Zonnepanelen voor jouw school

0% rente op lening voor zonnepanelen

logo AGIONMet de Energielening van Agion kan je namelijk zonnepanelen voor je school financieren en laten plaatsen aan 0% rente. Bovenop deze renteloze lening zorgt het VEB ervoor dat de praktische uitvoering supervlot verloopt.

Vraag hier je offerte voor zonnepanelen aan

 

Winst vanaf dag één

Met zonnepanelen wek je als school zelf groene stroom op. Die stroom neem je niet meer af van het net. Er komt dus geld vrij. Geld dat bijvoorbeeld direct naar de werking van jouw school gaat. En naar een groenere toekomst voor de kinderen van je school. 

Bovendien zorgt dit aanbod van AGION en het VEB ervoor dat de maandelijkse besparing op je energiefactuur hoger is dan de maandelijkse (rentevrije) terugbetaling van de lening. Zo creëren we vanaf dag één bijkomende ruimte in het werkingsbudget van je school. Geld dat je school onmiddellijk elders kan inzetten, ten voordele van de leerlingen.

 

Concreet met een simpel rekenvoorbeeld

Neem het voorbeeld van een school die een energielening aangaat om 25 kWpiek zonnepanelen te plaatsen aan 16.200 euro. De elektriciteitsfactuur valt terug van 500 euro naar 325 euro per maand. De terugbetaling van de lening is in dit voorbeeld slechts 90 euro per maand. Vanaf dag één kan deze school 85 euro per maand extra voor haar werking gebruiken. En dat jaar na jaar na jaar.

rekenvoorbeeld energielening Agion

Of klik hier voor een reëel voorbeeld op de website van AGION.  
 

De zon schijnt voor iedereen

Jouw school onderneemt actie en draagt zo bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen met een blijvende CO2- reductie als gevolg. En dankzij de 0% energielening vervallen nu ook de resterende financiële drempels. Dat heeft het bovenstaande voorbeeld duidelijk gemaakt.
Door de schaalgrootte van de bestellingen, de uitgebreide ervaring en kennis die het VEB heeft op het vlak van groen energieopwekking en een louter kostendekkende vergoeding die het VEB hanteert, ben je zeker van een lage prijs voor de beste kwaliteit.
 
Waarop wacht je nog om er werk van te maken?

Vraag hier je offerte voor zonnepanelen aan

 

Via het VEB = Geen openbare aanbesteding nodig

Snel en gemakkelijk. Is er dan echt geen aanbesteding nodig? Neen! Het VEB deed dit al voor jou. Dit betekent een aanzienlijke uitsparing van kost, tijd en verantwoordelijkheid. Het VEB speelt de rol van aankoopcentrale voor organisaties met een aandeel van de overheid hierin van 50% of meer. Om de installatie en de besparing op de energiefactuur zo snel mogelijk te realiseren, loodst het VEB je door de nodige stappen. Van haalbaarheidsstudie, aangepaste offerte, aanvragen van de energielening bij AGION tot en met het effectief installeren van de zonnepanelen.

 

VEB bekijkt het hele plaatje

In sommige gevallen is het voordeliger om de plaatsing van zonnepanelen mee te nemen in een groter verhaal. Als je nog veel renovatiewerken hebt aan je school, kan het interessant zijn om een energieprestatiecontract te laten uitvoeren. De energielening van AGION kan je ook voor meer dan enkel zonnepanelen gebruiken. Ook warmtepompen, WKK's, en andere oplossingen kan je renteloos laten financieren. Onze collega's bekijken geval per geval welke oplossing voor jouw situatie het meest voordelig is. De winst van jouw hernieuwbare energie, zoals van je zonnepanelen, kan ook de investering in energiebesparende maatregelen helpen dragen. 

 

0% rente, 15 jaar lang

De installateur start de werken. Ten vroegste wanneer de zonnepanelen op je dak liggen, start de lening. Dan begint ook de maandelijkse terugbetaling, over een termijn van 15 jaar.
Ondertussen renderen de zonnepanelen en draait de energiemeter trager. Besparen door te investeren.
 
Contacteer ons voor meer informatie
 
Of liever meteen aan de slag om jullie aanvraag te starten?
 
Nog vragen over de renteloze energielening? Bekijk de rubriek Energielening op de website van AGION.
Die over onze dienst zonnepanelen vind je hieronder.

Meest gestelde vragen

 • We weten niet zeker of ons dak geschikt is voor zonnepanelen. Kunnen we bestellen als we niet zeker zijn dat we de zonnepanelen laten installeren?
  Ja, een haalbaarheidsstudie zit mee in het proces. Voor de haalbaarheidsstudie komt de installateur ter plaatse binnen de 10 werkdagen na afroep. U krijgt een indicatieve prijsopgave en rendabiliteit. U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Ook na de volgende (ontwerp)fase heeft u nog de mogelijkheid om het traject kosteloos stop te zetten.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van uitvoering?
  Naast voornaamste gunningscriterium prijs, zijn er kwaliteitseisen gedefinieerd in het bestek. Gezien bepaalde gunningscriteria (o.a. referenties van min. 50.000 euro, minimaal twee installaties simultaan kunnen uitvoeren, plan van aanpak voor coördinatie van de deelopdrachten, verplichte monitoring) mikt VEB op de grotere, ervaren installateurs op de markt. Ook na de aanbesteding laat VEB u niet los. VEB verzorgt de projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden. Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van de zonnepanelen?
  Alle technische componenten voldoen aan de strenge eisen uit het bestek. De installateur heeft de mogelijkheid om equivalente producten voor te stellen om vlot aan de voorliggende opdracht te kunnen voldoen. Alle equivalente producten zullen door VEB onderworpen worden aan dezelfde selectiecriteria uit het bestek.
 • Wat is de duur van de overeenkomst en de doorlooptijd van de installatie?
  De vooropgestelde duur van de overeenkomst met de PV-installateur is 1 jaar, met optie op 1 verlenging van 1 jaar. De doorlooptijd voor een kleinere installatie (<10 kVA) kan 2 à 3 maand bedragen. Voor grotere installaties moet u rekenen op ca. 6 maanden.
 • Zit monitoring en onderhoud mee in het contract?
  U kiest zelf of u gaat voor het optionele monitorings- en onderhoudscontract. Als u hiervoor kiest gebeurt het onderhoud niet enkel op uw vraag; de installateur volgt proactief de installatie op en garandeert een minimumopbrengst op jaarbasis. As deze opbrengst niet gehaald wordt, krijgt u zelfs een vergoeding. Hierdoor is het voor de installateur extra belangrijk om zelf initiatief te nemen als er een probleem opduikt. In dit contract is ook een snelle responstijd per interventie voorzien. 

Zij gingen u voor:

Pieter Devos
Voor zes van onze scholen hebben we zonnepanelen laten plaatsen. Het VEB zorgde voor het raamcontract en wees ons op de energielening van AGION. Dat betekent voor onze scholen dus een winst vanaf dag één.
Pieter Devos
Scholengemeenschap basisonderwijs regio Tielt
Marc Peeters
We hebben zeven campussen voorzien van zonnepanelen. Zonder de energielening van AGION was dat ondenkbaar. We voelen het nu ook in onze portefeuille. Laat de zon maar schijnen!
Marc Peeters
Katholiek Onderwijs Stad Herentals

Vraag nu je gratis haalbaarheidsstudie aan