23.10.20

Defensie gaat voor energieprestatieopdracht met het VEB

Defensie klopte aan bij het VEB om een aanzienlijke energiebesparing te realiseren op de Koninklijke School voor Onderofficieren, gelegen op de Campus Saffraanberg in Sint-Truiden. Van alle gebouwen op de campus zijn er een twintigtal geselecteerd voor een energieprestatieopdracht. Het huidige energieverbruik van deze gebouwen komt overeen met  circa 75% van het totale verbruik van de site.
In december vorig jaar werd tevens al een PV-installatie opgeleverd voor Saffraanberg, eveneens via een raamcontract van het VEB. (zie headerfoto)

De ambitie van Defensie stopt niet bij Saffraanberg. Ook voor andere sites gaat Defensie samen met ons energieprestatieopdrachten opzetten.

Majoor van het Vliegwezen Wim Dedeurwaerder, Bureauchef Energie van Defensie:

Energiebeheer is core business van de Belgische Defensie. We hebben als deel van de federale overheid de maatschappelijke verplichting om energie rationeel en duurzaam te gebruiken. We willen de richtlijnen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan maximaal opvolgen en meehelpen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor passen we innovatieve technieken en methoden toe. Het uitrollen van een energieprestatieopdracht is één van de toegepaste methoden.    

   
Wil je bekijken of een energieprestatiecontract ook iets voor jouw organisatie is?

Contacteer ons