14.12.23

Vanaf 1 januari een verplicht EPC voor niet-residentiële gebouwen

Elk publieke organisatie of overheidsorganisatie moet vanaf 1 januari 2024 over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dit certificaat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar vooral een krachtig instrument om  uw organisatie te begeleiden om de gebouwen tegen 2050 koolstofneutraal te maken.

Wat is een EPC NR?

Het Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) is een document dat de energiezuinigheid weergeeft van uw gebouweenheid en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om deze te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. 

Het EPC NR drukt de energieprestatie uit aan de hand van twee prestatie-indicatoren: de energiescore en het energielabel (van G tot A), op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).

Het label drukt als het ware de afstand uit die u nog af te leggen heeft vooraleer de lange termijndoelstelling, of ‘koolstofneutraliteit’ (= label A) behaald wordt. Het doel van het label is om u als gebouweigenaar te stimuleren om de werkelijke CO2-uitstoot van uw gebouw te doen dalen.

Om u in deze acties in bij te staan, bevat het EPC NR ook een lijst van aanbevelingen.

Er zijn aanbevelingen om de energievraag van uw gebouw te verlagen en aanbevelingen die u stimuleren om in te zetten op de lokale productie van hernieuwbare energie en het gebruik van restwarmte.

De aanbevelingen in het EPC NR zijn richtinggevend, en dus niet bindend. U kan als gebouweigenaar zelf beslissen hoe u met deze lijst aan de slag wenst te gaan.

Enkel het behalen van het einddoel is verplicht: koolstofneutraal tegen 2050!

Wat is het EPC NR niet?

Omdat het EPC NR een certificatietool is, en geen ontwerp- of adviestool, worden aan de aanbevelingen die u in het certificaat meegegeven worden, geen prioriteit of kost gekoppeld.

Het certificaat kan dus niet gebruikt worden als gedetailleerd stappenplan voor een energetische renovatie op maat van uw gebouw.

Wenst u dit advies toch, dan kan u een EPC NR eenvoudig uitbreiden met een energie-audit en een masterplan energie.

Onderdelen van het vernieuwde EPC NR

  1. Het label van uw gebouweenheid verschijnt op een balk.
  2. De kleur van de bovenbalk op uw certificaat stemt overeen met de kleurcode van het behaalde label.

Beschikt u over een certificaat met een label X? Dat kan!

Een 'onbepaald' label of label X kan voorkomen in gevallen waar niet alle verplichte metingen beschikbaar zijn of wanneer er geen gemeten gebruik van hernieuwbare energie of restwarmte is ingevoerd.

Let wel, met een label X kan u voldoen aan de EPC-plicht, maar niet aan de minimale labelplicht die zal worden ingevoerd vanaf 2028/2030. Check daarom snel even wat de reden is waarom uw gebouw een label X behaald heeft. In het geval van ontbrekende meterstanden, maakt u best zo snel mogelijk een meterplan op en start u best zo spoedig mogelijk met meten. Wenst u hierbij hulp, dan kan u ook hiervoor bij het VEB terecht.

De tweede pagina biedt een detailoverzicht van de huidige staat van de gebouweenheid. Dit omvat drie blokken:

  • Blok 1: Toont het huidige energielabel van de eenheid en herhaalt de doelstelling. Grijze vakken bevatten extra informatie over hoe het label is bepaald.
  • Blok 2: Geeft meer detailinformatie over het totale energiegebruik, de lokale geproduceerde en gebruikte hernieuwbare energie en restwarmte. Hier worden ook opwekkers besproken die al dan niet aan langetermijndoelstellingen voldoen.
  • Blok 3: Toont de aanwezige opwekkers voor restwarmterecuperatie, hernieuwbare en niet-hernieuwbare warmte en elektriciteit op de site, met impact op het totale en hernieuwbare energiegebruik.
  • Blok 1: Op deze pagina wordt het verloop van het energielabel over de tijd getoond. Hier kan men de evolutie richting de lange termijndoelstelling evalueren.
  • Blok 2: Onder de grafiek wordt de energiescore weergegeven als 'belangrijke informatie voor de koper of huurder'. De energiescore is vooral relevant voor vergelijking tussen verschillende eenheden en biedt potentiële kopers of huurders inzicht in het energiegebruik beïnvloed door gebruikersgedrag.

Afbeelding verwijderd.

De aanbevelingen in het EPC NR worden opgesplitst in twee delen:

  • De aanbevelingen om het totaal energiegebruik van uw gebouweenheid te verlagen bv. verbeteringen aan uw installaties voor verwarming, koeling of ventilatie (HVAC) en gebouwschil of verlichting.
  • De aanbevelingen om de koolstofneutraliteit van het energiegebruik van uw gebouw te verhogen, bv. de plaatsing van warmtepompen of zonnepanelen.

Het EPC NR geeft enkel generieke aanbevelingen, en dus geen gedetailleerd plan tot renovatie. Het advies op het EPC NR is dus steeds als startpunt te zien. Wenst u dit advies toch, dan kan u een EPC NR eenvoudig uitbreiden met een energie-audit en een masterplan energie.

Afbeelding verwijderd.

Kunnen wij jou helpen?

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) staat klaar om organisaties te ondersteunen op weg naar koolstofneutraliteit. Door het invullen van het contactformulier wordt een Energiedeskundige ter plaatse gestuurd. Na inspecties wordt niet alleen een score gegeven maar ook een concreet plan van aanpak voor de organisatie. Het VEB ontzorgt en maakt de weg naar duurzame energieprestaties helder.