03.07.24

Decarbonisatie en haar hindernissen in de publieke sector

co2

Vanuit de Europese Unie werd er met de EU Green Deal voor al haar landen de doelstelling vooropgesteld om koolstofneutraal te zijn tegen 2050. De Vlaamse Overheid stelt hier het goeie voorbeeld door dit doel met hun gebouwen reeds te willen bereiken tegen 2045. Als we dat willen verwezenlijken, moeten we echter nog een tandje bijsteken. Dit blijkt althans uit de bevindingen van de marktstudie van adviesbureau Roland Berger.  

Ambitie vs. realiteit  

De nood om koolstofemissie te laten dalen is gigantisch en veelzijdig. Zo zijn bijvoorbeeld de energie-efficiëntienoden in de publieke sector het hoogst in de sociale huisvesting, defensie- en administratieve instanties, scholen en openbaar vervoer. De ambitieuze decarbonisatie-plannen van België komen als geroepen. Aan het huidige tempo zou het immers nog 80 jaar zou vergen om de doelstellingen te bereiken die België in 2045 wil realiseren. Dit met een gemiddelde decarbonisatie-groeivoet van 1.3% per jaar.  

 

Hindernissen in het decarboniseren  

Spelers in de publieke sector zijn divers en worden daarom met unieke uitdagingen geconfronteerd – ook wat betreft hun decarbonisatie-traject. Er zijn echter enkele factoren die geregeld terug blijken te komen. Een eerste hindernis is een gebrek aan in-house expertise inzake koolstofneutraliteit. Daarbij zijn de nodige maatregelen om te verduurzamen momenteel zo divers dat het veel tijd vergt om ze allemaal eigenhandig te (laten) realiseren.  

Een andere mogelijke struikelblok is een zekere discrepantie tussen de ambities en het budget van instanties. Met een terugverdientijd die het mandaat van besluitvormers overschrijdt, is het bovendien schijnbaar onaantrekkelijk om voor bepaalde maatregelen te opteren. De aanbestedingsprocedure is bovendien niet altijd optimaal aangepast aan de behoefte van publieke entiteiten. Tot slot is er soms een gebrek aan aannemers in de relevante sectoren, waardoor de weinige spelers geregeld overbevraagd zijn. Hiervan bieden ook slechts enkelingen een end-to-end aanpak gedurende heel het proces.  

 

Wissel expertise uit 

Gemeenschappelijke problemen brengen soms ook gemeenschappelijke oplossingen met zich mee. Zo zijn er enkele mogelijke maatregelen die bovenstaande problemen kunnen counteren. Het aanstellen van een team dat zich toelegt op koolstofneutraliteit kan enerzijds een wereld van verschil maken binnen een organisatie.  

Anderzijds kan het nog nuttiger zijn om langdurige samenwerkingen aan te gaan met gespecialiseerde instanties met de nodige kennis om een gepersonaliseerd decarbonisatie-traject aan te gaan. Dan zorg je in een beweging  voor een minder gefragmenteerde aanpak en heb je meer ruimte om je als organisatie toe te leggen op je kerntaken.  

Wij helpen je organisatie graag verder!

Wij helpen jou vanuit het VEB graag verder om deze veelvoorkomende problemen te omzeilen. Aangezien wij er zijn om ondersteuning op maat te bieden voor spelers in de publieke sector, ben je bij ons meer dan welkom met jouw organisatie. Zo kunnen we samen streven naar een koolstofneutraal 2050!  

Neem vandaag nog contact op met ons. Een van onze experts kijkt dan samen met jou naar jullie noden en de mogelijke oplossingen