28.02.24

Beerse en Oud-Turnhout plukken vruchten van OEPC

Beerse en Oud-Turnhout plukken vruchten van OEPC

Het energiebeheer integraal uitbesteden om de juiste stappen te zetten richting de klimaatdoelstellingen van 2050: steeds meer overheden en publieke organisaties kiezen ervoor. Zo ook de gemeenten Beerse en Oud-Turnhout, die samen een onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC) afsloten via VEB. Een unieke case die bewijst dat er met een OEPC veel winst te boeken valt op het vlak van energiebesparing en CO2-reductie. 

2050 is niet meer veraf en de tussentijdse 2030-deadline – 55 % minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 – loert zelfs al om de hoek. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel om het Vlaamse gebouwenpatrimonium koolstofneutraal te maken.  

Krachtenbundeling 

Dat je met een OEPC een flinke stap kan zetten richting 2050, blijkt uit het succesverhaal van Beerse en Oud-Turnhout. Beide gemeenten wilden hun verouderde installaties van fossiele aard inwisselen voor duurzamere en energie-efficiëntere alternatieven. Ze waren van meet af aan sterk geïnteresseerd in een totaalaanpak, maar beschikten niet over de vereiste schaalgrootte om een individuele OEPC interessant en rendabel te maken. Vermits ze in elkaars buurt liggen – aan weerszijden van de stad Turnhout – en hun visie en noden gelijkaardig waren – enerzijds overschakelen van fossiele op hernieuwbare energiebronnen, anderzijds een goed onderhoudscontract afsluiten – hebben we hen voorgesteld om de krachten te bundelen. Wat begon met enkele gebouwen en bescheiden middelen, evolueerde zo naar een totaalpakket met achttien gebouwen (negen per gemeente), waaronder niet alleen de gemeentehuizen en andere administratieve centra, maar ook een sportcomplex met zwembad (Beerse) en een school (Oud-Turnhout). In totaal omvat het OEPC meer dan zeventig maatregelen, die tegen Kerstmis 2025 geïmplementeerd moeten zijn.  

Focus op CO2-reductie 

Naast energiebesparing en de bijhorende financiële voordelen was vooral ook CO2-reductie een cruciaal uitgangspunt. Vandaar dat we verder wilden springen dan quick wins met snelle terugverdientijden, zoals elektrische besparingen, relighting en regeltechnische optimalisaties. Waar mogelijk worden tevens warmtepompen geplaatst (al dan niet in hybride vorm), in combinatie met PV-panelen en slimme sturingen. Ook de schil van bepaalde gebouwen wordt onder handen genomen. Zo bespaart Oud-Turnhout 40 % elektriciteit en 23 % aardgas, terwijl Beerse 17 % minder elektriciteit en 40 % minder aardgas verbruikt. Het verschil tussen beide is te verklaren doordat er in Beerse meer warmtepompen geplaatst worden, zoals in het zwembad (ter vervanging van een WKK-installatie). Belangrijk om weten: deze aantallen zullen verder toenemen naarmate de tijd vordert en er extra investeringen gedaan worden. Het is nog maar een eerste stap, maar in het licht van de 2050-doelstellingen wel meteen een zeer grote.  

Autofinanciering 

Wat het OEPC van Beerse en Oud-Turnhout eens zo bijzonder maakt, is dat het financieel rendement ondergeschikt is aan de duurzaamheidswinsten. Gezien de huidige verhouding tussen de aardgas- en elektriciteitsprijs, leidt de resolute keuze voor warmtepompen niet meteen tot de grootste kostenbesparing. Maar qua CO2-uitstoot maakt het wel al meteen een aanzienlijk verschil. En vermits de terugverdientijd van bepaalde investeringen hoger ligt dan de duurtijd van het contract (in dit geval vijftien jaar), financieren de gemeenten alles zelf. Dit maakt dat ze op langere termijn meer middelen zullen kunnen vrijmaken om extra investeringen te doen. Bovendien zetten ze via een waarborgregeling ook een potje opzij om gaandeweg installaties te vernieuwen die aan vervanging of herstelling toe zijn. Zo zullen ze na vijftien jaar nog veel meer kunnen besparen dan contractueel vastgelegd is. Kortom: het OEPC is voor Beerse en Oud-Turnhout een ideaal startpunt om toe te werken naar de klimaatdoelstellingen van 2050. Dat ze hierbij volledig ontzorgd worden op het vlak van energiebesparing en onderhoud, is eveneens mooi meegenomen. Zo kunnen ze zich naar hartenlust focussen op hun kerntaken, in de wetenschap dat hun energiebeheer in goede handen is. 

Wanneer een OEPC 

Als je als publieke organisatie niet de vereiste kennis en/of het gekwalificeerde personeel in huis hebt om je gebouwenpatrimonium koolstofneutraal te maken, kan je terecht bij VEB, dat graag helpt bij het afsluiten van een OEPC op maat. Dit houdt in dat je je energiebeheer integraal toevertrouwt aan een ESCO, die de rol van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich neemt. De ESCO verbindt zich ertoe om een bepaalde energiebesparing te realiseren aan de hand van diverse maatregelen, inclusief het kostenefficiënt beheer en onderhoud van de technische installaties. Wat een OEPC extra aantrekkelijk maakt, is dat er een drievoudige prestatiegarantie aan gekoppeld is. Dit verzekert je van een erg accurate inschatting van de kosten, opbrengsten en terugverdientijden, evenals een efficiënte besteding van de financiële middelen die je vrijmaakt voor de verduurzaming van je gebouwenpatrimonium. 

Interesse om via VEB een onderhouds- en energieprestatiecontract af te sluiten? Meer info vind je hier.