09.06.22

PERSBERICHT - GO! scholengroep Mandel en Leie krijgt cheque van één miljoen euro voor energiebesparing

Scholengroep Mandel en Leie van het gemeenschapsonderwijs diende dit voorjaar 9 projectaanvragen in bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Om investeringen in energiebesparing bij publieke diensten terug aan te zwengelen na corona, verdeelde het VEB middelen via het overheidsprogramma ‘Vlaamse Veerkracht’ voor tal van energiebesparende maatregelen. Scholengroep 26 mikte daarbij het hoogst. Vandaag kregen ze symbolisch de cheque overhandigd voor het grootste bedrag van maar liefst 1 miljoen euro.

Diter Den Baes, algemeen directeur scholengroep 26: “Sinds ik Algemeen Directeur ben, heb ik extra middelen ingezet voor preventie en infrastructuur, zowel financieel als qua personeel. Toen het VEB-aanbod met Relancesteun voorgesteld werd, kozen wij als Scholengroep om maximaal samen te werken voor energiebesparende maatregelen van de gebouwschil.”

Volgens de berekeningen van de studiebureaus zijn de 9 ingediende projecten samen goed voor meer dan 2,5 miljoen euro. Daarvan wordt dus 40% gedragen door Relancemiddelen. De grootste projecten daarbij zijn de dakrenovaties in campus Bellevue Izegem en MPI Pottelberg Kortrijk.

Twee van de waarden van de scholengroep zijn visie en duurzaam ondernemen. Met het meest ambitieuze actieplan binnen dit kader bewijzen ze dat dit geen dode letter is.

Diter Den Baes: “De leeromgeving wordt ook al eens de derde pedagoog genoemd, naast (mede)leerlingen, leraren en opvoeders. De omgeving waarin ze vertoeven heeft een impact op hun leren. Onze scholengroep investeert extra in onze gebouwen zodat we een stimulerend leerklimaat kunnen creëren.”

Frederik Hindryckx, CEO VEB: “In februari en maart kenden we een toestroom aan aanvragen van publieke diensten. Het succes van dit het plan Vlaamse Veerkracht toont aan dat overheden zeker werk willen maken van hun klimaatdoelstellingen. Het schoentje knelt meestal op het financiële vlak. Naast dit programma zetten we ook Europese middelen en burgerfinanciering in om de drempels voor investeringen te verlagen.”

"De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Dat geldt ook voor de overheid. Daarom willen we met het relancegeld ook overheidsgebouwen maximaal energiezuinig maken. Nu de energieprijzen door het dak gaan, worden we nog eens met de neus op de feiten gedrukt dat we beter vandaag dan morgen investeren in een duurzame en energiezuinige toekomst. Het doet mij plezier om te zien dat ook het gemeenschapsonderwijs onze kinderen niet enkel de gevolgen van de klimaatopwarming uitlegt, maar ook zelf de daad bij het woord voert om hun impact op de omgeving te verkleinen", zegt Vlaams minister van Omgeving Energie en Omgeving Zuhal Demir.

Info voor de pers
 
Voor scholengroep Mandel en Leie:
Diter Den Baes, Algemeen Directeur: diter.denbaes@sgr26.be
 
Voor VEB:
Frederik Hindryckx, CEO: frederik.hindryckx@veb.be, +32 473 99 93 27