Visualiseer je data overzichtelijk dankzij de rapportage mogelijkheid in Terra. Met jouw gebouw en verbruiksinformatie kan je tot op 3 niveaus gaan: energiedrager, gebouw- en organisatieniveau. 

Naargelang jouw noden kan je kiezen uit 3 soorten rapporten, die je indien nodig kan exporteren tot een Excel bestand om verdere conclusies te trekken.

Enerzijds kan je jouw data weergeven in een verbruiksevolutie. Hierdoor kan je bepalen of je energieverbruik aan het dalen of stijgen is. 

Een heatmap visualiseert bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik gedurende een bepaalde periode. Door gebruik te maken van kleuren, geeft deze grafiek de intensiteit van het energieverbruik aan. Hierdoor kunnen piekmomenten en stroomuitval geïdentificeerd en beheerd worden.

Benchmarking geeft je tot slot een verbruiksoverzicht over de gebouwen binnen jouw organisatie. Het wordt gemakkelijker om diverse gebouwen te vergelijken met elkaar. Door gegevens over de omvang, leeftijd en functie van je gebouwen te integreren met je verbruiksgegevens, kan je beoordelen of jouw energieverbruik binnen de verwachtingen valt.

Wat zijn de onderdelen van deze module?