Prefinanciering via DAB investeringsprogramma HFB

Het Facilitair Bedrijf (HFB) heeft in 2023 een budget van 40 miljoen euro om middelen toe te kennen voor maatregelen die dit jaar vastgelegd kunnen worden. Dit loopt via de Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB) ‘Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen’. 

Omdat de budgetten dit jaar vastgelegd moeten worden, betekent dit concreet dat vooral aannemingsprojecten, relighting en zonnepanelen in aanmerking komen.

De investeringskost van de maatregelen komt uit een fonds. Je betaalt jaarlijks een bedrag terug, over een periode van maximum tien jaar. De terugbetalingen komen opnieuw in het fonds waardoor ze voor andere maatregelen gebruikt kunnen worden. Het principe van een rollend fonds dus.

De prefinanciering is combineerbaar met het Actieplan Energie-Efficiëntie, zie hieronder.

Bij de aanvraag van je maatregel in het Portaal Energie-Efficiëntie vul je bij 'Opmerkingen', naast een korte beschrijving van het project, ook 'DAB investeringsprogramma' in.

Het Facilitair Bedrijf wilde in eerste instantie graag in kaart brengen welke projecten in aanmerking komen. Vulde je de vragenlijst nog niet in, maar heb je wel interesse, neem dan contact op met Het Facilitair Bedrijf.

 

LEES HIER ALLES OVER DIT PROGRAMMA

Actieplan Energie-Efficiëntie

Sinds 2017 kunnen centrale entiteiten van de Vlaamse overheid projectvoorstellen indienen in het kader van het Actieplan Energie-Efficiëntie. Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 euro per project. De oproep ondersteunt projecten met het oog op de verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen of technische infrastructuur. De nadruk ligt daarbij op projecten die leiden tot een directe energie- of koolstofbesparing

LEES HIER ALLES OVER ACTIEPLAN EE

SURE2050

Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 sloegen de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project SURE2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. 

LEES HIER ALLES OVER SURE2050