Wil je de mogelijkheden onderzoeken voor de productie van windenergie op je terreinen?

Vraag nu je windproject aan

 

Waarom voor windenergie kiezen?

Bij windenergie denken we vooral aan de grote windturbineparken. Maar ook jij kan als organisatie kiezen voor een kleine of middelgrote windturbine op je terrein of gebouw. Windenergie heeft een vrij constant opwekkingspatroon dat complementair is aan zonne-energie en is in die zin een goede aanvulling hierop is. Het is wel belangrijk dat er voldoende windpotentieel op de site aanwezig is.

Hoeveel energie bespaar je?

Investeren in hernieuwbare energie zorgt op zich niet voor een energiebesparing, maar zorgt er wel voor dat de energie die je verbruikt duurzaam is.
De energie die door de windturbine zal worden opgewekt, is afhankelijk van het vermogen van de turbine en de locatie (windpotentieel). Samen met de eigen consumptie van de opgewekte elektriciteit en de huidige elektriciteitsprijs zullen deze de business case en terugverdientijd van de windturbine bepalen.
 

Waar moet je rekening mee houden?

Investeren in kleine of middelgrote windturbines is enkel interessant als de opgewekte energie ook ter plaatse verbruikt kan worden. Hiervoor is een voldoende stabiel verbruik nodig (baseload). Een vuistregel die men kan hanteren is dat tot een derde van het elektriciteitsverbruik door windenergie kan worden voorzien.

Ook voor grote windturbines kan je een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Het betreft dan de realisatie van windprojecten op gronden.

De opwekking van windenergie is ook enorm afhankelijk van het windaanbod op de site en eventuele obstakels (bv. bomen, gebouwen, …). Hiervoor is het belangrijk dat er steeds een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd om het windpotentieel te bevestigen.
Ook het vergunningsaspect speelt een belangrijke rol bij een windenergieproject. Via de raamovereenkomst kan je ook hierbij ondersteuning krijgen.
 

Specificaties Raamovereenkomst

Binnen de raamovereenkomst Studie is er een specifiek onderdeel voor wind voorzien.
 

Zij gingen jou voor:

In het productiecentrum De Gavers onderzoeken we samen met het VEB via PIO de plaatsing van een middelgrote windmolen.

Ortwin Deroo
De Watergroep
Image
De Watergroep

Vraag nu je windkrachtproject aan