16.10.18

Stad Geel begint aan grootste energie-efficiëntieproject in de Kempen

Stad Geel pakt zijn energieverbruik aan met hulp van VEB. De stad koos voor een grondige totaalaanpak in de vorm van een energieprestatiecontract met Cofely Services, de Energy Services Company (ESCO). In het contract zijn 10 stedelijke gebouwen opgenomen.

Stad Geel zal in deze gebouwen maar liefst 45% op zijn elektriciteitsverbruik en 18% op zijn aardgasverbruik besparen. Via een energieprestatiecontract wordt de ESCO verplicht deze energiebesparing jaarlijks te bereiken. Cofely Services heeft een pakket aan energiebesparende maatregelen voorzien van 1,7 miljoen euro. Gedurende twaalf jaar betaalt Stad Geel deze investeringen terug met een deel van de energiebesparing. Zo zorgt een EPC ervoor dat er geen druk staat op het budget.

VEB zorgde voor de technische, aankoop- en juridische kennis om het bestek in de markt te zetten en het contract af te sluiten. VEB zal ook mee instaan voor de opvolging van het contract gedurende het eerste jaar.

Frederik Hindryckx, CEO VEB: “Na een zorg- en een onderwijsinstelling sluit nu ook een lokaal bestuur een EPC af via VEB. We werken aan verschillende uitbreidingen op deze formule, waarbij we bijvoorbeeld ook kijken naar circulair renoveren, gezond binnenklimaat of naar balansneutraal investeren.”

Stad Geel begint hiermee aan het grootste energie-efficiëntieproject ooit in de Kempen. Met dit project kiest de stad duidelijk voor een duurzame toekomst en wil ze het goede voorbeeld geven op vlak van energiezuinigheid. De investeringen verdienen zich relatief snel terug waardoor middelen vrijkomen om voor andere noden in te zetten.

Naast het stadhuis vallen het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en enkele scholen onder het project. Naast ‘klassieke’ EPC-maatregelen zoals relighting en stookplaatsrenovatie wordt ook een warmtekrachtkoppeling in het Sociaal Huis voorzien en worden in één school de ramen volledig vervangen. 

De huidige energiefactuur van deze 10 stedelijke gebouwen bedraagt meer dan 400.000 euro per jaar.

Klik hier voor meer informatie over energieprestatiecontracten.

Vraag nu om een afspraak voor een energieprestatiecontract