Ellipsgebouw

Centrale Vlaamse overheid

Sinds 2017 kunnen centrale entiteiten van de Vlaamse overheid projectvoorstellen indienen in het kader van het Actieplan Energie-Efficiëntie. Entiteiten kunnen ondersteund worden tot maar liefst 250 000 euro per project.
Lees meer
Vrouw in rolstoel

Zorg en welzijn

In 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Lees meer
Kinderen op school

Onderwijs

Het Vlaams Energiebedrijf werkt samen met de onderwijskoepels GO! en Agion, om de energietransitie binnen het onderwijs te versnellen. Bekijk hier welke extra ondersteuning momenteel mogelijk is voor scholen.
Lees meer
groene elektriciteit

Cultuur en jeugd

Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor een energielening via departement CJM.
Lees meer
SURE2050 lokale besturen slotevent

Lokale besturen

Het Vlaams EnergieBedrijf wil àlle publieke diensten ontzorgen, dus ook de lokale besturen. In het najaar van 2017 beslisten 143 gemeenten om vanaf januari 2018 hun energie aan te kopen via het Vlaams EnergieBedrijf.
Lees meer