De minder gekende voordelen van renovaties

leerlingen presteren beter in gezond binnenklimaat
Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aan een gerenoveerd gebouw, waar je misschien in eerste instantie niet aan zou denken.
Zo wijst een studie van het BPIE uit 2019, ‘Kwantificeren van de voordelen van investeringen in energierenovatie in scholen, kantoren en ziekenhuizen', op het effect op de prestaties en het welbevinden van de gebruikers.


Leerlingen presteren beter

Schoolgebouwen met verouderde systemen of een slecht ontwerp, zorgen ervoor dat de leerlingen zich slechter kunnen concentreren, vaker ziek zijn en minder goed presteren. Oudere schoolgebouwen zijn vaak onvoldoende voorzien op het gegeven dat er veel mensen langere tijd in dezelfde ruimte vertoeven. Bovendien zijn kinderen gevoeliger voor de luchtkwaliteit omdat ze relatief gezien meer lucht inademen dan volwassenen. Elke daling in CO2-concentratie binnenhuis resulteert in minder afwezigheid door ziekte. Daar zijn we ons sowieso veel bewuster van geworden sinds corona. De studie toont aan dat de schoolprestaties tussen de 2 en 8% toenemen door een beter binnenklimaat.
Deze website verzamelt veel expertise rond schoolgebouwen: www.schoolbouwformule.be


Ook werknemers presteren beter

Kantoorgebouwen renoveren tot gezonde, goed verlichte en geventileerde werkplekken, verhoogt de productiviteit van je medewerkers met gemiddeld 12%. Als deze renovaties worden toegepast op bedrijven binnen heel Europa, kunnen ze samen tot 500 miljard euro winnen.


Patiënten herstellen sneller

Voor ziekenhuizen is een goeie ventilatie uiteraard ook van vitaal belang. Een goede ventilatie vermindert het risico op infecties. Goede isolatie zorgt voor een comfortabele warmte, waardoor de patiënt sneller herstelt. Ook geluidisolatie bespoedigt het herstel. Niet enkel voor patiënten maar (daardoor) ook voor ziekenhuismanagement is een renovatie dus interessant: de gemiddelde verblijfsduur van patiënten verkort met gemiddeld 11%, de medicatiekost vermindert en het personeelsverloop daalt. In totaal kunnen Europese ziekenhuizen volgens de studie zo in totaal 42 miljard euro per jaar besparen.
 

Aan de slag met het VEB

Binnen het VEB hebben we aandacht voor deze bijkomende maatschappelijke en gezondheidsvoordelen. Zo hebben we een studie afgerond rond duurzame gezonde scholen, waarbij allerlei comfort- en binnenklimaateisen worden meegenomen in een energieprestatiecontract. Lees hier het studierapport.

Binnen SURE2050 voor lokale besturen en centrale overheidsentiteiten, wordt er aandacht besteed aan maatschappelijke kosten- en batenanalyse. De deelnemers leren hoe ze dit opstellen. Hierbij worden dus naast financiële baten ook moeilijker te kwantificeren baten meegenomen zoals bovenstaande. In Nederland is deze praktijk al meer ingeburgerd, in Vlaanderen willen we hier het voortouw in nemen. Lees hier een interview over dit instrument.

Wil je comforteisen meenemen in je renovatieproject? Contacteer ons.