Gratis energiescans en klimaatsubsidies

In 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Lees hier meer over de klimaatengagementen.

De Vlaamse overheid voorziet middelen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen voor gratis energiescans. Deze worden uitgevoerd door studiebureaus uit ons raamcontract. Verder houdt VIPA regelmatig oproepen om subsidies te krijgen voor energiebesparende maatregelen die uit de scan naar voor kwamen.


KOM HIER MEER TE WETEN OVER DEZE STEUNMAATREGELEN