27.11.23

DeSingel in Antwerpen bespaart voortaan 26% op haar elektriciteitsverbruik

Kunstsite deSingel zet een belangrijke stap in haar energietransitie. Door middel van een Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC), gefaciliteerd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB), zal de kunstsite een besparing van meer dan een vierde (26%) realiseren op haar elektriciteitsverbruik. Het is een belangrijke stap in de energietransitie van de gebouwen. Onder impuls van de Minister-president van de Vlaamse Regering Jan Jambon en de minister van energie Zuhal Demir, keurde de Vlaamse regering het gunningsvoorstel goed.

Via een OEPC wordt de ESCO (Energy Service Company) verplicht om de energiebesparing van 26% jaarlijks te bereiken. Voor dit project is de ESCO een consortium bestaande uit Belfius, Veolia en Wattson. Dit consortium zal de volgende energiebesparende maatregelen implementeren:

  • Relighting van de gebouwen: een groot deel van de aanwezige lampen zal worden vervangen door energiezuinige LED lampen
  • Alle verwarmingspompen worden vervangen door frequentie gestuurde pompen
  • Installatie van zonnepanelen op de daken van de site

De Total Cost of Ownership (TCO) over de duurtijd van het contract is 10.157.562 euro exclusief btw of 12.290.650 euro inclusief btw, en dat gespreid over 10 jaar.

“De kunstsite gaat tegelijkertijd ook het aandeel van regenwater in haar waterverbruik verhogen. Dat leidt tot een besparing van 30.000 liter stadswater per jaar. Een belangrijke bijdrage ook in de Blue Deal”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Kunstsite deSingel wordt gebruikt door deSingel en AP Hogeschool Antwerpen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) van de Vlaamse overheid staat in voor de eigenaarslasten van het gedeelte dat door deSingel wordt gebruikt. Aangezien het contract zowel eigenaarsonderhoud als gebruikersonderhoud omvat, treden de drie partijen ook op als mede-opdrachtgever, namelijk vzw Beheer Kunstsite deSingel, AP Hogeschool Antwerpen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het VEB zorgde aan de hand van technische- en juridische kennis voor de nodige ondersteuning om het bestek in de markt te zetten. Via deze openbare aanbesteding werd de best geplaatste inschrijver op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gunningscriteria geselecteerd.

“Het was geen makkelijke opdracht”, zegt Frederik Hindryckx, CEO van het VEB“De energiecrisis gooide roet in het eten waardoor de offertes op een bepaald moment herzien moesten worden. Door de inzet van het OEPC-team van het VEB en de drive in de ESCO-markt kunnen we deze opdracht nu tot een goed einde brengen, en kan de Vlaamse regering het voorstel goedkeuren”.