Actieplan Energie-Efficiëntie

Samen halen we de klimaatdoelstellingen

De Vlaamse overheid engageert zich concreet om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Onder het motto 'Begin bij jezelf' pakken we vooraleerst de eigen gebouwen en infrastructuur aan. Daarnaast bestaan er actieplannen rond mobiliteit en bedrijfscultuur.

 

Wat is het doel?

Tegen 2030 legt Europa 40 % CO2-besparing op, en minimum 32,5% energiebesparing. Maar 2030 gaat er zo zijn, we richten ons best al naar het grotere doel: klimaatneutraliteit tegen 2050.

De Vlaamse regering keurde in juni 2020 de langetermijnrenovatiestrategie goed, waarbij een voorbeeldrol is weggelegd voor de centrale Vlaamse overheid. Jouw organisatie moet dus al klimaatneutraal zijn tegen 2045. De jaarlijkse besparing in primaire energie wordt opgeschroefd van 2,09% naar 2,5%. De meerjarenstrategie om deze besparing te behalen moet je ook voor je eigen gebouwen opnemen in het ondernemingsplan.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Het VEB stelt zijn diensten ter beschikking en coördineert jaarlijks een projectoproep, om je energieprojecten ook financieel haalbaar te maken.

 

Waarvoor kan je steun aanvragen?

Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 EUR per project. De oproep ondersteunt projecten met het oog op de verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen of technische infrastructuur. De nadruk ligt daarbij op projecten die leiden tot een directe energie- of koolstofbesparing. Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerdDaarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.  

Ondersteuning voor energiescans en een Masterplan Energie kan je via onderstaand ‘Aanvraagformulier maatregelen indirecte impact’ aanvragen. Neem hiervoor zeker contact op met je klantenverantwoordelijke.

 

Hoe?

Je kan ook in 2021 projecten indienen tot 10 september. De projecten worden doorlopend beoordeeld. Hierbij hanteren we het principe ‘eerst komt eerst maalt’. Nieuw sinds 2020 is dat de middelen per kwartaal worden herverdeeld door de Vlaamse regering. De huidige en laatste oproep loopt tot 10 september. Hou er wel rekening mee dat de middelen in hetzelfde jaar van de aanvraag vereffend moeten worden.

De handleiding en het aanvraagformulier vind je hieronder bij downloads. 

Je project uitvoeren met het VEB? Dat kan. Klik hier voor het overzicht aan energiediensten.


Mis deze opportuniteit niet

Bespaar je meer, dan kan je de extra besparingen naar eigen inzicht aanwenden. Uiteindelijk komt energie-efficiëntie dus niet enkel het klimaat en je energiekost ten goede, maar kunnen er meer middelen vloeien naar waar het voor jou om draait: jouw dienstverlening.
 

Graag nog meer uitleg?

Je kan ons mailen op actieplanEE@veb.be of bellen naar +32 2 421 32 00 (vraag naar je klantverantwoordelijke of Maureen).
 

Downloads oproep 2021​Andere interessante downloads


Wil je meer uitleg over het actieplan klimaatimpact in zijn geheel (gebouwen, mobiliteit en gedrag)? Neem een kijkje op de website van het Klimaatplan Vlaamse overheid.

 

Meest gestelde vragen

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Wat als onze gebouwen inkantelen in het Facilitair Bedrijf?
  Indien gebouwen worden ingekanteld naar het Facilitair Bedrijf, zijn aanvragen mogelijk zolang de entiteit nog verantwoordelijk is voor het beheer. Deze aanvragen worden ter goedkeuring aan het Facilitair Bedrijf voorgelegd.
 • Welk van beide aanvraagformulieren kan ik indienen?
  Vraag je ondersteuning voor een energiebesparingsmaatregel zoals een schrijnwerkrenovatie of dakisolatie, gebruik dan het standaard aanvraagformulier. Voor ondersteuning bij een Masterplan Energie, een energiescan of monitoring, gebruik je het aanvraagformulier voor ‘indirecte’ maatregelen.
 • Mag mijn project al in uitvoering zijn?
  De werken voor de projecten waarvoor steun werd aangevraagd, mogen nog niet gestart zijn bij de toekenning. Zij moeten binnen een jaar na toekenning aanvangen. 
  Als aanvangsdatum wordt gekeken naar de publicatiedatum in geval van aankoopprocedure met bekendmaking of de gunningsdatum bij andere vormen van overheidsopdrachten.

   
 • Waarom leidt mijn elektriciteitsbesparing niet tot een koolstofbesparing?
  Het interne klimaatplan focust zich, net zoals het Vlaams Energie- en Klimaatplan, op de zogenaamde ‘niet-ETS broeikasgassen’. Bij gebouwen is dit de besparing bij maatregelen die leiden tot minder gas- en stookolieverbruik. De reductie van broeikasgassen bij elektriciteitsproductie wordt verminderd via de handel in emissierechten en is een Europese bevoegdheid. De entiteiten van de Vlaamse overheid hebben wel de verplichting om groene elektriciteit te verbruiken om zo de productie van groene energie te stimuleren.

Realiseer een duurzame vastgoedstrategie met Sure2050


Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 slaan de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project Sure2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. U hoort er de komende weken ongetwijfeld meer over. 

Lees meer op de website van Sure2050