20.04.22

Wat is een energiegemeenschap?

Een energiegemeenschap groepeert netgebruikers en laat hen toe energie uit te wisselen tussen of binnen gebouwen. Het is een manier om collectieve energieactiviteiten te organiseren via een open en democratisch systeem.
 
Onder de overkoepelende term ‘energiegemeenschappen’, zijn er twee mogelijkheden:
  • Energiedelen: dit betreft het kosteloos (gratis) toekennen van het geheel of een deel van de zelfgeproduceerd energie die op een elektriciteitsdistributienet geïnjecteerd is. Dit gebeurt typisch bij een gemeenschappelijke investering van bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij nadien de energie onder alle investeerders in eenzelfde gebouw wordt verdeeld.
  • Peer-to-peer handel: dit betreft de verkoop van hernieuwbare energie tussen actieve afnemers.
 
Voor de opzet van een energiegemeenschap moet er een ‘energiegemeenschapsbeheerder’ worden aangesteld. Hij dient te zorgen voor de coördinatie van alle deelnemers, de contracten, verhuis, etc. en verzorgt tevens de communicatie van de verbruiken en injectie met Fluvius.
 
De ontwikkeling van de energiegemeenschappen zal verschillende fases doorlopen. Momenteel bevinden we ons in fase 1 waarin de mogelijkheden nog vrij beperkt zijn. Energie kan enkel gedeeld worden in 1 gebouw en als alle partijen dezelfde energieleverancier hebben. Ook is het enkel mogelijk voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 en PV-installaties tot 40 kW. Daarnaast komen enkel aansluitingspunten met een digitale meter met meterregime SMR3 in aanmerking voor energiedelen.
 
Als alles volgens plan verloopt, zullen de volgende fases plaatsvinden in deze volgorde:
  • Vanaf juli 2022 kan energie gedeeld of verkocht worden over meerdere locaties van dezelfde eigenaar met dezelfde energieleverancier.
  • Vanaf 2023 kan energie gedeeld of verkocht worden tussen afnemers met verschillende energie-leveranciers.
  • Vanaf 2023 kunnen energiegemeenschappen gevormd worden: de energiegemeenschap van burgers en de hernieuwbare energiegemeenschap.
  • Vanaf 2024 worden meerdere toepassingen mogelijk per aansluitingspunt.
  • Vanaf 2025 kan energie ook gedeeld of verkocht worden in een gesloten distributienetwerk of een plaatstelijk vervoersnet.
 
Bij het aanbreken van deze fases zullen wij onze klanten met de nodige informatie voorzien. Indien je reeds meer informatie wil, kan je hier bij Fluvius terecht. 
 
Het financieel voordeel van een energiegemeenschap slaat enkel op het energieluik van je factuur. Dit betekent dat onder meer de distributiekosten en bijdragen niet veranderen. Tot nu lijkt lijkt het dus dat er slechts beperkt financieel voordeel uit kan worden gehaald.