Energieprestatiecontract

We faciliteren een energieprestatiecontract tussen u en een Energy Service Company (ESCO). De ESCO investeert voor u, en u betaalt hen met een deel van de besparing, en dit met een garantieclausule.  U heeft dus geen investeringsbudget nodig.

Concept

Het VEB begeleidt het traject tot een succesvol energieprestatiecontract of EPC tussen haar klanten en een Energy Service Company (ESCO). Een EPC heeft als doel om het energieverbruik gegarandeerd en blijvend te reduceren.  De ESCO investeert in energiebesparende maatregelen en engageert zich tot een resultaatsverbintenis. Geen besparing is geen vergoeding. Het VEB zorgt voor alle nodige kennis (technisch, juridisch, projectbeheer) om een dergelijk project succesvol af te ronden.

 

Wat is een energieprestatiecontract?

Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één ESCO verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 9 à 15 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Het kost je dus geen euro extra. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst en de installatie voor de overheidsinstelling zelf.

Dat de ESCO de investering voorschiet is een optie, geen vereiste. Ook een combinatie van eigen financiering, bijvoorbeeld met middelen uit het klimaatfonds, en ESCO-financiering behoort tot de mogelijkheden.

Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

Bekijk hier ons filmpje over energieprestatiecontracten:

 

Voorwaarden voor opstart van een EPC-project?

De totale energiefactuur van een EPC-project bedraagt minimaal ongeveer 250.000 euro per jaar. Gebouwen met een lager verbruik, kunnen geclusterd worden.

De gebouwen die in aanmerking komen zijn bij voorkeur niet meer onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten voor onderhoud van alle technische installaties.

De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven.

In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur. Deze piste kan wel bekeken worden wanneer de renovatie in het project kan geïntegreerd worden.

 

Doorlooptraject

Een typisch EPC-traject, van aanvraag tot gunning contract, zal ongeveer een periode van een jaar in beslag nemen. Afhankelijk van de beschikbare informatie en de stappen die al gezet zijn, kan dit traject nog verkort worden.
 

Fikse kortingen

VEB kan dit jaar, door Elena-middelen van de Europese Investeringsbank, fikse kortingen toekennen voor energieprestatiecontracten. Klik hier voor meer informatie.
 

EPC met een extraatje

Er zijn uitbreidingen mogelijk op deze formule. VEB werkt aan nieuwe prestatiegaranties zoals het garanderen van een gezond binnenklimaat. Daarnaast behoort ook gegarandeerde waterbesparing tot de toekomstige opties. Vanaf het voorjaar 2019 kunnen we ook principes uit de circulaire economie integreren bij de gunning van een EPC-contract. Daarbij kijken we dus ook naar de materialen die nodig zijn voor de energie- en waterbesparende maatregelen.


Bekijk hier de voorbeeldfiche van het EPC-project bij OPZC Rekem.
Bekijk hier de voorbeeldfiche van het EPC-project bij Universiteit Antwerpen.
Bekijk hier het persbericht van het EPC-project bij Stad Geel.

Leer hier over de ervaring van OPZC Rekem met EPC.

Hoe sluit u een balansneutrale EPC af?
ESCO-Charter i.s.m. Vlaamse Confederatie Bouw
 

Meest gestelde vragen

 • Wat is een energieprestatiecontract of EPC?

  Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één Energy Service Company (ESCO) verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 10 à 15 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Het kost je dus geen euro extra. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst voor de overheidsinstelling zelf.

  Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

  Klik hier voor extra informatie.

 • Wat is een ESCO?
  Een ESCO is een energy service company, met andere woorden een leverancier van energiediensten. Een ESCO neemt binnen een (O)EPC de rollen op van zowel studiebureau, installateur en onderhoudsfirma. Als u een (O)EPC-project afsluit,  betaalt u aan de ESCO een vergoeding op basis van de gerealiseerde energiebesparing.
 • Wat is de rol van het VEB binnen een EPC-project?
  Het VEB treedt op als facilitator van het EPC-project. Wij omringen u met alle nodige kennis om een dergelijk project succesvol af te ronden.
  Bij de opstart van uw project bekijken we samen uw gebouwenpatrimonium, de energieverbruiken, uw toekomstplannen. We analyseren of een EPC nuttig kan zijn voor u en hoe dit de meeste meerwaarde voor u realiseert.
  Eenmaal de gebouwen die deel uitmaken van het project vastliggen, zal een detailstudie uitgevoerd worden. Het resultaat van deze detailstudie is een uitgebreid technisch dossier met onder andere de technische beschrijving van alle installaties en de conditiemeting volgens NEN 2767. Deze documenten vormen de basis voor de aanbestedingsdocumenten. Door toepassing van een standaardbestek en -contract kunnen wij u een snelle doorlooptijd garanderen. Eenmaal het contract getekend kan VEB u ondersteunen tijdens de implementatiefase en de uitbating. U betaalt aan het VEB enkel een kostendekkende vergoeding per prestatie die onder meer door maximale standaardisatie en inzet van expertise laag kan worden gehouden.
 • Wat zijn de voorwaarden voor de opstart van een EPC-project?
  • De totale energiefactuur van een EPC-project bedraagt minimaal ongeveer 250.000 euro per jaar. Door gebouwen in éénzelfde project te bundelen kunnen eveneens gebouwen met een lager verbruik betrokken worden.
  • De gebouwen die in aanmerking komen zijn niet meer onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten voor onderhoud van alle technische installaties.
  • De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven.
  • In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur. Deze piste kan wel bekeken worden wanneer de renovatie in het project kan geïntegreerd worden.
 • Wat zijn de meest genomen maatregelen in een EPC?
  De meest genomen maatregelen zijn aanpassingen aan de technische installaties of aan de regelingen. Vanzelfsprekend zal de ESCO eveneens op zoek gaan naar andere opportuniteiten zoals het vervangen van een verouderde verwarmingsinstallatie of het isoleren van leidingen.

Zij gingen u voor:

zorgverleners OPZC Rekem
Het VEB begeleidt ons OEPC-project. Met dit energieprestatiecontract is een besparing van meer dan 30 procent op de huidige energiefactuur gegarandeerd.
Walter Vandeneede
OPZC Rekem
Binnentuin Hof van Liere - Universiteit Antwerpen
Door ons energieprestatiecontract besparen we jaarlijks 26% op onze energiefactuur waarvan 3% onmiddellijke winst na aftrek van de investeringskost.
Lieven Willems
Universiteit Antwerpen
gebouw Sint-Lodewijkscollege
Toen het VEB de globale aanpak van een EPC-traject voor onze scholengroep voorstelde, klaarde de hemel open voor onze directie. We zijn heel enthousiast om zo de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzaam klimaatvriendelijk beleid.
Koen Seynaeve
Sint-Lodewijkscollege

Bekijk met ons of u baat heeft bij een energieprestatiecontract

Onze klantverantwoordelijken zitten graag met u samen.