Energieaudit

Wat is een energieaudit?

In een energieaudit worden energiebesparende en energieopwekkende maatregelen berekend op maat van uw gebouw. Er komt een energiedeskundige bij u langs die een volledige energetische inventarisatie opmaakt van uw gebouw. Tijdens het plaatsbezoek zal de energiedeskundige aan de hand van bijkomende informatie de energiebesparende maatregelen correcte doorrekenen. Nadat de energiedeskundige deze maatregelen heeft berekend zal hij deze op Terra (energieplatform) plaatsen. Hierna kan u deze raadplegen. Terra beschikt over een dynamische tool die gebruikt wordt om de mogelijke energiebesparende maatregelen te rangschikken en te integreren in een coherent werkbaar actieplan. Voor elke maatregel wordt een rendabiliteitsberekening gedaan. Hierbij wordt berekend hoe snel een maatregel zal terugverdiend worden, rekening houdend met de investeringskost, de berekende energiebesparing, de reële energieprijzen en eventueel beschikbare subsidies. De rangschikking van zinvolle maatregelen houdt rekening met de toestand van de installaties en gebouwdelen, de impact op andere maatregelen en de praktische uitvoerbaarheid.
 
loep op gebouwen
 

Hoe onderscheidt een energieaudit zich van een energiescan?

In een energieaudit zal het volledige gebouw energetisch worden doorgelicht. Hierbij wordt een uitgebreide en volledige inventarisatie opgemaakt, een energiebalans en een analyse van uw gebouw. In een energiescan zal de inventarisatie zich enkel richten op de onderdelen waar een energiebesparende maatregel op berekend wordt (bv. als er ledverlichting aanwezig is in uw gebouw zal deze in een energiescan niet deel uitmaken van de analyse, bij een energieaudit wel). De energiebalans en energetische analyse van uw gebouw worden niet opgemaakt bij een energiescan. Over het algemeen zal u meer inzicht krijgen in uw gebouw en de energetische werking ervan met een energieaudit.
 
 

Hoe gaan we concreet te werk?

Waar studiewerk een tijdsintensieve en dure manier is om energiebesparende maatregelen te definiëren en vervolgens te realiseren, gaat de energieaudit voor een gedetailleerde analyse en het verkrijgen van verregaande inzichten. Hiernaast wordt het besparingspotentieel en hernieuwbare energieproductiepotentieel in kaart gebracht. Vervolgens worden de maatregelen opgeladen in Terra en gerangschikt naar relevantie.
 
Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:
  • Dakrenovatie en -isolatie
  • Vervangen van schrijnwerk
  • Stookplaatsrenovatie met altijd een duurzaam alternatief (bv. verwarmingsinstallatie met warmtepomp)
  • Vraaggestuurde ventilatie
  • Optimalisatie van regeling
  • Relighting
  • Zonnepanelen
 
De maatregelen worden geanalyseerd en toegelicht in praktische uitvoeringstermijnen, prioriteiten en investeringen. Dit resulteert in een actieplan voor energiebesparende maatregelen dat een efficiënte en globale planning voor de respectievelijke gebouwen omvat. Maatregelen die voor meerdere van uw gebouwen relevant zijn, worden in de mate van het mogelijke tegelijk aangepakt. Van belang is ook de opsplitsing van de maatregelen volgens de investeringskost waarbij we niet alleen kijken naar de terugverdientijd maar o.a. ook naar de jaarlijkse onderhouds- en vervangingskosten.
 

10 of meer energieaudits nodig?

Als u 10 of meer energieaudits bestelt tegelijkertijd, dan heeft u recht op een korting. Als u over een uitgebreid patrimonium beschikt, houdt u hier best rekening mee.

Wat is de rol van VEB hierin?

Door samen te werken met VEB kiest u voor het integreren van de energie-uitdagingen voor uw gebouw en berust u op onze expertise om complexe diensten aan te besteden met een langetermijn en actiegerichte focus. De energieaudit is maar één component in een breder spectrum aan mogelijke adviesverlening. Afhankelijk van uw situatie kunnen we vooraf een Masterplan Energie uitvoeren.
Ook kunnen we u helpen bij de aankoop en implementatie van de maatregelen. Vandaag hebben we een uitgebreid productaanbod die voldoet aan de wet Overheidsopdrachten. Op deze manier kan u kwalitatief één of meer van de berekende maatregelen uitvoeren zonder hiervoor zelf een bestek in de markt te moeten zetten en deze op te volgen. Bekijk welke energiebesparende en energieopwekkende maatregelen we aanbieden.

Vraag nu uw energieaudit aan