Actieplan Energie-Efficiëntie

Sinds 2017 kunnen centrale entiteiten van de Vlaamse overheid projectvoorstellen indienen in het kader van het Actieplan Energie-Efficiëntie. Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 euro per project. De oproep ondersteunt projecten met het oog op de verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen of technische infrastructuur. De nadruk ligt daarbij op projecten die leiden tot een directe energie- of koolstofbesparing

LEES HIER ALLES OVER ACTIEPLAN EE

SURE2050

Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 slaan de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project SURE2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. 

LEES HIER ALLES OVER SURE2050