18.03.24

AWV en VEB bundelen krachten voor duurzame infrastructuur in Vlaanderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet mee de schouders onder de ambitie van de Vlaamse regering om het energieverbruik van de Vlaamse overheid tegen 2030 met minstens 35% te laten zakken.

In nauwe samenwerking met het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), heeft AWV zich geëngageerd om een reeks maatregelen te implementeren die niet alleen de energie-efficiëntie verbeteren, maar ook de ecologische impact van zijn activiteiten verminderen.

Als onderdeel van deze gezamenlijke inspanning heeft AWV besloten om zijn verlichtingssystemen om te bouwen naar energiezuinige LED-technologieën. Daarnaast onderzoekt het agentschap actief hoe het gebruik van zelfopgewekte energiebronnen zijn elektrische installaties en tunnels kan voeden, waardoor de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen wordt verminderd en de duurzaamheid wordt vergroot.

Met de steun van de Europese Unie en het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) maakt het agentschap tegen midden 2025 ook 21 van zijn gebouwen energiezuiniger door:

  • 14 stookolie- en gasinstallaties te vervangen door warmtepompen
  • het installeren van een slimme sturing op de verwarming op 16 locaties wat zorgt voor een reductie van maar liefst 46% van de CO²-uitstoot van zijn gebouwen
  • het plaatsen van zonnepanelen op 9 districtsgebouwen
  • het isoleren van de gebouwen op 8 districten
  • het ombouwen van de binnen- en buitenverlichting naar led op 19 extra districten

In totaal investeert AWV 10 miljoen euro, waarvan 8,3 miljoen Europese middelen in het kader van het project Repower EU. Deze investeringen getuigen van de vastberadenheid van AWV en VEB om niet alleen te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Vlaamse regering, maar ook om een leidende rol te spelen in het creëren van een groenere en meer energie-efficiënte toekomst voor Vlaanderen.