Beschik je over een publiek gebouw of gebouwenpark en wens je ondersteuning bij de opmaak van een vastgoedstrategie en de verdere optimalisatie van een duurzaam vastgoedbeheer en -beleid? Wij gaan samen met jou na wat de beste strategie is om dit te realiseren. De studiebureaus binnen dit raamcontract vertrekken vanuit de noden van jouw organisatie om via een gestandaardiseerde aanpak samen met jullie te komen tot een vastgoedstrategie en een concreet investerings- en financieringsplan.

Vraag nu de dienst 'vastgoedstrategie' aan

 

Wat houdt het raamcontract vastgoedstrategie in?

Een vastgoedstrategie stemt het patrimonium af op het takenpakket van je organisatie: welke gebouwen zijn nodig om kerntaken uit te voeren en wat is hun ideale locatie (vraaganalyse)?

Het brengt tevens het patrimonium vakkundig in kaart (aanbodanalyse): prestatie, gebruik, waarde, kosten.

Een combinatie van vraag- en aanbodanalyse laat toe om de veranderopgave te definiëren en een investeringsplan verder uit te werken om te komen tot een toekomstbestendig patrimonium.

De aanpak binnen het raamcontract is gebaseerd op een best practice model voor vastgoedmanagement en vertrekt vanuit drie niveaus:

  • Strategisch: beleid op patrimoniumniveau: strategisch vastgoedbeleid en portefeuillemanagement
  • Tactisch: management op gebouw/site niveau: afstemmen vastgoed op behoeften van de gebruikers
  • Operationeel: beheer op gebouw niveau: technisch en facilitair beheer evenals vastgoedadministratie

Het raamcontract vastgoedstrategie is modulair opgebouwd volgens bovenstaande drie niveaus.

Door de modulaire opbouw van het raamcontract kan op verschillende fases ingestapt worden, je kan dus bv. verder bouwen op al uitgevoerde studies. Anderzijds laat het ook toe om de opdracht op te delen (scope) en te plannen binnen een bepaalde tijdsperiode.

Opvolging in dataplatform Terra

Opvolging van het actieprogramma en de energiebesparende maatregelen kan u steeds doen via Terra. Energiebeheer begint immers bij goede data.

De 'Terra' patrimonium- en energiedatabank bundelt energie-informatie en karakteristieken over uw gebouwen en infrastructuur.

Het gebruik van Terra werkt ondersteunend, maar is geen verplichting bij opstart van een opdracht binnen het raamcontract vastgoedstrategie.

 

Vraag nu je vastgoedstrategie aan