikt kregen om een duurzame vastgoedstrategie te ontwikkelen.

In de zomer van 2021 keurde de Vlaamse regering ons Relanceplan goed. Daarmee konden we in ’21 en ’22 voor 20 miljoen euro steun toekennen voor tal van energiebesparende maatregelen. Publieke diensten vonden massaal hun weg naar dit aanbod.

Tussen 2019 en 2021 mobiliseerden we voor meer dan 112 miljoen euro in investeringen in energiebesparing en -opwekking bij onze klanten, verspreid over 299 projecten. Daarmee overschreden we ruimschoots de Elena-doelstellingen.

Vandaag leveren we energie aan ca. 750 overheidsklanten voor 5,7 TWh.

We zijn fier op het afgelegde parcours, maar uiteraard gaan we op hetzelfde elan verder. In 2050 weten we of we onze belangrijkste missie hebben gehaald: een klimaatneutrale overheid.