Zonnepanelen voor jouw school

Je hebt interesse in zonnepanelen, maar weet niet of je daken geschikt zijn? Of je weet niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden? Je hebt eigen budget of maakt gebruik van een lening maar wil je liever niet bezig houden met de aanbesteding?
 
Dan heeft VEB de oplossing voor jou!
 
Wij werken als aankoopcentrale en je bent dus zelf volledig gevrijwaard van het aanbestedingsproces. Verder heeft VEB de kwaliteitsscreening voor jou gedaan en ontzorgen we je van A tot Z. 
 
In het kader van een volledige ontzorging, stellen we een compleet traject voorop. Hierbij wordt eerst gratis een haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Na ontvangst van de resultaten van de haalbaarheidsstudie kan je het traject kostenloos stoppen of overgaan naar de volgende stap: de opmaak van het ontwerp. Na ontvangst van het ontwerp, met een gedetailleerde studie en raming, kan je eveneens beslissen kostenloos het traject te stoppen. Er wordt pas overgegaan tot effectieve plaatsing van de zonnepanelen wanneer je akkoord gaat met het ontwerp. We werken met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Finaal wordt ook de monitoring verzorgd. Je kan ten slotte optioneel een onderhoudscontract aangaan.

Klik hier voor de productfiche zonnepanelen.
Winst vanaf dag één door renteloze energielening AGION.
Vraag de energielening AGION hier aan.
Klik hier voor meer informatie over de renteloze zonnelening van GO!.

BESTEL METEEN JE GRATIS HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR ZONNEPANELEN
 

Meest gestelde vragen

Ja, een haalbaarheidsstudie zit mee in het proces. Voor de haalbaarheidsstudie komt de installateur ter plaatse binnen de 10 werkdagen na afroep. U krijgt een indicatieve prijsopgave en rendabiliteit. U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Ook na de volgende (ontwerp)fase heeft u nog de mogelijkheid om het traject kosteloos stop te zetten.

Naast voornaamste gunningscriterium prijs, zijn er kwaliteitseisen gedefinieerd in het bestek. Gezien bepaalde gunningscriteria (o.a. referenties van min. 50.000 euro, minimaal twee installaties simultaan kunnen uitvoeren, plan van aanpak voor coördinatie van de deelopdrachten, verplichte monitoring) mikt VEB op de grotere, ervaren installateurs op de markt. Ook na de aanbesteding laat VEB u niet los. VEB verzorgt de projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden. Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing

Alle technische componenten voldoen aan de strenge eisen uit het bestek. De installateur heeft de mogelijkheid om equivalente producten voor te stellen om vlot aan de voorliggende opdracht te kunnen voldoen. Alle equivalente producten zullen door VEB onderworpen worden aan dezelfde selectiecriteria uit het bestek.

De vooropgestelde duur van de overeenkomst met de PV-installateur is 1 jaar, met optie op 1 verlenging van 1 jaar. De doorlooptijd voor een kleinere installatie (<10 kVA) kan 2 à 3 maand bedragen. Voor grotere installaties moet u rekenen op ca. 6 maanden.

U kiest zelf of u gaat voor het optionele monitorings- en onderhoudscontract. Als u hiervoor kiest gebeurt het onderhoud niet enkel op uw vraag; de installateur volgt proactief de installatie op en garandeert een minimumopbrengst op jaarbasis. As deze opbrengst niet gehaald wordt, krijgt u zelfs een vergoeding. Hierdoor is het voor de installateur extra belangrijk om zelf initiatief te nemen als er een probleem opduikt. In dit contract is ook een snelle responstijd per interventie voorzien. 

Diepgaande renovaties binnen gemeenschapsonderwijs

De Vlaamse regering en GO! centraal investeren samen voor 15 miljoen euro in diepgaande renovaties binnen het gemeenschapsonderwijs via energieprestatiecontracten (EPC). 

Lees er hier meer over