Wil je snel een overzicht van potentiële en kostenefficiënte maatregelen? Dan is onze energiescan iets voor jou. Het studiebureau berekent verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen, die je vervolgens kan raadplegen in onze energiedatabank Terra. Je kan vervolgens gebruik maken van onze raamcontracten voor de uitvoering van de geselecteerde maatregelen.

Vraag nu een energiescan aan

 

Wat is een energiescan?

Een energiescan geeft je snel een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen. Veel sneller, goedkoper en doelgerichter dan bij een energieaudit dus.

 1. Het studiebureau komt ter plaatse om de aanwezige technische installaties en het gebouw te doorlopen en te analyseren.
 2. Het studiebureau zet de vaststellingen vervolgens om tot een aantal energiebesparende maatregelen die het meest geschikt zijn om bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.
 3. Hierna zal het studiebureau de weerhouden maatregelen in Terra plaatsen, samen met een beschrijving van de maatregel, de verwachte besparing en een benaderende investeringskost. Hieruit volgt in Terra de verwachte terugverdientijd van de investering. 
 4. Er wordt ook een inventarisatierapport gemaakt van de aanwezige technische installaties, gebouweigenschappen en energiemeters. Ook dit rapport wordt in Terra geplaatst. 
 5. Tot slot wordt er ook een voorstellingsmoment voorzien, waarbij het studiebureau nog wat extra toelichting bij de maatregelen geeft, alsook duidt in welke volgorde de maatregelen het best uitgevoerd worden.

Een scan is uiteraard slechts het beginpunt. Wil je effectief energiebesparing realiseren, dan kan je vervolgens de vastgestelde maatregelen aanvragen via ons Portaal Energie-Efficiëntie.

Het studiebureau houdt voor de hoeveelheid en inhoud van de maatregelen rekening met de klimaatdoelstellingen van 2030. Staat jouw neus al richting 2050, dan kies je beter voor een energieaudit.

 

Vraag nu je energiescan aan

Zij gingen jou voor:

De samenwerking met het VEB en het studiebureau is vlekkeloos verlopen. Nu hebben we een werkinstrument waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen, en zo ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Een aanrader!

Kenny Verhulst
Zorgbedrijf Harelbeke
Image
Kenny

Het VEB heeft ons stap voor stap geholpen bij de aanvraag van een energiescan en de bijhorende subsidies. We zijn heel tevreden over de samenwerking!

Jan Bogaert
Zorgbedrijf Meetjesland
Image
Meetjesland

Het meest interessante aan de energiescans is dat ze een handvat zijn. Ze helpen prioriteiten te stellen. Intussen hebben de scans binnen onze vzw voor een groter klimaatplan gezorgd.

Jan De Cooman
Vlaams Welzijnsverbond
Image
Vlaams Welzijnsverbond

Meest gestelde vragen

Als u niet weet waar te beginnen met uw energiebesparing, kan u best een potentieelscan laten doen. Een potentieelscan is geen lijvige audit maar concentreert zich op de elementen waar u het snelst en best energie kan besparen. U krijgt na afloop duiding door onze energie-experts en ziet alle maatregelen in een handige planningstool.

Uiteraard kan u zelfs nog voor deze stap even afstemmen met een van onze klantverantwoordelijken voor advies. Omschrijf uw vraag in het contactformulier, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Hou volgende informatie bij het invullen van uw bestelling bij de hand:

 • Contactpersoon (+ contactgegevens)
 • Adres
 • Voor hoeveel gebouwen u een potentieelscan wenst
 • Bouwjaar per gebouw
 • Oppervlakte per gebouw
 • Energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie) per gebouw

In de volgende fase willen we graag weten of u eerdere studies, audits of conditiestaatmetingen heeft laten uitvoeren. We hebben ook het energieprestatiecertificaat nodig. Bijkomend zullen we u vragen naar een overzichtsplan of grondplan van het gebouw (zoals bijvoorbeeld een evacuatieplan).

Ten slotte is alle bijkomende informatie waarover u beschikt zeer welkom, maar niet noodzakelijk: technische gegevens van installaties (tekeningen of schema's) en informatie over de gebouwschil.

De energieprestatiediagnose op maat of potentieelscan geeft een overzicht van de investeringskosten. De voorgestelde maatregelen worden opgesplitst volgens terugverdientijd (TVT) en totale actuele kost (TAK). De terugverdientijd is de berekening van de initiële investeringskost gedeeld door de jaarlijkse besparing en wordt opgesplitst in maatregelen onder de 2 jaar TVT, tussen de 2-5 jaar, tussen de 5-10 jaar en boven de 10 jaar. 

We willen voorkomen dat er verdoken andere kostenposten naar boven komen, dus daarom nemen we ook de totale actuele kost meer. Deze houdt ook rekening met de jaarlijkse onderhoudskosten of vervangingsinvesteringen over de hele levenstijd van de installatie. Deze is niet bij alle maatregelen van toepassing: enkel bij installaties zoals bv. een stookplaatsrenovatie waar nieuwe ketels worden geplaatst en niet bij gebouwschilmaatregelen.

Er wordt ten slotte ook een som gemaakt van de totale investering voor alle maatregelen, waarna er een opsplitsing gebeurt van het benodigde budget in de komende vijf jaren, rekening houdend met de logische volgorde of prioritering van de uitvoering. 

Alles hangt af van de volledigheid van de informatie die u aanlevert bij de bestelling. Als bij de bestelling alle info voorhanden is kan er in principe in dezelfde week een plaatsbezoek worden afgesproken met de voorziening. De resultaten van de energiescan komen in de loop van de twee weken na het plaatsbezoek.

Ja, we vragen bij de bestelling steevast het bouwjaar en/of verbouwjaar op, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij schatting van het aantal centimeters isolatie, als er geen plannen of doorsnedes van zijn. Als deze schatting op basis van het bouwjaar gebeurt, m.a.w. op basis van de gangbare praktijk in dat bouwjaar, dan vermelden we dit in de aannames per maatregel. Hoe meer gebouwinformatie u beschikbaar heeft, hoe minder nood er is aan aannames op basis van ouderdom.