Stroomafnameovereenkomst

Waarom voor een stroomafnameovereenkomst kiezen?

U betaalt aan de ESCO (dienstenleverancier) een maandelijks bedrag dat lager is dan uw huidige elektriciteitsfactuur. Zo betaalt u in delen uw zonnepanelen – of andere vormen van hernieuwbare energieproductie – af, na afloop van het contract is de installatie en alle winst voor u. 
   
Essentieel hierbij is dat de ESCO ook instaat voor de goede werking en gegarandeerde prestatie van de installatie. Het operationeel risico ligt dus volledig bij de ESCO. 

Participatie door burgercoöperatie

Door burgers een kans te geven om mee te investeren in hernieuwbare energie kan u samen met hen in de toekomst investeren. De ESCO ontzorgt u om kapitaal bij burgers op te halen en begeleidt u bij het communiceren over het project. Als publieke dienst bevordert u zo de energietransitie door burgers, collega’s of ouders mee te betrekken in uw hernieuwbaar energieverhaal. Of u nu voor een burgercoöperatie of crowdlending kiest, VEB biedt u de juiste diensten aan.

  burgerparticipatie
 

Hoeveel energie bespaart u?

Investeren in hernieuwbare energie zorgt op zich niet voor een energiebesparing, maar zorgt er wel voor dat de energie die u verbruikt lokaal en duurzaam is.

 

Waar moet u rekening mee houden?

Hoeveel zonnepanelen op uw gebouw momenteel mogelijk zijn hangt onder andere af van:
 • het percentage van de stroom dat u zelf zal verbruiken
 • de oriëntatie van het dak
 • de huidige energieprijs
Om een projectvoorstel waarbij niet de volledige dakoppervlakte benut wordt uit te breiden en als publieke dienst volop voor hernieuwbare energie te gaan, kan de opdracht aangepast worden naar een maximale benutting van de beschikbare oppervlakte. Hou er dan wel rekening mee dat de prijs die u betaalt mogelijk niet meer lager of gelijk is aan uw huidige elektriciteitsprijs.

Stroom van zonnepanelen levert momenteel de meest voordelige hernieuwbare stroom op. Heeft u een groot verbruik of speciale noden (zoals noodstroom via batterijen), dan beschikken wij over de juiste technische kennis om de beste stroomafnamovereenkomst aan te besteden. Neem zeker contact met ons op.
 

Korting

Maak nu gebruik van onze korting via Elena-middelen:
 • Verlaagde kostendekkende vergoeding door Elena-korting
 • 20% korting voor de aankoop (met minicompetitie) voor 'Stroomafnameovereenkomst op maat'

Meest gestelde vragen stroomafnameovereenkomst

 • Wat is de rol van het VEB bij een stroomafnameovereenkomst?
  Het VEB heeft een raamcontract in de markt gezet om u maximaal te ontzorgen. Hierdoor bent u vrijgesteld van het zelf voeren van de openbare aanbesteding. Daarnaast ziet het VEB ook toe op de kwaliteit van de leveranciers en biedt het een platform aan waar u elke stap nauwgezet kan opvolgen. Daarnaast bieden wij onafhankelijk advies bij vragen of twijfels.
 • Waarom kiezen voor burgerparticipatie?
  Door te kiezen voor burgerparticipatie geeft u de kans aan burgers om mee te genieten van de energietransitie en verlaagt uw ecologische voetafdruk. Door burgers mee te laten investeren in de toekomst, brengt hun geld meer op dan op een klassiek spaarboekje. Bovendien blijft het risico voor de burger beperkt.
  Ten slotte helpt u ook mee aan de energietransitie door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en kernenergie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bij burgerparticipatie een groter deel van uw investeringen in de lokale economie terecht komen.
 • Wat is een energiecoöperatie?
  Een energiecoöperatie is een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. Door een aandeel te kopen, worden burgers mee eigenaar en controleren ze samen de coöperatie. Met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Via het VEB kan u zonnepanelen op uw dak plaatsen met een lokale burgercoöperatie. Zij nemen dan de rol van de ESCO op.
 • Hoe wordt de kwaliteit van de installatie gegarandeerd bij een stroomafnameovereenkomst?
  Enerzijds is de ESCO er zelf enorm bij gebaat om een goed werkende installatie te plaatsen waar weinig onderhoud aan is. U betaalt namelijk enkel de reëel afgenomen energie. Anderzijds legt het VEB ook technische normen op om er zeker van te zijn dat de installatie na het contract nog kwalitatief is.
 • Hoe krijgen we de burgers mee in dit verhaal?
  De ESCO die zal instaan voor de ontwikkeling van het project, heeft reeds ervaring met het betrekken van burgers. Naast een mogelijks mooi rendement, helpt de burger ook mee aan het versnellen van de energietransitie. Dit biedt zeker een meerwaarde voor burgers die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen of het klimaat een extra duwtje in de rug willen geven.

Zonnepanelen met burgerparticipatie

Vraag nu uw stroomafnameovereenkomst aan