20.04.22

PERSBERICHT - Hove pakt gemeentelijk patrimonium strategisch aan voor klimaatdoelstellingen 2050

Gemeente Hove is een van de Vlaamse gemeenten die het traject SURE2050 heeft gevolgd. Het resultaat ervan is een vastgoedstrategie richting 2050. De komende jaren wordt deze strategie in de praktijk omgezet.

SURE2050 staat voor ‘Sustainable Real Estate 2050’. Het project wordt getrokken door Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en Factor4. Met inzet van Europese Horizon2020-middelen kregen 100 Vlaamse gemeenten en centrale departementen en agentschappen meer dan 2 jaar lang tal van opleidingen, templates en begeleiding om aan een strategisch vastgoedplan te werken.

Gemeente Hove wierp zich op als voorbeeldgemeente voor de provincie Antwerpen. Zij kregen voor de opmaak van hun vastgoedstrategie extra begeleiding van gespecialiseerde consulenten van Factor 4.

Margot Maes, deskundige duurzaamheid in Hove: “Quick scans in alle gebouwen hebben ervoor gezorgd dat we inzicht kregen in de goede en minder goede punten van het patrimonium. Ook werd duidelijk welke zaken zo snel mogelijk aangepakt moesten worden en konden we zo een tijdslijn opmaken van welke gebouwen eerst gerenoveerd moeten worden.”

Hans Vannuffelen van Kamp C, provinciaal aanspreekpunt SURE2050 Antwerpen: “Vanuit SURE2050 bieden we graag onze kennis en expertise aan, uiteraard met respect voor de specifieke context van elke deelnemer. We zijn verheugd dat Gemeente Hove als een van de eerste de eindmeet heeft gehaald. Onze neuzen staan allemaal in dezelfde richting: een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050.”

Kathleen Helsen, voorzitter van Kamp C: “Publieke gebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplek tussen het bestuur en de burgers waar duurzaam beleid tastbaar wordt. Het realiseren van duurzaam vastgoed heeft meer voordelen dan enkel de energie- en onderhoudsfactuur verlagen. De gebouwen kunnen steeds multifunctioneler worden ingezet, zich aanpassen aan wijzigende noden en een gezond binnenklimaat garanderen”.

Koen Volckaerts, Schepen Patrimonium van Hove: “Met dit strategische vastgoedplan zetten we een eerste belangrijke stap. De komende maanden en jaren zetten we dit om in de praktijk. Om de uitdaging van een klimaatneutraal patrimonium aan te gaan moeten we immers verder kijken dan de huidige legislatuur. Er is nu een draagvlak gecreëerd om hier samen mee aan de slag te gaan.”

Lokale besturen die nog niet aan de slag zijn met SURE2050 kunnen alsnog aansluiten. Ze krijgen dan toegang tot het leerplatform BEReel, waar al het leermateriaal te vinden is, inclusief een template van een strategisch vastgoedplan. Alle info vind je op sure2050.be.
 _________________________
Foto voor gemeentehuis Hove (L: Annick Meyers, afdelingshoofd ruimte, R: Margot Maes, duurzaamheidsambtenaar)
 
Info voor de pers:
Voor Gemeente Hove:
Margot Maes, duurzaamheidsambtenaar: margot.maes@hove.be, +32 3 460 33 26
 
Voor SURE2050:
www.sure2050.be
Tina Van Lierde, projectleider VEB: info@sure2050.be, +32 2 421 32 00
 
Voor Provincie Antwerpen:
Hans Vannuffelen: hans.vannuffelen@kampc.be, +32 14 27 96 50