Zorg voor het klimaat

logo wvg

Klimaatengagement sector zorg en welzijn

Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Lees hier meer over de klimaatengagementen.

 

Gratis energieprestatiediagnoses

Om u op weg te helpen bieden VIPA en VEB gratis energieprestatiediagnoses op maat aan. Met deze diagnose verkrijgt u een dynamisch investeringsplan. Een studie is slechts een middel en niet het einddoel. Vandaar dat de energieprestatiediagnose enkel gratis is als alle maatregelen die zichzelf binnen de 5 jaar terugverdienen uitgevoerd worden. Voor maatregelen met een langere terugverdientijd zal VIPA middelen uit het klimaatfonds voorzien. 

Klik hier voor de presentatie van de infosessies (februari 2018).
Contacteer ons als u bijkomende vragen heeft.
Klik hier voor de brief van minister Vandeurzen.
Klik hier om op de hoogte te blijven van de energie-efficiëntiediensten van VEB.

Klik hier voor de handleiding voor het bestelplatform op Terra.
 

Klik hier om uw gratis energieprestatiediagnose te bestellen.

Meest gestelde vragen

 • Moeten we voor de terugbetaling door VIPA alle maatregelen onder de 5 jaar terugverdientijd uitvoeren? Wat als daar heel veel maatregelen uitkomen en we die investering niet aankunnen?
  Het VIPA wil garantie dat de energieprestatiediagnose aanzet tot acties die haalbaar zijn voor de voorziening. Enkel wanneer het onmogelijk is om bij een bank het nodige krediet te verkrijgen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd minder dan 5 jaar te implementeren bent u niet verplicht al deze maatregelen uit te laten voeren opdat de diagnose gratis is. Samen gaan we de voorgestelde maatregelen en bijhorende investeringen analyseren en nemen we ook uw specifieke noden op in het uiteindelijke energie-efficiëntie actieplan. 
 • Wat als er uit de energieprestatiediagnose enkel maatregelen komen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar? Wordt de scan dan ook terugbetaald?
  Ja, de energieprestatiediagnose wordt bekostigd vanaf de aanzet tot actie. In eerste instantie gaat dat over de maatregelen die zich terugbetalen onder de 5 jaar. Indien deze niet van toepassing zouden zijn door recente renovaties of het feit dat het om een performante nieuwbouw gaat, dan zal het VIPA aanmoedigen om investeringen aan te gaan met een langere terugverdientijd aan de hand van middelen die ter beschikking gesteld worden door VIPA. 
 • Kan u een inschatting geven van de kost van een energieprestatiediagnose voor als we die kost zelf moeten dragen?
  De kans dat u de kost zelf moet dragen is zeer gering. U bent enkel verplicht de maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd onder de 5 jaar. In de meeste gevallen gaat dit over het beter afstellen van uw gebouwbeheersysteem, waardoor bijvoorbeeld lichten en verwarming niet onnodig aan staan. Dat kost u dus enkel werkuren, geen investeringskost.
   
  Uw winsten door de energiebesparing zijn zoveel maal groter dan de investeringskost. Een terugverdientijd onder de 5 jaar wilt zeggen dat u de investeringskost binnen de 5 jaar terug hebt door de gerealiseerde energiebesparing. Bij verschillende maatregelen zal dat dus nog vroeger liggen, binnen de paar jaar. De jaren erna maakt u uiteraard winst. Bovendien draagt u door actie te ondernemen bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot. We zijn ervan overtuigd dat u als zorginstelling graag zorg draagt voor een gezond klimaat voor deze en toekomstige generaties.
   
  Moest u echt niet in staat zijn de maatregelen met korte terugverdientijd uit te voeren, weet dan dat de kost van een energieprestatiediagnose afhangt van verschillende factoren: de grootte en complexiteit van uw gebouw, het aantal technische installaties enzovoort. Aangezien het zorgpatrimonium héél divers is, van een klein kinderdagverblijf tot een groot ziekenhuis, kunnen we hier dus moeilijk een prijskaartje aanhangen.
 • Welk type gebouwen komen in aanmerking voor een energieprestatiediagnose op maat?
  Elke voorziening die over een erkenning of vergunning in de zorg beschikt kan voor zijn zorginfrastructuur een energieprestatiediagnose op maat aanvragen wanneer deze nog minstens 5 jaar na het uitvoeren van de diagnose in gebruik zal blijven. Indien de zorg plaatsvindt in een privéwoning komt deze woning niet in aanmerking voor de diagnose. De groepen van assistentiewoningen komen enkel in aanmerking wanneer ze erkend zijn.
 • Welke informatie moet ik minstens op voorhand verzamelen?
  Vul bij het invullen van het online bestelformulier al zoveel mogelijk aan:
  • Contactpersoon (+ contactgegevens)
  • Adres
  • Voor hoeveel gebouwen u een energieprestatiediagnose wenst
  • Bouwjaar per gebouw
  • Oppervlakte per gebouw
  • Energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie) per gebouw
  In de volgende fase willen we graag weten of u eerdere studies, audits of conditiestaatmetingen heeft laten uitvoeren. We hebben ook het energieprestatiecertificaat nodig. Bijkomend zullen we u vragen naar een overzichtsplan of grondplan van het gebouw (zoals bijvoorbeeld een evacuatieplan).

  Ten slotte is alle bijkomende informatie waarover u beschikt zeer welkom, maar niet noodzakelijk: technische gegevens van installaties (tekeningen of schema's) en informatie over de gebouwschil.