Actieplan Energie-Efficiëntie

Samen halen we de klimaatdoelstellingen

De Vlaamse overheid engageert zich concreet om de klimaatdoelstelling voor 2020 te halen. Onder het motto 'Begin bij jezelf' gaan we vooraleerst de eigen gebouwen en infrastructuur aanpakken. Daarnaast staan actieplannen rond mobiliteit en bedrijfscultuur in de steigers.


Wat is het doel?

Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 40 % omlaag, en ons primair energieverbruik met 27 %. Om dit te halen zal elke entiteit jaarlijks 2 % energie moeten besparen. Bij de grootste publieke verbruikers vertaalt zich dat in eenzelfde verlaging van het energiebudget. Deze 'hefboom'-entiteiten geven het voorbeeld aan de brede Vlaamse overheid.


Hoe?

Er komen regelmatig middelen vrij om efficiëntieprojecten op te starten. VEB krijgt de trekkersrol om deze verdeling te organiseren. Andere entiteiten helpen bij de jurering van projectvoorstellen. Projecten indienen kon tot 31 mei 2018.

Verder bieden we onze diensten aan. Voor de grootste verbruikers is ons energieprestatiecontract beschikbaar, andere energiediensten zoals submetering, HVAC, relighting, optimalisatie van regelingen of optimalisatie en vernieuwing van installaties behoren ook tot de mogelijkheid. Klik hier voor het overzicht aan energiediensten.


Mis deze opportuniteit niet

Bespaart u meer dan kan u de extra besparingen naar eigen inzicht aanwenden. Uiteindelijk komt energie-efficiëntie dus niet enkel het klimaat en uw energiekost ten goede, maar kunnen er meer middelen vloeien naar waar het voor u om draait: uw dienstverlening.


Workshops verbruiken ingeven in Terra

U heeft tot 30 november 2018 om uw verbruiksgegevens te valideren of aan te vullen in Terra. Als u hier hulp bij kan gebruiken, kan u inschrijven voor een gratis workshop. Klik hier om in te schrijven voor een workshop.


Interessante downloads

Wilt u meer uitleg over het actieplan klimaatimpact in zijn geheel (gebouwen, mobiliteit en gedrag)? Neem een kijkje op de website van de Vlaamse klimaattop.

Meest gestelde vragen

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling omwille van hun specifieke situatie en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Hoe mogen we de uitgespaarde middelen bij besparing hoger dan de vooropgestelde doelstelling aanwenden?
  Entiteiten die meer besparen dan de vooropgestelde doelstelling en hun energiekosten zien dalen tot onder het toegekende energiebudget, zullen de uitgespaarde middelen naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor onderhoud of renovatiewerken.
 • Moet ook de technische infrastructuur opgenomen worden in de doelstelling?
  Op dit moment is de technische infrastructuur effectief meegenomen in de berekeningen. Het weglaten van deze verbruiken, zou een daling van het besparingspotentieel met 60 % betekenen.
 • Waar ligt de focus in het actieplan energie-efficiëntie?
  De prioriteit is een lagere energiekost met behoud van comfort. Door beheer en data komen we tot gerichte actie. Er moet vermeden worden dat er enkel studies uitgevoerd worden, zonder bijhorende actie. Dit alles in een kader van beperkte beleidsruimte en het sneeuwbalmodel.
 • Wat is primaire energie?
  Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Want er gaat altijd een hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, de verdeling enzovoort. Bij elektriciteit moet je je verbruik vermenigvuldigen met 2,5 en er, indien van toepassing, de energie van de fossiele brandstoffen bij optellen om de primaire energie te kennen. Aardgas heeft een hoger energetisch rendement: 90% of meer.

  Deze omrekening naar primaire energie is consistent met CO2-uitstoot en prijsvorming. Daarom gebruiken LNE, VEA en de EU bij voorkeur primaire energie als eenheid.