Sinds 11 maart 2021 is er een verplichting om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren op de parkings van nieuwe of ingrijpend gerenoveerde niet-residentiële gebouwen. In 2025 worden de richtlijnen uitgebreid naar bestaande niet-residentiële gebouwen. Lees hieronder hoe VEB je actief kan begeleiden in het nakomen van je verplichtingen. 

Wat zijn de verplichtingen en eventuele boetes? 

Hieronder vind je een overzicht van de verplichtingen die verband houden met laadinfrastructuur.

Image
Tabel met verplichtingen

De oplaadpunten moeten een vermogen kunnen leveren dat hoger is dan een standaardstopcontact (groter dan 3,7 kW of 16 A) en uitgerust zijn met specifieke connectoren: een Type 2-connector voor het laden met wisselstroom of een Combo 2-connector voor het laden met gelijkstroom.  

De verplichtingen gelden zowel voor parkings binnen in gebouwen als aanpalende parkeerterreinen. En eveneens belangrijk om weten: elk gebouw dat grenst aan een parkeerplaats met meer dan twintig plaatsen moet er afzonderlijk aan voldoen. Op een parking die tussen twee gebouwen ligt, zijn met andere woorden minstens vier laadpunten nodig (twee laadpunten per gebouw).

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kijkt toe op de handhaving van de verplichtingen, met 1 januari 2025 als ultieme deadline. Gebouweigenaars of vergunningshouders die niet tijdig aan de voorschriften voldoen, riskeren administratieve geldboetes. Het gaat om 2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen en 1000 euro per parkeerplaats wanneer er geen wachtleidingen geplaatst zijn om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken. Heeft u nog vragen over deze verplichting, maak een afspraak met uw klantverantwoordelijke of raadpleeg onze FAQ of de site van het VEKA

Hoe begeleidt het VEB je? 

Het VEB voorziet in een raamovereenkomst waarmee u zorgeloos laadpalen installeert en zo aan uw verplichtingen voldoet. Tegelijkertijd is uw parkeerplaats klaar voor de elektrische mobiliteit van de toekomst. 

Wat zit wel en niet in deze raamovereenkomst? 

In de raamovereenkomst zijn volgende zaken voorzien: 

  • Plaatsing van de laadinfrastructuur voor auto’s (AC tot 22 kW per laadpunt, DC tot 80 kW per laadpunt) en voor fietsen (fietsenrek met stekkers)  

  • Alle nodige graafwerken 

  • Een beheersysteem inclusief laadpassen, ook voor vlootbeheer 

  • Dynamic load balancing die rekening houdt met het capaciteitstarief 

  • Installatie op de eigen site of bij personeel thuis 

Wat is niet voorzien: 

  • Uitbreiding van aansluitingsvermogen  

  • V2X, in lijn met markt 

  • Batterijopslag 

  • Flexibel laden in functie van de prijs van de  elektriciteit per kwartier  

En nu?

Gewoon, via deze link, een geheel vrijblijvende aanvraag doen in ons portaal.  

Niet overtuigd? Laat je begeleiden via één van onze klantverantwoordelijken: maak hier een afspraak.  

Wat is het projectverloop? 

Er zijn twee fases in dergelijk project: de offertefase, met als eerste stap een aanvraag in ons portaal en de uitvoeringsfase. 

Image
Samenvatting klimaatoproepen 2024
Image
Uitvoeringsfase