07.12.23

Welke factoren beïnvloeden mijn energieprijs in 2024?

Met 2024 voor de deur werpen we een blik op de dynamiek die de energieprijzen zal beïnvloeden. In een wereld die draait op energie, spelen diverse factoren een cruciale rol in het bepalen van de tarieven. Hier onderzoeken we enkele sleutelelementen die het energielandschap in het komende jaar zullen vormgeven.

1. Gasvoorraden in Europa: Een significante factor die de energieprijzen in 2024 vormgeeft, is de overvloed aan aardgas in Europa. Met voorraden die momenteel de 80% overschrijden, is er een duidelijk verschil met voorgaande jaren waarin de afhankelijkheid van Russisch gas prominenter was. Deze overvloed fungeert als een stabiliserende factor tegen prijsschommelingen op de Europese energiemarkt.

2. Btw-verlaging naar 6% op energie: De blijvende verlaging van het btw-tarief naar 6% voor gas en elektriciteit voor particulieren is een positieve ontwikkeling. Na de tijdelijke verlaging van 21% naar 6% tijdens de energiecrisis, handhaaft de overheid nu dit verlaagde tarief. Consumenten profiteren automatisch van deze verlaging zonder verdere acties te ondernemen.

3. Hervorming accijnzen op energie: Achter de verlaagde btw-tarieven gaat echter een belangrijke kanttekening schuil. De overheid heeft deze beslissing gekoppeld aan een hervorming van de accijnzen op energie, met vaste tarieven voor basisverbruik en meerverbruik. Deze hervorming heeft directe gevolgen voor de kostenstructuur en kan variëren naar gelang het energieverbruik van consumenten.

4. Vaste contracten bij energieleveranciers: Een opmerkelijke verschuiving in de energiemarkt is de terugkeer van vaste energiecontracten door zes grote energieleveranciers. Dit wordt gezien als een positief signaal voor de stabiliteit van energieprijzen in 2024. Het duidt op een zekere mate van rust op de energiemarkt, waardoor consumenten de optie hebben om prijzen vast te zetten en meer zekerheid te verkrijgen.

5. Aardgasproductie in Noorwegen: De productie van aardgas, cruciaal voor energieprijzen, wordt beïnvloed door de wet van vraag en aanbod. Sinds de Oekraïne-oorlog is Noorwegen uitgegroeid tot de belangrijkste bron van aardgas voor Europa. Het is essentieel om de aardgasproductie in dit land nauwlettend te volgen, aangezien problemen hier snel kunnen leiden tot onzekerheid op de energiemarkt.

Benieuwd naar de impact voor de publieke sector?

Onze energie-experts van het Vlaams Energiebedrijf begeleiden je door de prognoses voor 2024. Ontdek welke stappen jouw publieke gebouw futureproof maken, niet alleen voor volgend jaar, maar voor de toekomst.