28.10.20

Forse energiebesparing in de gebouwen van stad en OCMW Diest

DIEST – De energie-uitgaven van de stad en het OCMW Diest zijn in de voorbije 5 jaar licht gestegen, met 0.3%. Daaronder vallen de uitgaven voor elektriciteit, gas en aardolie. Dat is op zich niet verwonderlijk, aangezien de energieprijzen ook stijgen. Daarom gaan ze energiebesparende werken uitvoeren in 10 van hun gebouwen.
 

Eigen patrimonium duurzaam maken

De energie-uitgaven van alle steden en gemeenten werden in kaart gebracht. Diest scoorde onder het gemiddelde binnen onze provincie en in heel Vlaanderen.
Daarom maken ze het eigen patrimonium, samen met dat van het OCMW, energiezuiniger. Een energieprestatiecontract is een van de methoden waarmee ze dit aanpakken. Daarmee willen ze het primaire energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 15 procent laten dalen tegen 2030. Bart Stals, schepen van patrimonium: “Als stadsbestuur wensen we een voorbeeld te stellen in de verduurzaming van ons patrimonium. Daarom gaan we 10 stadsgebouwen energiezuiniger maken.”
 

Stad Halen, het Vlaams Energiebedrijf en de stad Diest slaan de handen in elkaar

Halen en Diest sluiten samen een contract af met het Vlaams Energiebedrijf. Door deze samenwerking brengen ze in het totaal maar liefst 16 gebouwen in. Zo komen ze tot een aantrekkelijker pakket aan maatregelen voor de uitvoerende partij (Energy Services Company of ESCO). Halen wil in 6 gebouwen energie besparen, en Diest in 10 gebouwen namelijk: het stadhuis, Huis 30, cultureel centrum Den Amer, de gemeentescholen in Molenstede en Schaffen, de ontmoetingscentra in Kaggevinne en Schaffen, de feestzaal Vleugt, 't Kevertje en de buitenschoolse kinderopvang de Kliek in Molenstede. Rick Brans, schepen van milieu: "Dit contract is een belangrijke stap in de goede richting om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Het is belangrijk dat wij als stad het goede voorbeeld geven en onze eigen energie-uitstoot gaan reduceren via dit contract."

Het Vlaams Energiebedrijf begeleidt beide steden bij de voorbereidingen van de aanbesteding en neemt hierbij enkele taken op zich zoals bijvoorbeeld het maken van een haalbaarheidsstudie, het opmaken van een bestek van de overheidsopdracht en de verificatie van de besparingen.
 
Frederik Hindryckx, CEO van het VEB: “Het VEB zet graag mee zijn schouders onder dit project. Het is immers onze missie om de publieke sector op het vlak van energie te verduurzamen en te ondersteunen in hun klimaatdoelstellingen. Samen met Diest en Halen beslisten we dat een energieprestatiecontract voor hen de beste methode is hiervoor. We zetten nu voor hen de aanbesteding in de markt.”


Klik hier voor meer informatie over energieprestatiecontracten.

Contacteer ons bij interesse in een energieprestatiecontract