28.09.22

PERSBERICHT - Hogeschool PXL gaat van start met eerste educatieve energieprestatiecontract

Vandaag ondertekenen Hogeschool PXL en VMA nv een educatief energieprestatiecontract voor gebouw H op de Agoralaan in Diepenbeek. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voerde de aanbesteding.

Bij een energieprestatiecontract neemt een Energy Services Company (ESCO), in dit geval VMA nv, de rollen van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. Dit contract legt de ESCO contractueel een bepaalde energiebesparing op. De ESCO investeert in de energiebesparende maatregelen, de opdrachtgever betaalt de investering terug met de energiebesparing. Zo zorgt een energieprestatiecontract dus voor minder druk op het budget.

Joris Wouters, Director VMA: “Wij zijn trots om als doeners van vandaag ons engagement te kunnen tonen en samen met de PXL de pioniers van morgen te mogen vormen.”

Uniek aan dit project is dat het een innovatief prestatiecontract betreft, met nadruk op educatieve en duurzaamheidsaspecten. Het is voor studenten een uitgelezen opportuniteit om concreet kennis te maken met de implementatie van innovatieve, hedendaagse energiebesparende maatregelen. Doorheen het hele contract staat een diepgaande betrokkenheid met studenten en docenten centraal, om zo de educatieve meerwaarde te maximaliseren.

Frederik Hindryckx, CEO VEB: “Het VEB zet graag mee zijn schouders onder dit project. Het is immers onze missie om de publieke sector te ondersteunen in hun klimaatdoelstellingen. We zijn verheugd dat PXL ook de volgende generatie meeneemt in dit verhaal.”

VMA nv garandeert met dit contract een besparing van 30,8% op elektriciteit, 29,3% op aardgas en 846,15 ton CO2 over de tien jaar dat het contract loopt. Verder moet het aandeel hernieuwbare energie 33,9% bedragen.

Binnen het contract zullen onder andere volgende energiebesparende maatregelen geïmplementeerd worden: zonnepanelen, stookplaatsrenovatie, relighting (LED) en een batterij. Bijzondere aandacht gaat tevens naar het implementeren van een automatisch monitoringssysteem en een overkoepelend gebouwbeheerssysteem. Naast het verbruik van energie wordt ook het waterverbruik volledig gemonitord en in kaart gebracht met onder andere automatische lekdetectie.

Ben Lambrechts, algemeen directeur PXL: “Door het afsluiten van een energieprestatiecontract, zetten we in tijden van energieschaarste, in op BENcampussen (bijna energie neutraal) en BENoveren we onze gebouwen energiezuinige, kwaliteitsvol, gezond, slim en ook budgettair neutraal.”

 

Info voor de pers:

Frederik Hindryckx, CEO: frederik.hindryckx@veb.be, +32 473 99 93 27