Wat is een energieprestatiecontract?

Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één ESCO verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 9 à 20 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Je kan daarnaast bijkomende investeringen of subsidies integreren om een hoger ambitieniveau na te streven. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst voor jouw organisatie.

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings

Omdat onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties ook onder het contract. Als je dit wenst kunnen ook andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

Bekijk hier de getuigenis van Stad Geel over hun energieprestatiecontract:

Met een energieprestatiecontract kies je voor een totaaloplossing met besparingsgarantie.

Maarten Delannoy
Projectleider
Image
Maarten

Voorwaarden voor opstart van een OEPC-project?

  • De totale energiefactuur van een OEPC-project bedraagt minimaal ongeveer 250.000 euro per jaar. Gebouwen met een lager verbruik, kunnen geclusterd worden.
  • De gebouwen die in aanmerking komen zijn bij voorkeur niet meer onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten voor onderhoud van alle technische installaties.
  • De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven.
  • In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur. Deze piste kan wel bekeken worden wanneer de renovatie in het project kan geïntegreerd worden.

Vraag hier ondersteuning aan voor een OEPC

Doorlooptraject

Een typisch OEPC-traject, van aanvraag tot gunning contract, neemt ongeveer een jaar in beslag. Afhankelijk van de beschikbare informatie en de stappen die al gezet zijn, kan dit traject nog verkort worden.

OEPC met een extraatje

Er zijn uitbreidingen mogelijk op deze formule. VEB werkt aan nieuwe prestatiegaranties zoals het garanderen van een gezond binnenklimaat. Daarnaast behoort ook gegarandeerde waterbesparing tot de toekomstige opties. Sinds het voorjaar 2019 kunnen we ook principes uit de circulaire economie integreren bij de gunning van een EPC-contract. Daarbij kijken we dus ook naar de materialen die nodig zijn voor de energie- en waterbesparende maatregelen.

Nuttige linken

Bekijk hier de voorbeeldfiche van het OEPC-project bij OPZC Rekem.
Bekijk hier de voorbeeldfiche van het OEPC-project bij Universiteit Antwerpen.
Bekijk hier het persbericht van het OEPC-project bij Stad Geel.
 

Bekijk hier de OEPC-projecten in de pijplijn

Meest gestelde vragen

Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één Energy Service Company (ESCO) verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 10 à 15 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Het kost je dus geen euro extra. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst voor de overheidsinstelling zelf.

Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

Klik hier voor extra informatie.

Een ESCO is een energy service company, met andere woorden een leverancier van energiediensten. Een ESCO neemt binnen een (O)EPC de rollen op van zowel studiebureau, installateur en onderhoudsfirma. Als u een (O)EPC-project afsluit,  betaalt u aan de ESCO een vergoeding op basis van de gerealiseerde energiebesparing.

Het VEB treedt op als facilitator van het EPC-project óf als aankoopcentrale om een facilitator aan te stellen die aan vereiste kwaliteitsnormel voldoet.

VEB als facilitator
Wij omringen u met alle nodige kennis om een dergelijk project succesvol af te ronden.
Bij de opstart van uw project bekijken we samen uw gebouwenpatrimonium, de energieverbruiken, uw toekomstplannen. We analyseren of een EPC nuttig kan zijn voor u en hoe dit de meeste meerwaarde voor u realiseert.
Eenmaal de gebouwen die deel uitmaken van het project vastliggen, zal een detailstudie uitgevoerd worden. Het resultaat van deze detailstudie is een uitgebreid technisch dossier met onder andere de technische beschrijving van alle installaties en de conditiemeting volgens NEN 2767. Deze documenten vormen de basis voor de aanbestedingsdocumenten. Door toepassing van een standaardbestek en -contract kunnen wij u een snelle doorlooptijd garanderen. Eenmaal het contract getekend kan VEB u ondersteunen tijdens de implementatiefase en de uitbating. U betaalt aan het VEB enkel een kostendekkende vergoeding per prestatie die onder meer door maximale standaardisatie en inzet van expertise laag kan worden gehouden.

  • De totale energiefactuur van een EPC-project bedraagt minimaal ongeveer 250.000 euro per jaar. Door gebouwen in éénzelfde project te bundelen kunnen eveneens gebouwen met een lager verbruik betrokken worden.
  • De gebouwen die in aanmerking komen zijn niet meer onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten voor onderhoud van alle technische installaties.
  • De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven.
  • In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur. Deze piste kan wel bekeken worden wanneer de renovatie in het project kan geïntegreerd worden.

De meest genomen maatregelen zijn aanpassingen aan de technische installaties of aan de regelingen. Vanzelfsprekend zal de ESCO eveneens op zoek gaan naar andere opportuniteiten zoals het vervangen van een verouderde verwarmingsinstallatie of het isoleren van leidingen.

Zij gingen u voor:

Het VEB begeleidt ons OEPC-project. Met dit energieprestatiecontract is een besparing van meer dan 30 procent op de huidige energiefactuur gegarandeerd.

Walter Vandeneede
OPZC Rekem
Image
rekem

Voor het eerst slaan twee gemeentebesturen de handen in elkaar voor een EPC. Hulshout had te weinig gebouwen om een ESCO voor te vinden, maar mag aansluiten bij de gebouwen van Heist-op-den-Berg, waardoor wij samen tot een mooi pakket gekomen zijn.

Luc Vleugels
Heist-op-den-Berg
Image
Luc

Wij bij Defensie hebben de maatschappelijke verplichting energie rationeel en duurzaam te gebruiken. We willen de richtlijnen van het klimaatplan maximaal opvolgen. Hiervoor passen we innovatieve technieken en methoden toe. Een energieprestatieopdracht is één van die toegepaste methoden.

Wim Dedeurwaerder
Algemene defensie
Image
defensie

Bekijk met ons of je baat hebt bij een energieprestatiecontract

Onze klantverantwoordelijken zitten graag met je samen