13.05.20

Het potentieel van kleine en middelgrote windturbines

Binnen ons PIO-project rond kleine en middelgrote windturbines, lieten we eerst een studie uitvoeren door Witteveen+Bos om het potentieel in kaart te brengen. Concreet leverde deze studie onder andere twee hulpmiddelen op. GIS-kaarten om het ruimtelijk en energetisch potentieel voor drie types windturbine te screenen, en stroomschema’s om de economische haalbaarheid in te schatten. Deze hulpmiddelen verlagen de drempel om na te gaan of je site in aanmerking komt voor middelgrote wind enerzijds, en helpen beslissen om verder te investeren in een windproject anderzijds.

We geloven in het potentieel van kleine en middelgrote windturbines om de energietransitie te versnellen. We spreken over klein of middelgroot bij een vermogen tot 300 kW of een masthoogte tot ca. 50 meter. Je moet dit zien als een aanvulling. Waar het mogelijk is, zijn grote windturbines wel te verkiezen. Veel publieke diensten hebben echter niet de geschikte locatie voor grote windturbines, kleine en middelgrote turbines bieden dan een alternatief.
Lokale hernieuwbare energie uit kleine of middelgrote windturbines is enkel zinvol als de opgewekte windenergie ter plaatse gebruikt kan worden. Anders is dit economisch niet rendabel. Veel zal dus afhangen van je verbruiksprofiel. Het studiebureau ontwikkelde een stroomschema met enkele gerichte vragen om de economische haalbaarheid te peilen.

Om te weten of je locatie geschikt is, gebruiken we GIS-kaarten. Deze GIS-kaarten brengen zowel het windpotentieel als vergunningstechnische belemmeringen in kaart voor een specifieke locatie.

Dat er potentieel is in Vlaanderen voor kleine en middelgrote windturbines is duidelijk. Maar het is belangrijk om de beperkte investeringsmiddelen efficiënt in te zetten en de juiste technologie te selecteren voor een bepaalde locatie. Net omdat het lokale verbruik van de opgewekte energie zo belangrijk is, is het niet nuttig om enkel op basis van de locatie cijfers te plakken op het totale potentieel in Vlaanderen. De volgende stap in dit PIO-project is de praktijktoetsing aan de hand van een zestal pilootprojecten. Uit deze proefopstellingen kunnen we leren voor de verdere opschaling van windenergie.

De volledige studie vind je in het tabblad ‘uitvoering’ van de projectpagina.

Wil je weten of er op jouw locatie potentieel is? Contacteer ons.