Actieplan Energie-Efficiëntie

Samen halen we de klimaatdoelstellingen

De Vlaamse overheid engageert zich concreet om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Onder het motto 'Begin bij jezelf' gaan we vooraleerst de eigen gebouwen en infrastructuur aanpakken. Daarnaast staan actieplannen rond mobiliteit en bedrijfscultuur in de steigers.

 

Wat is het doel?

Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 40 % omlaag, en ons primair energieverbruik met 27 %. Om dit te halen zal elke entiteit jaarlijks 2 % energie moeten besparen. Bij de grootste publieke verbruikers vertaalt zich dat in eenzelfde verlaging van het energiebudget. Deze 'hefboom'-entiteiten geven het voorbeeld aan de brede Vlaamse overheid.

 

Waarvoor kan u steun aanvragen?

Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 EUR per project. De nadruk ligt daarbij op projecten voor gebouwen of technische installaties met een terugverdientijd van meer dan twee jaar, met maximale effecten op het behalen van de overkoepelende doelstellingen van het Klimaatplan voor de Vlaamse Overheid. Dit zijn meestal projecten om technische aanpassingen en of gebouwschilmaatregelen te implementeren. Denk hierbij aan maatregelen zoals isolatie, stookinstallatie, verlichting, verluchting enzovoort.

 

Hoe?

U kan projecten indienen tot 15 september, nieuw dit jaar is dat de projecten doorlopend worden beoordeeld. Hierbij hanteren we het principe ‘eerst komt eerst maalt’. Wacht dus zeker niet te lang met indienen.
De handleiding en het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Ondersteuning voor potentieelscans kan u aanvragen via onderstaand document 'Aanvraagformulier Potentieelscan'.

Kan u wat praktische hulp gebruiken voor uw aanvraag, schrijf dan in voor een infosessie op 9 juli of 20 augustus.

Verder bieden we onze diensten aan. Voor de grootste verbruikers is ons energieprestatiecontract beschikbaar, andere energiediensten zoals submetering, HVAC, relighting, optimalisatie van regelingen of optimalisatie en vernieuwing van installaties behoren ook tot de mogelijkheid. Klik hier voor het overzicht aan energiediensten.

 

Mis deze opportuniteit niet

Bespaart u meer dan kan u de extra besparingen naar eigen inzicht aanwenden. Uiteindelijk komt energie-efficiëntie dus niet enkel het klimaat en uw energiekost ten goede, maar kunnen er meer middelen vloeien naar waar het voor u om draait: uw dienstverlening.

 

Downloads oproep 2019​Andere interessante downloads


Wilt u meer uitleg over het actieplan klimaatimpact in zijn geheel (gebouwen, mobiliteit en gedrag)? Neem een kijkje op de website van de Vlaamse klimaattop.

 

Meest gestelde vragen

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling omwille van hun specifieke situatie en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Hoe mogen we de uitgespaarde middelen bij besparing hoger dan de vooropgestelde doelstelling aanwenden?
  Entiteiten die meer besparen dan de vooropgestelde doelstelling en hun energiekosten zien dalen tot onder het toegekende energiebudget, zullen de uitgespaarde middelen naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor onderhoud of renovatiewerken.
 • Moet ook de technische infrastructuur opgenomen worden in de doelstelling?
  Op dit moment is de technische infrastructuur effectief meegenomen in de berekeningen. Het weglaten van deze verbruiken, zou een daling van het besparingspotentieel met 60 % betekenen.
 • Waar ligt de focus in het actieplan energie-efficiëntie?
  De prioriteit is een lagere energiekost met behoud van comfort. Door beheer en data komen we tot gerichte actie. Er moet vermeden worden dat er enkel studies uitgevoerd worden, zonder bijhorende actie. Dit alles in een kader van beperkte beleidsruimte en het sneeuwbalmodel.
 • Wat is primaire energie?
  Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Want er gaat altijd een hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, de verdeling enzovoort. Bij elektriciteit moet je je verbruik vermenigvuldigen met 2,5 en er, indien van toepassing, de energie van de fossiele brandstoffen bij optellen om de primaire energie te kennen. Aardgas heeft een hoger energetisch rendement: 90% of meer.

  Deze omrekening naar primaire energie is consistent met CO2-uitstoot en prijsvorming. Daarom gebruiken LNE, VEA en de EU bij voorkeur primaire energie als eenheid.

Realiseer een duurzame vastgoedstrategie met Sure2050


Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 slaan de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project Sure2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. U hoort er de komende weken ongetwijfeld meer over. 

Lees meer op de website van Sure2050