Gratis energiescans en klimaatsubsidies

In 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Lees hier meer over de klimaatengagementen.

De Vlaamse overheid voorziet middelen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen voor gratis energiescans. Deze worden uitgevoerd door studiebureaus uit ons raamcontract. Verder houdt VIPA regelmatig oproepen om subsidies te krijgen voor energiebesparende maatregelen die uit de scan naar voor kwamen.


Lees hier meer over de gratis energiescans en klimaatsubsidies

Subsidieoproep OEPC

Voor de diepgaande renovatie van zorg- en welzijnsgebouwen heeft VIPA nu ook een ondersteuningsprogramma opgezet voor onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC). De deadline om je aanvraag in te dienen voor deze oproep is 15 november 2023

Lees hier alles over de OEPC-oproep

Renteloze energielening

In 2023 en 2024 zijn er telkens voor 50 miljoen euro aan renteloze energieleningen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen beschikbaar via VIPA.

Lees hier meer over de renteloze energielening