Bij een stroomafnameovereenkomst neemt burgercoöperatie de financiering, de installatie en het onderhoud van je hernieuwbare energieproject voor zijn rekening. Na afloop van het contract word je kosteloos eigenaar van de installatie. Je betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Burgers delen dus ook in de baten van de energietransitie. 

Vraag nu zonnepanelen met burgerparticipatie aan

 

Waarom voor een stroomafnameovereenkomst kiezen?

Je betaalt aan de ESCO (dienstenleverancier) een maandelijks bedrag dat lager is dan je huidige elektriciteitsfactuur. Zo betaal je in delen je zonnepanelen – of andere vormen van hernieuwbare energieproductie – af, na afloop van het contract is de installatie en alle winst voor jouw organisatie. 
   
Essentieel hierbij is dat de ESCO ook instaat voor de goede werking en gegarandeerde prestatie van de installatie. Het operationeel risico ligt dus volledig bij de ESCO. 

 

PARTICIPATIE DOOR BURGERCOÖPERATIE

Door burgers een kans te geven om mee te investeren in hernieuwbare energie kan je samen met hen in de toekomst investeren. De ESCO ontzorgt je om kapitaal bij burgers op te halen en begeleidt je bij het communiceren over het project. Als publieke dienst bevorder je zo de energietransitie door burgers, collega’s of ouders mee te betrekken in uw hernieuwbaar energieverhaal.

Meest gestelde vragen stroomafnameovereenkomst

Het VEB heeft een raamcontract in de markt gezet om u maximaal te ontzorgen. Hierdoor bent u vrijgesteld van het zelf voeren van de openbare aanbesteding. Daarnaast ziet het VEB ook toe op de kwaliteit van de leveranciers en biedt het een platform aan waar u elke stap nauwgezet kan opvolgen. Daarnaast bieden wij onafhankelijk advies bij vragen of twijfels.

Door te kiezen voor burgerparticipatie geeft u de kans aan burgers om mee te genieten van de energietransitie en verlaagt uw ecologische voetafdruk. Door burgers mee te laten investeren in de toekomst, brengt hun geld meer op dan op een klassiek spaarboekje. Bovendien blijft het risico voor de burger beperkt.
Ten slotte helpt u ook mee aan de energietransitie door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en kernenergie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bij burgerparticipatie een groter deel van uw investeringen in de lokale economie terecht komen.

Een energiecoöperatie is een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. Door een aandeel te kopen, worden burgers mee eigenaar en controleren ze samen de coöperatie. Met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Via het VEB kan u zonnepanelen op uw dak plaatsen met een lokale burgercoöperatie. Zij nemen dan de rol van de ESCO op.

Enerzijds is de ESCO er zelf enorm bij gebaat om een goed werkende installatie te plaatsen waar weinig onderhoud aan is. U betaalt namelijk enkel de reëel afgenomen energie. Anderzijds legt het VEB ook technische normen op om er zeker van te zijn dat de installatie na het contract nog kwalitatief is.

De ESCO die zal instaan voor de ontwikkeling van het project, heeft reeds ervaring met het betrekken van burgers. Naast een mogelijks mooi rendement, helpt de burger ook mee aan het versnellen van de energietransitie. Dit biedt zeker een meerwaarde voor burgers die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen of het klimaat een extra duwtje in de rug willen geven.

Zij gingen jou voor:

Via burgerparticipatie geven we Mechelaars de kans mee eigenaar te worden van onze groene energie, en wordt ons klimaatplan een gezamenlijke inspanning.

Marina De Bie
Stad Mechelen
Image
Marie De Bie

Vraag nu je stroomafname overeenkomst aan