28.03.24

Een OEPC is dat haalbaar voor mijn project?

Bij een OEPC of onderhoud- en energieprestatiecontract vertrouw je de renovatie en het beheer van je gebouwen integraal toe aan een ESCO (energy service company). Die neemt de rol van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. De ESCO verbindt zich ertoe om een bepaalde energiebesparing te realiseren aan de hand van diverse maatregelen, inclusief het kostenefficiënt beheer en onderhoud van de technische installaties.  

Echter niet elk gebouw of project komt hiervoor in aanmerking. Onze VEB experten hebben daarom een aantal eisen verzameld waaraan een project best voldoet om een goede case te kunnen bouwen voor een OEPC.  

In eerste instantie moet het investeringsbedrag voldoende hoog zijn. Reken op een investering van minimaal 1 miljoen euro. Aangezien een OEPC voldoende besparingen moet kunnen realiseren komen vooral projecten in aanmerking met een energiefactuur van 250.000€ à 300.000€ per jaar. Deze investeringen en kosten mogen wel over verschillende gebouwen verspreid zijn. Ofwel heb je dus een project voor één zeer groot gebouw, maar je kan ook een goede case bouwen voor meerdere gebouwen samen.  

Een ander parameter waarmee je best rekening houdt, is het energieverbruik per m²/jaar. Gebouwen of projecten met een jaarlijks verbruik van 250kwh à 300kwh per m² gas of elektriciteit komen zeker in aanmerking voor een positieve OEPC-case. Een goed voorbeeld van een dergelijk gebouw is bv. een woonzorgcentrum.  

Hoe complexer en hoe meer onderhoud een gebouw nodig heeft hoe interessanter voor de ESCO. Dus complexe gebouwen zoals ziekenhuizen en zwembaden zijn eveneens interessante cases voor een OEPC. 

Als organisatie moet je je realiseren dat de terugverdientijd van bv. enkel het aanpakken van een gebouwschil vrij lang is. Daarom is het interessant om dit te combineren met bv de renovatie van de stookplaats. Door beide samen te renoveren kan je trouwens heel wat kosten besparen in vergelijking met aparte aanbestedingen. De terugverdientijd blijft echter vrij lang. Je kan de gemiddelde TVT natuurlijk naar beneden halen door bv. ook PV en relighting in je OEPC op te nemen.  

Als laatste dien je er ook rekening mee te houden dat een OEPC een contract is voor de lange termijn; reken op 15 tot 20 jaar. Het heeft dus maar zin om via een OEPC een gebouw of meerdere gebouwen te renoveren die ook in de toekomst nog een rol zullen spelen in je vastgoedpatrimonium. Een belangrijk voordeel van deze lange termijn is dat je gedurende die periode, je geen zorgen hoeft te maken over deze gebouwen. Daar ontfermt de ESCO zich over en tegelijk kan je als organisatie blijven focussen op je eigen kerntaken.