Je wil je energieverbruiken meten en opvolgen met een energiemonitoringsysteem? Je wil je liever niet bezighouden met de aanbesteding? Dan heeft VEB de oplossing voor jou! We werken als aankoopcentrale en je hoeft dus zelf niet aan te besteden. Verder heeft het VEB de kwaliteitsscreening voor jou gedaan en zorgen we voor een ontzorging van A tot Z.  

Vraag nu deze dienst aan

Wanneer is monitoring zeker aan te raden?

Monitoring is voor alle gebouwen een meerwaarde, maar hoe kan je de prioriteiten best bepalen?

 • Gebouwen waar energiebesparende maatregelen gepland staan: meten vóór de uitvoering van de maatregelen is rendabeler dan erna
 • Gebouwen waar energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn
 • Alle andere gebouwen, van groot naar klein gebruik

Daarnaast is bij opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC-NR) vaak ook heel wat data vereist voor het bekomen van een correct label. Monitoring biedt hiervoor een oplossing.

Wat mag je verwachten van ‘Monitoring-als-een-dienst’?

Een monitoringsysteem verzamelt automatisch gegevens, slaat ze op en rapporteert ze in een dashboard. Hierbij kunnen zowel bestaande meters uitgelezen worden als nieuwe meters geplaatst en uitgelezen worden. Omdat voor u de informatie belangrijk is, is deze raamovereenkomst opgezet ‘als een dienst’. Je betaalt een jaarlijkse vergoeding voor de geleverde data.

Dit circulair model zorgt ervoor dat de leverancier verantwoordelijk blijft voor de hardware en de goede werking hiervan en er dus baat bij heeft om deze zo kwalitatief mogelijk te maken.

De looptijd van dit ‘als een dienst’ contract kan je zelf bepalen. De looptijd is variabel per meting. Extra metingen doorheen de looptijd van het contract zijn steeds mogelijk. De geadviseerde contractduur is 9 jaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • De meters zelf (bv. een watermeter, een elektriciteitsmeter,…): dit blijft aankoop
 • De loggers (sensors):  deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier

Alle data wordt samengebracht in een energiemonitoringssysteem, dit maakt deel uit van de oplossing die wordt aangeboden. Er worden verschillende standaard rapporten en alarmen voorzien in dit energiemonitoringssysteem. Wil je ook graag een opleiding of verdere ondersteuning bij de interpretatie van de monitoring informatie, dan kan dit eveneens.  

De voordelen van ‘Monitoring als een Dienst’ zitten in:

 • De kwaliteitsgarantie gedurende de looptijd van het contract
 • Geen problemen met compatibiliteit van oude / nieuwe loggers
 • De leverancier wordt betaald voor de data, dus je hebt meer garantie dat er geen gemeten informatie verloren gaat
 • De leverancier blijft eigenaar van het monitoringsysteem, het is dus in zijn eigen belang om het heel duurzaam te maken.

De te vervangen of bij te plaatsen meters zitten wel nog in een klassiek aankooptraject. De reden hiervoor is dat het uitbreken hiervan op het einde van een contract te invasief zou zijn. Maar de leverancier geeft wel 12 jaar garantie op materiaal en werkuren.

Stappen in het traject

Het traject verloopt in verschillende stappen:

 1. Opmaak meterplan
 2. Offerte
 3. Installatie van het monitoringsysteem
 4. Uitvoering van het contract

Om een goede opvolging van de opdrachten te kunnen garanderen wordt per gebouw één aanvraag gedaan. De maximale doorlooptijd van een opdracht varieert volgens de grootte van de opdracht.

Meer info over de verschillende stappen vind je in de productfiche hieronder.

Vraag nu je monitoring of submetering aan