Actieplan Energie-Efficiëntie

Samen halen we de klimaatdoelstellingen

De Vlaamse overheid engageert zich concreet om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Onder het motto 'Begin bij jezelf' pakken we vooraleerst de eigen gebouwen en infrastructuur aan. Daarnaast bestaan er actieplannen rond mobiliteit en bedrijfscultuur.

 

Wat is het doel?

Tegen 2030 legt Europa 40 % CO2-besparing op, en minimum 32,5% energiebesparing. Maar 2030 gaat er zo zijn, we richten ons best al naar het grotere doel: klimaatneutraliteit tegen 2050.

De Vlaamse regering keurde in juni 2020 de langetermijnrenovatiestrategie goed, waarbij een voorbeeldrol is weggelegd voor de centrale Vlaamse overheid. Jouw organisatie moet dus al klimaatneutraal zijn tegen 2045. De jaarlijkse besparing in primaire energie wordt opgeschroefd van 2,09% naar 2,5%. De meerjarenstrategie om deze besparing te behalen moet je ook voor je eigen gebouwen opnemen in het ondernemingsplan.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Het VEB stelt zijn diensten ter beschikking en coördineert jaarlijks een projectoproep, om je energieprojecten ook financieel haalbaar te maken.

 

Waarvoor kan je steun aanvragen?

Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 EUR per project. De nadruk ligt daarbij op projecten voor gebouwen of technische installaties met een terugverdientijd van meer dan twee jaar, met maximale effecten op het behalen van de overkoepelende doelstellingen van het Klimaatplan voor de Vlaamse Overheid. Dit zijn meestal projecten om technische aanpassingen en of gebouwschilmaatregelen te implementeren. Denk hierbij aan maatregelen zoals isolatie, stookinstallatie, verlichting, verluchting enzovoort. Ondersteuning voor energiescans en een Masterplan Energie kan je via onderstaand ‘Aanvraagformulier energetische studie’ aanvragen. Neem hiervoor zeker contact op met je klantenverantwoordelijke.

 

Hoe?

Je kon dit jaar projecten indienen tot 15 september 2020. De projecten werden doorlopend beoordeeld. Hierbij hanteren we het principe ‘eerst komt eerst maalt’. Nieuw dit jaar wass dat de middelen per kwartaal worden herverdeeld door de Vlaamse regering. Meer nieuws over de oproepen van 2021 volgt binnenkort.
De handleiding en het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. 

Verder bieden we onze diensten aan. Voor de grootste verbruikers is ons energieprestatiecontract beschikbaar, andere energiediensten zoals submetering, HVAC, relighting, optimalisatie van regelingen of optimalisatie en vernieuwing van installaties behoren ook tot de mogelijkheid. Klik hier voor het overzicht aan energiediensten.

(Her)bekijk hier het webinar voor nog meer concrete handvaten:Mis deze opportuniteit niet

Bespaar je meer, dan kan je de extra besparingen naar eigen inzicht aanwenden. Uiteindelijk komt energie-efficiëntie dus niet enkel het klimaat en je energiekost ten goede, maar kunnen er meer middelen vloeien naar waar het voor jou om draait: jouw dienstverlening.
 

Graag nog meer uitleg?

Schrijf nu in voor de gratis webinar op 26 mei, van 10 tot 11u. Klik hier voor meer info en inschrijving.
 

Downloads oproep 2020​Andere interessante downloads


Wil je meer uitleg over het actieplan klimaatimpact in zijn geheel (gebouwen, mobiliteit en gedrag)? Neem een kijkje op de website van het Klimaatplan Vlaamse overheid.

 

Meest gestelde vragen

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling omwille van hun specifieke situatie en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Hoe mogen we de uitgespaarde middelen bij besparing hoger dan de vooropgestelde doelstelling aanwenden?
  Entiteiten die meer besparen dan de vooropgestelde doelstelling en hun energiekosten zien dalen tot onder het toegekende energiebudget, zullen de uitgespaarde middelen naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor onderhoud of renovatiewerken.
 • Moet ook de technische infrastructuur opgenomen worden in de doelstelling?
  Op dit moment is de technische infrastructuur effectief meegenomen in de berekeningen. Het weglaten van deze verbruiken, zou een daling van het besparingspotentieel met 60 % betekenen.
 • Waar ligt de focus in het actieplan energie-efficiëntie?
  De prioriteit is een lagere energiekost met behoud van comfort. Door beheer en data komen we tot gerichte actie. Er moet vermeden worden dat er enkel studies uitgevoerd worden, zonder bijhorende actie. Dit alles in een kader van beperkte beleidsruimte en het sneeuwbalmodel.
 • Wat is primaire energie?
  Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Want er gaat altijd een hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, de verdeling enzovoort. Bij elektriciteit moet je je verbruik vermenigvuldigen met 2,5 en er, indien van toepassing, de energie van de fossiele brandstoffen bij optellen om de primaire energie te kennen. Aardgas heeft een hoger energetisch rendement: 90% of meer.

  Deze omrekening naar primaire energie is consistent met CO2-uitstoot en prijsvorming. Daarom gebruiken Departement Omgeving, VEA en de EU bij voorkeur primaire energie als eenheid.

Realiseer een duurzame vastgoedstrategie met Sure2050


Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 slaan de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project Sure2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. U hoort er de komende weken ongetwijfeld meer over. 

Lees meer op de website van Sure2050