Zorg voor het klimaat

logo wvg

Klimaatengagement sector zorg en welzijn

Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.

Lees hier meer over de klimaatengagementen.

Gratis energiescan en subsidies maatregelen

Weet u niet waar u voor uw gebouwen energiewinsten kan boeken, laat dan een gratis energiescan uitvoeren. Met deze scan verkrijgt u een dynamisch investeringsplan. Voor verschillende maatregelen die uit deze energiescan komen voorziet VIPA bovendien middelen uit het klimaatfonds. Mis deze kans niet: hoe sneller de energiescan uitgevoerd wordt, hoe meer kans u heeft nog aanspraak te kunnen maken op klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen. 

Bekijk hiernaast de ervaring van ASZ Aalst.
 

Bestel hier uw gratis energiescan

Meest gestelde vragen

 • Binnen welke termijn moeten de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uitgevoerd worden?
  De maatregelen dienen binnen een termijn van 3 jaar na het resultaat van de energiescan geïmplementeerd te zijn. Wanneer het plaatsbezoek wordt voorbereid kan u uw specifieke situatie verder toelichten zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij de voorstelling van de maatregelen. De energiescan wordt verder ontwikkeld in functie van een Energie-efficiëntie actieplan. Dit is een samenvatting voor zowel uw voorziening als gelijkaardige voorzieningen om bv. potentieel voor samenaankoop te onderzoeken. Er wordt een feedbackmoment georganiseerd tussen de energiedeskundige en de voorzieningen om dit actieplan verder te verfijnen en een aanzet te geven tot verdere gezamenlijke acties. Op basis van uw feedback wordt het actieplan verder aangepast tot het alle noden dekt. Zolang het actieplan stapsgewijs wordt uitgevoerd, zal de kost voor de diagnose niet worden teruggevorderd. Mits de nodige motivatie is er ook altijd een bijsturing mogelijk, het betreft dan ook een dynamisch investeringsplan.
 • Moeten we voor de terugbetaling door VIPA alle maatregelen onder de 5 jaar terugverdientijd uitvoeren? Wat als daar heel veel maatregelen uitkomen en we die investering niet aankunnen?
  Er is inderdaad een vereiste opdat de energiescan gratis is, namelijk het uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Maar het is de bedoeling van VIPA dat de energiescan aanzet tot acties die haalbaar zijn voor de voorziening. Gemiddeld gezien resulteren er slechts 2 tot 3 maatregelen met korte terugverdientijd uit een scan en de gezamenlijke kostprijs hiervoor is gemiddeld 2.800 euro. Hierbij is het ook belangrijk om te onthouden dat zodra deze kortetermijnmaatregelen terugverdiend zijn, de resulterende energiebesparing pure winst is voor u. Voor sommige maatregelen is dit reeds na 1 jaar, sommige na 2 jaar, enzovoort. Daarnaast hoeft u deze maatregelen niet onmiddellijk uit te voeren, u krijgt namelijk 3 jaar de tijd om deze snel terugverdiende maatregelen te implementeren.  Deze maatregelen zijn typisch regeltechnische optimalisaties binnen HVAC en het vervangen van de minst efficiënte verlichting (type: gloeilampen/spaarlampen).
   
  Tenslotte is er ook de belofte van VIPA dat wanneer het onmogelijk is om bij een bank het nodige krediet te verkrijgen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar te implementeren, u niet verplicht bent al deze maatregelen uit te laten voeren opdat de energiescan gratis is. Maar tot hiertoe is dit nog nooit voorgekomen en verwachten we ook niet dat dit zal gebeuren, net omdat het om relatief goedkope investeringskosten gaat en gemakkelijke maatregelen en het feit dat u 3 jaar de tijd krijgt.
 • Wat als er uit de energiescan enkel maatregelen komen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar? Wordt de scan dan ook terugbetaald?
  Ja, de energiescan wordt bekostigd vanaf de aanzet tot actie. In eerste instantie gaat dat over de maatregelen die zich terugbetalen onder de 5 jaar. Indien deze niet van toepassing zouden zijn door recente renovaties, dan zal het VIPA aanmoedigen om investeringen aan te gaan met een langere terugverdientijd aan de hand van middelen die ter beschikking gesteld worden door VIPA. 
 • Kan u een inschatting geven van de kost van een energiescan voor als we die kost zelf moeten dragen?
  De kans dat u de kost zelf moet dragen is zeer gering. U bent enkel verplicht de maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd onder de 5 jaar. In de meeste gevallen gaat dit over het beter afstellen van uw gebouwbeheersysteem, waardoor bijvoorbeeld lichten en verwarming niet onnodig aan staan. Dat kost u dus enkel werkuren, geen investeringskost.
   
  Uw winsten door de energiebesparing zijn zoveel maal groter dan de investeringskost. Een terugverdientijd onder de 5 jaar wilt zeggen dat u de investeringskost binnen de 5 jaar terug hebt door de gerealiseerde energiebesparing. Bij verschillende maatregelen zal dat dus nog vroeger liggen, binnen de paar jaar. De jaren erna maakt u uiteraard winst. Bovendien draagt u door actie te ondernemen bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot. We zijn ervan overtuigd dat u als zorginstelling graag zorg draagt voor een gezond klimaat voor deze en toekomstige generaties.
   
  Moest u echt niet in staat zijn de maatregelen met korte terugverdientijd uit te voeren, weet dan dat de kost van een energiescan afhangt van verschillende factoren: de grootte en complexiteit van uw gebouw, het aantal technische installaties enzovoort. Aangezien het zorgpatrimonium héél divers is, van een klein kinderdagverblijf tot een groot ziekenhuis, kunnen we hier dus moeilijk een prijskaartje aanhangen.
 • Welk type gebouwen komen in aanmerking voor een energiescan?
  Elke voorziening die over een erkenning of vergunning in de zorg beschikt kan voor zijn zorginfrastructuur een energiescan aanvragen wanneer deze nog minstens 5 jaar na het uitvoeren van de diagnose in gebruik zal blijven. Indien de zorg plaatsvindt in een privéwoning komt deze woning niet in aanmerking voor de scan. De groepen van assistentiewoningen komen enkel in aanmerking wanneer ze erkend zijn.