Energiebeurs D.O.E.N.

Op 5 oktober 2021 organiseert het VEB voor de derde keer de Energiebeurs D.O.E.N. (duurzaamheid, ontzorging, energie-efficiëntie, netwerk) in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Minder dan  tien jaar voor de 2030 klimaatdoelstellingen, willen we je verder op weg helpen om deze doelstellingen te halen, en je verbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Waarom wachten tot morgen, als je vandaag al kan DOEN?
 
Tijdens dit event kan je samen met verantwoordelijken binnen de overheid, experten en collega’s nuttige informatie verzamelen en inspiratie halen uit mooie voorbeelden die jou voorgingen. De dag start met een plenaire sessie, met onder andere een woordje van voogdijminister Zuhal Demir en een woordje over enkele DOEN-ers (aannemers en publieke diensten). Daarna krijg je de tijd en de ruimte om tijdens interactieve sessies je energie-uitdagingen en -vraagstukken voor te leggen aan onze experts. Breng ook een bezoek aan onze leveranciers en studiebureaus op de energiebeurs die we tegelijkertijd organiseren. Je ontdekt er alle mogelijkheden voor jouw organisatie. Wij zorgen ervoor dat je na dit event over de nodige kennis en tools beschikt om concreet aan de slag te gaan.

DOELGROEP

Dit event richt zich op de publieke sector en meer bepaald op facility managers, gebouwbeheerders, preventieadviseurs, financieel directeuren, energie managers, technische managers, diensthoofden technische dienst, duurzaamheidsmanagers, …

PROGRAMMA

Hieronder vind je het tijdschema, met meer uitleg over de interactieve sessies:
 
08:30 Onthaal
09:30 Verwelkoming door Frederik Hindryckx, CEO
09:45 Virtuele rondgang door de beurs: voorstelling aannemers en studiebureaus
10:00 Relance en andere financiële steunmaatregelen, door Barbara De Kezel, VEB
10:30 Een kijkje over de grens, door Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie, Planbureau Leefomgeving Nederland
11:20 Wereld van de DOEN'ers: enkele publieke diensten en collega's aan het woord
12:00 Lunch
13:00-13:35 Interactieve sessie 1 - keuze uit:
 • Aankoop gas en groene elektriciteit
 • Aanneming gebouwschil
 • Regeltechnische optimalisatie
 • Relighting
 • Relance
 • PLAGE
13:45-14:20 Interactieve sessie 2 - keuze uit:
 • Aanneming gebouwschil
 • Relighting
 • Datarapporten leveringen
 • Zonnepanelen met of zonder burgerparticipatie
 • Energieprestatiecontracten
 • Terra dataplatform
14:30-15:05 Interactieve sessie 3 - keuze uit:
 • Regeltechnische optimalisatie 
 • Zonnepanelen met of zonder burgerparticipatie
 • Klantenportaal en capaciteitstarief
 • Verwarmen en koelen (HVAC)
 • Masterplan Energie
 • Vastgoedstrategie
15:10 Receptie

PRAKTISCH
 • 5 oktober 2021
 • Herman Teirlinckgebouw - klik hier voor bereikbaarheid
 • Havenlaan 88, 1000 Brussel
 • Deelname is gratis. Enkel toegankelijk voor publieke diensten en standhouders.

De inschrijvingen zijn afgerond.