Algemeen

Energiemanagement is slim omgaan met energie. Energiemanagement omvat het bewaken, rapporteren, plannen en optimaliseren van het energieverbruik van verschillende bronnen (elektriciteit, gas,...). Ook het waterverbruik kan je opvolgen in Terra. Hierdoor kunnen kosten bespaard worden en wordt er ingezet op de milieudoelstellingen wat duurzaamheid bevordert.

Terra is een open platform voor alle organisaties van de publieke sector.

Terra verbindt verschillende databronnen: onder meer de vastgoeddata van het Facilitair Bedrijf, het Gebouwenregister en energiegegevens via de netbeheerder. 

Terra is gratis voor iedere gebruiker, ongeacht of je klant bent bij leveringen of andere diensten van VEB. Door maatwerk voor een specifieke klant kan het betalend worden.

 • De ingave van manuele meterstanden voor elektriciteit, gas, water en andere alternatieve energiebronnen.
 • Rapport cos phi wordt toegevoegd aan de dashboards.
 • Alternatieve energiebronnen en water worden meegenomen in de rapportering.
 • Dashboards worden voorzien bij sites.
 • Ophalen van verbruiken van digitale meters en de verwerking ervan in de rapportering. 
 • Submetering.
 • Mobiliteit.
 • Alarmen in combinatie met measurement en verfication.

Gebruikersbeheer

De hoofdtoegangsbeheerder is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van uw onderneming bij de online diensten van de overheid. Terra, als platform van de Vlaamse Overheid, werkt via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Lees meer hierover op hun site: het gebruikersbeheer

De hoofdtoegangsbeheerder kan zichzelf en andere collega’s rechten toekennen binnen dezelfde organisatie. Welke rechten er allemaal zijn lees je verder bij ‘Welke rechten kunnen toegekend worden binnen mijn organisatie?’.
 

Om een hoofdtoegangsbeheerder aan te maken, volg je de instructie in deze handleiding van de Vlaamse Overheid. Als je als hoofdtoegangsbeheerder ook toegang wilt tot Terra, vergeet jezelf dan niet de juiste rechten te geven voor Terra.

Voor Terra zijn er 2 rollen beschikbaar bij het toekennen van rechten: 

 • Invoerder: Dit is de rol die nodig is om data in te geven en te bewerken. 
 • Lezer: Via deze rol krijg je leesrechten.

Aanmelden

Aanmelden in Terra doe je via deze link. Je kan aanmelden via meerdere aanmeldopties naar keuze. Om je te kunnen aanmelden heb je de juiste Terra rechten nodig. Heb je deze nog niet, dan lees je hier hoe je te werk moet gaan.  

Dit is afhankelijk van jouw gekozen aanmeldoptie. Al je vragen en antwoorden over het aanmelden kan je terugvinden bij de knop ‘Hulp nodig bij aanmelden?’ op deze pagina. Ervaar je toch problemen, dan kan je steeds contact opnemen via Terra@veb.be

Mijn organisatie

Terra is opgebouwd volgens de officiële organisatie met daaraan gelinkt het KBO nummer. Onder een organisatie kan je verschillende gebouwen aanmaken en jouw verbruik beheren.

Dit is technisch nog niet mogelijk in Terra. Om te switchen tussen organisaties dien je af te melden op het ene account en aan te melden op een ander account. 
We bekijken intern hoe we dit verder kunnen verbeteren. Daarbij raden we je aan om ons te contacteren met jouw specifieke case via Terra@veb.be om jou zo goed mogelijk verder te helpen. 

Op dit moment is het niet mogelijk om data te vergelijken of te rapporteren over verschillende organisaties heen. Je kan enkel data vergelijken en rapporteren binnen één organisatie.

We bekijken intern hoe we dit verder kunnen verbeteren. Daarbij raden we je aan om ons te contacteren met jouw specifieke case via Terra@veb.be om jou zo goed mogelijk verder te helpen.

Patrimonium

 • Gebouw (zoals een bibliotheek, kasteel, kerk)
 • Infrastructuur (zoals een sportterrein, …)

Een site is een verzameling patrimonia die op dezelfde locatie gelegen zijn of die een gezamenlijk elektriciteit- of aardgasmeter hebben. 

Om patrimonia samen te brengen tot een site, kan je terecht in deze snelstartkaart.

Alles over het consulteren van jouw patrimonia, kan je in deze snelstartkaart terugvinden. 

Je kan verschillende gegevens van jouw patrimonium bijhouden. Voor gebouwen kan je bruikbare vloeroppervlakte en bouwjaar toevoegen. Je kan aan je patrimonium ook documenten, technische installaties, energieparameters, … koppelen. 

Alles over het inbrengen van gegevens in jouw patrimonium, kan je bekijken op onze landingspagina

Gebouwen waar jouw organisatie gebruik van maakt, staan ook in het overzicht. Je kan het gebouw bekijken maar niet aanpassen aangezien je geen beheerder bent.  Sommige gebouwen zijn afkomstig uit authentieke bronnen (Zorg, Onderwijs, etc) en heb je dus zelf niet aangemaakt. Wanneer je organisatie of één van jouw dochterorganisatie geen eigenaar of gebruiker is van het gebouw, moet de authentieke bron rechtgezet worden. 

Twijfel je? Stuur gerust een mail naar Terra@veb.be.

Verbruiken

Terra onderscheidt momenteel twee soorten ‘energiedragers’:

 • Centrale energiedragers (bv. gas en elektriciteit): Hierbij ontvangen we de verbruiken rechtstreeks van de netbeheerder.
 • Niet-centrale energiedragers (bv. stookolie, biogas ...): In deze gevallen beheer je zelf de verbruiken. Hoe je dat doet, lees je hier in de snelstapkaart.

Terra biedt de mogelijkheid om een brede waaier aan energietypes in te geven: 

 • Aardgas 
 • Eigen water
 • Elektriciteit 
 • Hout 
 • Leidingwater
 • Pellets
 • Regenwater 
 • Stadswarmte 
 • Stookolie 
 • Vloeibaar gas
 • AMR: automatisch gelezen meters (per kwartier)
 • MMR: maandelijks gelezen meters 
 • YMR: jaarlijks gelezen meters 
 • SMR1 en SMR3 zijn in ontwikkeling en worden toegevoegd aan Terra

Ja, dat is mogelijk. Je kan handmatig energiedragers invoeren en op een periodieke wijze manueel verbruiken toevoegen. Hoe je dat doet, lees je hier in de snelstapkaart.

Ja, dat is mogelijk. Begin 2024 zullen deze verbruiken, afkomstig van Fluvius, ook in Terra binnengetrokken worden en zichtbaar worden in de dashboards. 

Dit zal verder worden bekeken in 2024 aangezien we binnen VEB ook beschikken over een raamovereenkomst monitoring as a service. 

Dit kan momenteel enkel manueel. We bekijken in de toekomst om dit aan te pakken. 

Rapportage

Om een verbruik te visualiseren, verwijzen we je door naar onze landingspagina.

Ja, dit kan op 3 verschillende manieren :

 • Printscreen maken van de grafieken
 • De grafieken exporteren naar Excel 
 • Enkele grafieken kunnen worden omgezet in een pdf-document. 

We werken momenteel nog aan een snelstartkaart om je hierin te ondersteunen.  

Organisatieniveau: 

 • Evolutieverbruik – met en zonder graaddagcorrectie 
 • Uitgebreid evolutieverbruik 
 • Benchmarking 
 • TOP verbruik per EAN

Gebouwniveau:

 • Evolutieverbruik – met en zonder graaddagcorrectie 
 • Uitgebreid evolutieverbruik 

EAN-niveau:

 • Evolutieverbruik – met en zonder graaddagcorrecti

Maatregelen

Om een maatregel aan te maken, kan je in deze snelstartkaart terecht. 

Om een maatregel als ‘uitgevoerd’ aan te duiden, kan je in deze snelstartkaart terecht. 

Documenten in verschillende formaten kunnen opgeladen worden in Terra onder de tab documenten bij een patrimonia. De organisatie beslist zelf welke documenten hij oplaadt in Terra.  

Stopzetting E-lyse

E-lyse houdt op te bestaan in december 2024. We raden je daarom aan de transitie op tijd in te plannen. Je kan vanaf 31 januari 2024 de overstap doen naar Terra. 

Zodra jouw organisatie het mandaat heeft ingevuld en doorgestuurd naar Fluvius en VEB, zal VEB contact met je opnemen om jouw gegevens te verifiëren. Daarna zal de data-migratie plaatsvinden. Jouw organisatie hoeft hiervoor niets te doen, VEB neemt contact op met jou. 

Let op! Dit gaat over een éénmalige data-export. Vanaf je jouw mandaat aanvraagt, heb je geen bewerkingsrechten meer in E-lyse.

Het mandaat kan je hier vinden. Je dient dit mandaat in te vullen en door te sturen naar energiemanagement@fluvius.be met terra@veb.be in cc. VEB neemt dan contact op met jou om een afspraak in te plannen.

Neen, Fluvius voorziet een export uit E-lyse (CSV-file) waarmee jouw data overgezet wordt naar Terra. 

De beslissing ligt bij Fluvius. Het is al bekend dat alle historische gegevens vanuit E-lyse naar elk gebouw wordt overgedragen. Deze gegevens worden per energietype en op maandniveau overgedragen.

Ja, tot en met eind december 2024 kan je terecht in E-lyse. Let op, nieuwe EAN-codes en gebouwen toevoegen lukt echter niet meer vanaf 1 januari 2024. Vanaf je jouw mandaat aanvraagt, heb je geen bewerkingsrechten meer in E-Lyse, enkel leesrechten ter verificatie. 

Eens jouw organisatie de juiste rechten heeft en de data-migratie heeft plaatsgevonden, kan je aan de slag met Terra. Alle info hieromtrent kan je hier terugvinden. 

Sitevorming is mogelijk. Een verbruikersconfiguratie is in Terra op organisatieniveau mogelijk via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Koppelen van gebruikers aan de site is momenteel niet mogelijk. 

Ja, alle historiek van manuele meterstanden wordt overgezet naar Terra.

Aanvragen van producten VEB

Er is een ruim aanbod aan acties die je helpen om dichter te komen bij de klimaatdoelstellingen: 

 • Energieaudit 
 • Inventarisopdracht 
 • Ventilatie-audit

Vooraleer je een offerte kan opvragen voor een maatregel moet je beschikken over een account in het energie-efficiëntie portaal. Heb je dat nog niet, dan kan je dat hier

Subsidies

Gebouwen die behoren tot de zorg en een energiescan, energieaudit of ventilatieaudit hebben laten uitvoeren, kunnen subsidies of een renteloze energielening aanvragen voor de energiebesparende maatregelen die voortkomen uit de scan of audit. 

Masterplan Energie

Het Masterplan Energie geeft inzicht in wat je eerst moet aanpakken voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt door een combinatie van de verbruiken die binnenkomen en de maatregelen die gekoppeld zijn aan het patrimonium. In het Masterplan Energie kan je de maatregelen plannen in de tijd en zo ook zien hoeveel je elk jaar kan besparen.

Om het Masterplan Energie te gebruiken, moet één of meer gebouwen in Terra zijn opgenomen en correct zijn gekoppeld aan de juiste EAN's. Zelfs zonder maatregelen biedt het Masterplan Energie zicht op de verbruiksevolutie van jouw patrimonium, zodat je de voortgang ten opzichte van de klimaatdoelstellingen kunt opvolgen.

Terra heeft een gebouwenfilter, waarmee je zelf kunt bepalen welke gebouwen je in een Masterplan Energie wilt opnemen. Hierdoor kun je de verbruiksevolutie van een specifieke selectie gebouwen volgen.