20.05.22

Vermijd het financiële risico van achterhaald vastgoed

In de vastgoedsector bestaat er een fenomeen van ‘stranded asset’. Dat kan een gebouw, een stuk grond of infrastructuur zijn, dat zijn waarde verliest door veranderde maatschappelijke factoren. ‘Achterhaald vastgoed’, is dus vastgoed dat niet meer voldoet aan de huidige normen. Meer en meer spelen klimaat- en duurzaamheidsnormen daar ook een rol in.

Rond klimaatrisico’s zien we vaak uitstelgedrag doordat de kosten ver voor de baten komen. Ook bij grote vastgoedbeleggers zien we dit uitstelgedrag. Maar via sancties wordt klimaatrisico een factor die nu meer en meer wordt meegenomen in investeringsbeslissingen.

De Carbon Risk Real Estate Monitor, oftewel CRREM, is een tool die ontwikkeld werd in samenwerking met grote vastgoedontwikkelaars. De tool vertaalt de beleidsdoelstellingen naar herkenbare mijlpalen per sector en per tijdsdimensie. Van zodra gebouwen niet meer voldoen aan de beleidsdoelstellingen lopen ze financieel risico door sancties.

Bij financiële instellingen leeft het idee al volop. Grote banken doen asset-checks en nemen daarbij ook energieprestatie-indicatoren mee in hun evaluatie voor het verlenen van kredieten.

Door in te grijpen via renovaties kan je het ‘stranded asset risico’ gaan beperken. De uitdaging voor de toekomst zal ook zijn om de extra waarde van duurzame ingrepen mee op te nemen in de financiële waardering van gebouwen. De op lange termijn financieel meest efficiënte aanpak hierbij is om:

  1. In de juiste gebouwen te investeren, afgestemd op de (toekomstige) noden van je organisatie
  2. Op het moment dat een gebouw wordt gerenoveerd, het ook meteen grondig wordt gerenoveerd in lijn met doelstellingen voor 2050 om te komen tot koolstofneutrale gebouwen. 

Het opmaken van een vastgoedstrategie en hieraan gelinkt duurzaam vastgoedbeleid en -beheer geeft je deze inzichten om mee aan de slag te gaan.

Wil je meer lezen over ‘achterhaald vastgoed’?

Start dus zeker met tijdig met jullie vastgoedstrategie om klimaat- én financiële risico’s te vermijden. 

 

Vraag nu je vastgoedstrategie aan