Agentschap Natuur en Bos verduurzaamt zijn gebouwen met VEB

ANB en VEB tekenen samenwerkingsovereenkomst
Vandaag 14 mei 2019 tekenden Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en VEB een samenwerkingsovereenkomst. Deze vormt het startpunt van een partnership om alle gebouwen van ANB te verduurzamen. Dit met het oog op onder andere de realisatie van de klimaatdoelstellingen waarbij het ANB voor zijn gebouwen een reductie van 40% van de CO2-emissies en van 27% van het primair energieverbruik moet realiseren tegen 2030.

De samenwerking vertaalt zich concreet in twee domeinen. Meten is weten, dus in de eerste plaats worden alle verbruik- en gerelateerde gegevens verzameld voor meer dan 200 gebouwen en ingevoerd in de energie- en patrimoniumdatabank TERRA. ANB zorgt voor de actualisatie van de gebouwgerelateerde gegevens en VEB, als zijn leverancier, voor de actualisatie van de verbruiksgegevens.

Op basis van die data voert VEB een patrimoniumanalyse toegespitst op energie uit.

Een belangrijk samenwerkingsdomein is uiteraard die voor de implementatie van energiebesparende maatregelen. VEB kan als aankoopcentrale optreden voor die maatregelen.

Hierbij kijken ANB en VEB verder dan de klassieke maatregelen zoals isolatie, regelingen aanpassen, stookplaatsrenovatie en dergelijke. Een Onderhoud- en Energieprestatiecontract uitgebreid met principes uit de circulaire economie behoort tot de onderzochte mogelijkheden.
VEB en ANB voorzien vijf fases in de aanpak:
  1. De datacaptatie. Deze is zo goed als afgerond. Van september tot december 2018 is hier al rond samengewerkt. Wat rest is een verrijking van de data.
  2. Een patrimoniumanalyse, waarbij VEB de grootverbruikers zal lokaliseren.
  3. Uitwerken van een patrimoniumvisie of energetisch masterplan. Aan de hand van een vragenlijst zal er ingezoomd worden op de gebouwen die strategisch en prioritair zijn, welke ambitieniveaus te handhaven zijn en welke functionele behoeftes van de gebouwen in rekening moeten gebracht worden.
  4. Het strategisch implementatiepad. Hierbij bekijkt VEB welke maatregelen ANB beter apart laat uitvoeren en welke beter in de vorm van een energieprestatiecontract worden genomen. Hierbij nemen VEB en ANB mogelijk dus ook vereisten mee voor materiaalgebruik, gezond binnenklimaat en burgerparticipatie.
  5. De openbare aanbesteding voor de energiebesparende maatregelen of contracten.
Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van ANB:

"We kozen voor deze gecentraliseerde aanpak, om efficiënter en trefzekerder werk te maken van onze klimaatambities. Het is voor ons als Natuur en Bos van de Vlaams overheid zeer belangrijk om aan de klimaatdoelstellingen bij te dragen."

Frederik Hindryckx, CEO van VEB:

"VEB is verheugd met deze integrale aanpak; van patrimoniumanalyse tot en met implementatie en opvolging. Zo zijn we verzekerd van de impact op de klimaatdoelstellingen."
 

Wil u ook een structurele aanpak van uw energiebeheer? Maak een afspraak voor een Masterplan energie.