02.11.23

De Ecoswitch: een duurzame keuze voor sociale organisaties

In de hedendaagse snel veranderende wereld is duurzaamheid geen luxe, maar een absolute noodzaak, met name voor zorgbedrijven en sociale organisaties. Ecoswitch, opgericht door Verso vzw en sectorfederaties, helpt hen deze duurzame visie te verwezenlijken door gestructureerde integratie van duurzaamheid in hun beleid.

Ecologisch switchen, een must do

zonnepanelen pv

Ecoswitch is dé katalysator voor sociale organisaties om duurzaamheid tot in hun kern te integreren. Met een scherp oog op zes cruciale domeinen, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's), streeft Ecoswitch naar een wereld met minder klimaatproblemen, gezondere ecosystemen, duurzamere consumptie, groenere steden, toegang tot schoon water en betaalbare, schone energie. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) fungeert als de onmisbare partner die sociale organisaties helpt deze gedurfde doelen te realiseren. Dit is duurzaamheid in actie, en Ecoswitch is de drijvende kracht erachter.

De rol van VEB in de Ecoswitch

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf), met steun van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), levert een uitgebreid scala aan diensten voor sociale organisaties. Dit omvat niet alleen energiescans en -audits, maar ook begeleiding bij het implementeren van energiebesparende maatregelen, zoals regeltechnische optimalisaties, isolatie, totaalrenovaties, relighting, en meer.

Het gebruik van door het VEB onderhandelde raamcontracten zorgt ervoor dat sociale organisaties onmiddellijk voldoen aan de overheidsopdrachtenwetgeving.

Ecoswitch in actie: Stijn vzw

In de video "Ecoswitch: energie" delen Ria Stegen, Specialist Technieken bij VZW Stijn, en An Brouns, Klantenverantwoordelijke bij het VEB, hun ervaring met de Ecoswitch. Stijn vzw is een netwerk van dienstencentra voor personen met een handicap en begrijpt het belang van de energietransitie. Een van de positieve gevolgen is een verbeterd binnenklimaat voor zorgbewoners, een essentiële overweging in hun sector. Dit idee wordt nu ook geïntegreerd in nieuwe nieuwbouwprojecten.

Dankzij de gratis energiescans van VIPA kon Stijn vzw een belangrijke stap zetten in de energietransitie. Ria Stegen benadrukt: "Dankzij deze energiescans hebben we de mogelijkheid om te kijken naar renteloze leningen."

An Brouns voegt eraan toe: "Dit was voor hen een stimulans om te beginnen met energiebesparende maatregelen. Hierdoor lopen ze voor op schema en zijn ze goed voorbereid op de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, waarin klimaatneutraliteit de norm moet zijn."

Maak jouw organisatie futureproof met de Ecoswitch!

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings

.

Meer weten over de Ecoswitch?

Onze deskundigen staan klaar om je de talloze mogelijkheden te laten zien. Ontdek hoe jouw zorginstelling of sociale organisatie financiële ondersteuning kan krijgen bij het verwezenlijken van jouw klimaatdoelstellingen. En ervaar hoe het VEB jouw betrokken partner kan zijn in deze missie.