In regel met de wet overheidsopdrachten bij VEB

hamer wetboek
U bent als publieke dienst voor uw aankopen onderworpen aan de wet overheidsopdrachten. Hoe zorgt u dat u in orde bent hiermee? Een korte opfrissing.

Wanneer u als publieke dienst werken wil laten uitvoeren, producten wil laten leveren of diensten wil laten uitvoeren, kan u dat niet toewijzen aan wie u wil. De redenen hiervoor zijn ondermeer dat het belastinggeld op verantwoorde wijze besteed moet worden, en u als publieke dienst alle ondernemingen gelijk moet behandelen.

Voor opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro (excl. btw) volstaat het om voorwaarden van meerdere aanbieders te consulteren.  De ondernemers hoeven niet noodzakelijk een offerte in te dienen. De opdracht komt tot stand via aanvaarde factuur.

Tenzij u beroep doet op een aankoopcentrale, dient u een plaatsingsprocedure te organiseren voor opdrachten met een geraamde waarde boven 30.000 euro. U moet minstens drie partijen raadplegen. Voor een opdracht van onder de 144.000 euro (excl. btw) mogen dit drie partijen naar uw keuze zijn*. Vanaf 144.000 euro moet u een bestek publiceren op het e-procurementplatform.  Ook de offertes moeten in dat geval ontvangen worden via het e-procurementplatform. De gunningsbeslissing moet altijd gemotiveerd worden met een gunningsverslag.

Een aanbestedingsprocedure neemt ook wat tijd in beslag. Eerst moet u de aanbieders uiteraard een redelijke termijn geven om in te dienen. De gemiddelde publicatietermijn is 30 kalenderdagen. Na de gunning moet u voor aankopen boven de Europese drempelbedragen nog een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen.

Europese drempels:
tabel Europese drempels overheidsopdrachten
  *Speciale sectoren zijn luchthavens, havens, vervoermaatschappijen, netbeheerders en de post.

Gelukkig voorziet de wetgeving ook dat u alle rompslomp kan vermijden en uzelf heel wat tijd kan besparen door gebruik te maken van een aankoopcentrale. VEB werkt als zo’n aankoopcentrale. Wanneer u als aanbesteder aankoopt via een aankoopcentrale, moet u zelf geen plaatsingsprocedure organiseren voor uw werken, leveringen of diensten.

Het volstaat om een contact te tekenen of algemene voorwaarden te ondertekenen en u kan onmiddellijk beroep doen op de gekozen diensten én bent in orde met de wet overheidsopdrachten.

Wij zetten als aankoopcentrale opdrachten in de markt. Dit betekent concreet dat we opdrachten kopen en verkopen als groothandelaar aan onze publieke klanten (het groothandelaar-model) of dat we opdrachten gunnen in naam en voor rekening van de publieke klanten (het tussenpersoon-model).

Voor een aanbestedingsprocedure kan u zich ook laten ondersteunen, bv. door een externe consultant, maar dat wil niet zeggen dat u de procedure niet meer moet volgen. 

Klik hier voor meer uitleg over de werking van VEB als aankoopcentrale.