24.08.23

Kies voor kwaliteit via onze raamcontracten

Je wil werk maken van je gebouwen, maar je wil niet zomaar met de eerste de beste partij in zee gaan? De zoektocht naar kwaliteit vraagt tijd die je niet altijd hebt. Bovendien vergt het zoeken van een solvabele partij die goed en tijdig werk levert en zijn werknemers correct behandelt, heel wat expertise. Via onze raamcontracten ben je zeker van een goeie kwaliteit aan een marktconforme prijs.

Hoe borgt het VEB de kwaliteit van zijn studiebureaus en aannemers?

Alles begint uiteraard bij de aanbesteding. Wie ooit al een openbare aanbesteding voerde, weet dat er daarbij gunningscriteria zijn en selectiecriteria. Een gegunde partij moet sowieso voldoen aan de selectiecriteria, dat is dus de minimumlat die we leggen. Via onze selectiecriteria zorgen we ervoor dat enkel financieel gezonde bedrijven de selectie halen. Tevens checken we de sociale en fiscale situatie. Ten slotte moeten de partijen referenties kunnen geven van gelijkaardige projecten in het verleden met bewijs van goede uitvoering.

De score op de gunningscriteria bepaalt hoeveel projecten de geselecteerde partij krijgt. Ook daarbij zijn kwaliteitsparameters opgenomen, zoals plan van aanpak, duurzaamheid en communicatie.

Daar blijft het niet bij. We evalueren de kwaliteit van ieder project, met scores voor tijdigheid, planning, communicatie, netheid en vele andere parameters. Als één van onze aannemers daar een te lage score op behaalt, sturen we bij en kunnen er zelfs mogelijk sancties volgen.

Je ziet het, je kan op beide oren slapen. Met het VEB als partner kies je trefzeker voor een goeie uitvoerder voor jouw renovatiewerken of hernieuwbare energie.

Bekijk nu ons dienstenaanbod