Wil je snel en kostenefficiënt een inzicht krijgen in de kwaliteit van je huidig ventilatiesysteem en zo ook de energieprestaties gekoppeld aan de ventilatievoorzieningen optimaliseren? Dan is onze dienst ventilatieaudit iets voor jou.

Vraag nu een ventilatieaudit aan

Wat is een ventilatieaudit?

Het studiebureau analyseert de aanwezige ventilatiesystemen en maakt hiervan een overzichtelijk rapport met aanbevelingen die je vervolgens kan raadplegen in Terra. Je kan op onze ondersteuning blijven rekenen voor de vervanging van jouw ventilatiesysteem of het uitvoeren van andere maatregelen als nodig.

Een ventilatieaudit bestaat in grote lijnen uit volgende stappen:

  1. Het studiebureau komt ter plaatse om de aanwezige ventilatiesystemen in je gebouw te doorlopen en de (type)ruimtes de identificeren.  
  2. Het studiebureau zet de vaststellingen vervolgens om tot een overzichtelijk rapport waarbij u als gebouweigenaar een duidelijk beeld krijgt van de aanwezige systemen binnen uw gebouw. Indien het ventilatiesysteem niet toereikend zou zijn en er aldus investeringen nodig zijn, zal dit ook duidelijk worden op basis van dit rapport. Er zullen verschillende maatregelen voorgesteld worden om wel conform te kunnen zijn aan de geldende regelgeving.
  3. Hierna zal het studiebureau de weerhouden maatregelen in Terra plaatsen, samen met een beschrijving van de maatregel, de verwachte besparing of meerverbruik en een benaderende investeringskost.
  4. Er wordt ook een plannenbundel gemaakt waarin duidelijk opgenomen staat welk systeem er per lokaal voorzien is. Je krijgt tevens een overzichtelijke Excel met daarin alle ruimtes opgesomd met bijhorende normdebieten. Deze bestanden worden in Terra geplaatst.
  5. Tot slot wordt er ook een (digitaal) voorstellingsmoment voorzien, waarbij het studiebureau jou toelichting bij het rapport geeft.

Vraag nu je ventilatieaudit aan