Ontwikkel Jouw Masterplan Energie met het VEB

Bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werken we samen met jou aan een duurzamere toekomst. Het Masterplan Energie - is hierbij de sleutel tot een efficiënter, milieuvriendelijker en kosteneffectiever beheer van jouw patrimonium.

Wat is het Masterplan Energie?

Het Masterplan Energie is een toepassing in Terra, de Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen. Het geeft je een overzicht van alle maatregelen die je kan nemen om een gebouw energie-efficiënter te maken. Daarenboven vind je in het masterplan energie per maatregel een schatting van de kosten terug en de terugverdientijd. Je kan onmiddellijk een vrijblijvende offerte opvragen. Indien van toepassing dien je ook meteen je aanvraag voor subsidies in.

Zo kan je via het Masterplan Energie zelf een plan en tijdlijn uitwerken van de benodigde investering(en) doorheen de jaren, gekoppeld aan de verwachte CO2-, energie- en kostenbesparing over dezelfde periode. Je kan zien of en hoe je gebouwen hiermee aan de klimaatdoelstellingen van
2030 of 2050 zullen voldoen.

Hoe krijg je toegang tot het Masterplan Energie?

We baseren het Masterplan Energie op een scan van jouw gebouw. Het studiebureau dat de scan uitvoert, berekent de verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het brengt die maatregelen vervolgens in Terra in. Op basis daarvan werkt Terra jouw Masterplan Energie uit.

Stel de eerste stap niet uit

Vraag een scan van jouw gebouw hier vrijblijvend aan